Nagroda Twórcza

Laureaci Nagrody Twórczej 2022 r.

W konkursie mogli wziąć udział artyści z Mazowsza, którzy nie ukończyli 35. roku życia, a swoje osiągnięcia mogą potwierdzić nagrodami i wyróżnieniami na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Komisja, w skład której wchodzili przedstawiciele Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki, środowisk twórczych i artystycznych oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych wyłoniła dwoje najlepszych laureatów:

Tegoroczni laureaci Nagrody Twórczej:

  1. Aleksandra Starzyńska – w swojej działalności artystycznej zajmuje się dyscypliną scenografii. W dorobku artystycznym ma 20 spektakli, do których projektowała scenografię, kostiumy, lalki lub wszystkie te elementy. Są to spektakle zarówno dla młodego widza, jak i dorosłego. Są to często spektakle formy lub przedstawienia z rozbudowaną rolą wizualnej strony widowiska. Autorka podejmuje intensywne starania, aby przedmiotowe spektakle wyróżniała świeżość estetyczna, nowoczesność i minimalizm, który rozumie jako rezygnację z niepotrzebnych dekoracji na rzecz elementów znaczących. Stara się nie powielać wymyślonych już rozwiązań, ale za każdym razem szukać nowych materiałów i kształtów, z których powstają światy scenograficzne. Ważne jest stałe poszerzanie granic teatru lalkowego, który nie musi być środkiem wyrazu zarezerwowanym tylko dla teatru dziecięcego. Natomiast w teatrze dziecięcym laureatka stara się, by lalka – obiekt animowany był nowoczesnym środkiem wyrazu, który odnosi się do dzisiejszego świata i codzienności widowni.
  2. dr Mateusz Edward Strzelecki – jest skrzypkiem i menedżerem kultury urodzonym, wykształconym i na stałe mieszkającym na Mazowszu. Po skończonej edukacji w radomskim Zespole Szkół Muzycznych im. O. Kolberga, w roku 2013 ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. W trakcie ich trwania własne umiejętności instrumentalne doskonalił również w klasie wybitnego, polskiego skrzypka – prof. Tomasza Tomaszewskiego na berlińskim Uniwersytecie Sztuk. Ponadto, aby uzyskać nowe umiejętności pomagające w realizacji różnorodnych pomysłów artystycznych (ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych z muzyką klasyczną) ukończył Podyplomowe Studia Menedżerów Kultury realizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie (2015). 19 stycznia 2022 r. Senat Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi nadał mu stopień doktora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne.

 Gratulujemy!


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony