Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

22.07.2024

Komunikaty

Nagroda Twórcza 2024 - nabór wniosków

Od 3 czerwca br. można składać wnioski o przyznanie Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nabór kończy się 28 czerwca.

Nagroda Twórcza przyznawana jest młodym artystom, którzy dzięki swojej aktywności mają znaczące osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w szczególności w zakresie: twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej, fotograficznej i filmowej, inicjowania nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego oraz ochrony dziedzictwa kultury.

Nabór wniosków rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i będzie trwać do 28 czerwca 2024 r.

Planowane jest, aby wysokość Nagrody Twórczej wynosiła 11 000 zł i była wręczana maksymalnie 3 osobom.

Kto może ubiegać się o nagrodę?

O Nagrodę Twórczą może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące kryteria:

  • jest pełnoletnia i w dniu składania wniosku o Nagrodę Twórczą nie ukończyła 35. roku życia;
  • posiada znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
  • mieszka na terenie województwa mazowieckiego;

Jak składać wnioski?

Wnioski można:

  • składać osobiście w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26 lub ul. Skoczylasa 4;
  • wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu
  • pocztą elektroniczną na adres artstypendia@mazovia.pl z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dodatkowe pytania

Szczegółowe informacje o Nagrodzie Twórczej można uzyskać pod nr tel. 22 59 79 525 albo wysyłając pytania na adres e-mail: artstypendia@mazovia.pl.

Dokumenty

Regulamin Nagrody Twórczej oraz wniosek o przyznanie Nagrody Twórczej są załącznikami do uchwały 38/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 26 marca 2024 r.

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Sławomir Ignaczak (KP)

Data wytworzenia: 13.05.2024

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 13.05.2024 12:01

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 13.05.2024 12:01

Liczba wyświetleń: 2674

Data opublikowania: 13.05.2024 12:01


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony