Mazowsze serce Polski nr 6

Dla młodzieży

Studentka medycyny ćwiczy na fantomie pobieranie krwi Autor: FOT. martinedoucet/GETTYIMAGES
  • Stypendia dla  medyków i lekarzy to zachęta dla  przyszłych studentów do podjęcia studiów medycznych.  Jak ubiegać się o stypendia?  Więcej na www.mazovia.pl
  • 632  uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących z Mazowsza otrzymuje miesięcznie po 531,80 zł.
  • Aby zostać młodzieżowym radnym, musisz mieszkać i uczyć się na Mazowszu, mieć od 13 do 17 lat. Czas na zgłoszenie mija 29 lipca.
  • 1 mln zł samorząd województwa przeznaczył na tworzenie młodzieżowych rad oraz poprawę jakości i wzmocnienie już działających. Wpłynęło 51 wniosków.
  • 12 sierpnia – obchodzimy  Międzynarodowy Dzień Młodzieży.
  • Obecnie nastolatki spędzają w sieci w czasie wolnym średnio 4 godziny i 50 minut dziennie. W dni wolne od zajęć szkolnych czas ten wydłuża się średnio do 6 godzin i 10 minut.
  • Za złotówkę do końca roku młodzi Mazowszanie mogą odwiedzać muzea i teatry. Samorząd Mazowsza zaprasza i otwiera swoje instytucje kultury. Na ten cel  przeznaczył w tym roku 6 mln zł.
  • Samorząd Województwa Mazowieckiego jest fundatorem Nagrody Twórczej dla młodych artystów.

Krzysztof Piotr Skolimowski
przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego (sejmikowy klub KO) 

Powołaliśmy sejmik młodzieżowy. Chcemy, aby stał się on miejscem, w którym młodzi Mazowszanie będą się uczyć samorządności, uczestnicząc w rozwiązywaniu problemów regionu. Stworzyliśmy też specjalny fundusz, z którego młodzi samorządowcy mogą korzystać, realizując zaplanowane przez siebie przedsięwzięcia na rzecz rówieśników. Szczególnie mi bliskie są inicjatywy promujące osoby, które chcą rozwijać talenty. Stypendia przyznawane przez samorząd województwa pozwalają uczniom i studentom poszerzać kompetencje w wybranej przez siebie dziedzinie. Mam nadzieję, że nasza pomoc przyczyni się w przyszłości do szybszego rozwoju i Mazowsza, i Polski.


 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony