{"id":72413,"name":"rozbudowa-szkoly-we-wrzeszczowie-1","title":"Rozbudowa szko\u0142y we Wrzeszczowie","desc":"Blisko 2,3 mln z\u0142 w\u0142adze Mazowsza przeznaczy\u0142y na dofinansowanie rozbudowy Publicznej Szko\u0142y Podstawowej we Wrzeszczowie w gminie Przytyk (pow. radomski).","header":"Rozbudowa szko\u0142y we Wrzeszczowie","lead":"Blisko 2,3 mln z\u0142 w\u0142adze Mazowsza przeznaczy\u0142y na dofinansowanie rozbudowy Publicznej Szko\u0142y Podstawowej we Wrzeszczowie w gminie Przytyk (pow. radomski).","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci strony.","menu":"","path":"\/pl\/nieruchomosci\/aktualnosci\/rozbudowa-szkoly-we-wrzeszczowie-1.html","url":"\/pl\/nieruchomosci\/aktualnosci\/rozbudowa-szkoly-we-wrzeszczowie-1.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2023-04-13 15:29:35","dateLastVersionPublicate":"2023-04-14 15:29:50","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Aktualno\u015bci","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"Rozbudowa szko\u0142y we Wrzeszczowie"},{"id":"64","name":"NEWSLETTER_-_OBSZAR","description":"Newsletter - obszar","value":"38"}],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Aktualno\u015bci - nieruchomo\u015bci"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EKoszt inwestycji to ponad 4 mln z\u0142. W\u0142adze gminy podpisa\u0142y dzi\u015b umow\u0119 z wykonawc\u0105 prac. W wydarzeniu udzia\u0142 wzi\u0105\u0142 wicemarsza\u0142ek\u003Cstrong\u003E Rafa\u0142 Rajkowski.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Jako Samorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego dbamy o rozw\u00f3j edukacji w regionie \u2013 m\u00f3wi\u0142 wicemarsza\u0142ek \u003Cstrong\u003ERafa\u0142\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003ERajkowski\u003C\/strong\u003E. \u2013 Wspieramy r\u00f3\u017cne inicjatywy edukacyjne i promujemy rozw\u00f3j nauki i kultury. Zale\u017cy nam te\u017c na tym, by uczniowie i nauczyciele sp\u0119dzali szkolny czas w komfortowych warunkach, kt\u00f3re na pewno wp\u0142yn\u0105 pozytywnie na jako\u015b\u0107 ich pracy i nauki. Ciesz\u0119 si\u0119, \u017ce uczniowie ze szko\u0142y we Wrzeszczowie ju\u017c nied\u0142ugo b\u0119d\u0105 mogli korzysta\u0107 z nowych sal i pomieszcze\u0144 szkolnych. Dodatkowo wykonana termomodernizacja, fotowoltaika i wymiana kot\u0142a na ogrzewanie gazowe korzystnie wp\u0142yn\u0105 na \u015brodowisko naturalne.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003EPubliczna Szko\u0142a Podstawowa im. Kornela Makuszy\u0144skiego we Wrzeszczowie zostanie rozbudowana o budynek parterowy. Dzi\u0119ki czemu powi\u0119kszy si\u0119 o trzy sale dydaktyczne, kt\u00f3re pomieszcz\u0105 w sumie 75 uczni\u00f3w. B\u0119dzie te\u017c szatnia i\u00a0pomieszczenie higieniczno-sanitarne. Projekt obejmuje tak\u017ce wykonanie wjazdu po\u017carowego z drogi gminnej wraz z doj\u015bciem dla pieszych. Kot\u0142ownia w\u0119glowa zostanie zamieniona na gazow\u0105 (zewn\u0119trzna i\u00a0wewn\u0119trzna instalacja gazowa zasilana gazem p\u0142ynnym). Pojawi\u0105 si\u0119 r\u00f3wnie\u017c panele fotowoltaiczne.\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":175912,"name":"wrzeszcz\u00f3w.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/57385\/175912\/0x0.jpg","description":"Przemawia wicemarsza\u0142ek Rafa\u0142 Rajkowski"},{"id":175913,"name":"wrzeszcz\u00f3w2.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/57385\/175913\/0x0.jpg","description":"Plansza z narysowanymi dwoma rzutami bocznymi budynku nowej szko\u0142y"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Blisko 2,3 mln z\u0142 w\u0142adze Mazowsza przeznaczy\u0142y na dofinansowanie rozbudowy Publicznej Szko\u0142y Podstawowej we Wrzeszczowie w gminie Przytyk (pow. radomski)."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2023-04-13 15:29:35","modDate":"2023-04-14 15:29:50","tags":[{"ID":38,"TEXT":"Rafa\u0142 Rajkowski ","URL":"?tag[]=38"},{"ID":496,"TEXT":"termomodernizacja","URL":"?tag[]=496"},{"ID":892,"TEXT":"wsparcie z bud\u017cetu wojew\u00f3dztwa","URL":"?tag[]=892"},{"ID":1045,"TEXT":"powiat radomski","URL":"?tag[]=1045"},{"ID":1256,"TEXT":"szko\u0142a","URL":"?tag[]=1256"},{"ID":2011,"TEXT":"gmina Przytyk","URL":"?tag[]=2011"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Rozbudowa szko\u0142y we Wrzeszczowie"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":38,"TEXT":"Rafa\u0142 Rajkowski ","URL":"?tag[]=38"},{"ID":496,"TEXT":"termomodernizacja","URL":"?tag[]=496"},{"ID":892,"TEXT":"wsparcie z bud\u017cetu wojew\u00f3dztwa","URL":"?tag[]=892"},{"ID":1045,"TEXT":"powiat radomski","URL":"?tag[]=1045"},{"ID":1256,"TEXT":"szko\u0142a","URL":"?tag[]=1256"},{"ID":2011,"TEXT":"gmina Przytyk","URL":"?tag[]=2011"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/57385\/175916\/0x0.jpg","alt":"szko\u0142a_marszalek Rajkowski.jpg","title":null,"author":"fot. arch. UMWM"}}]}