Mazowsze serce Polski nr 6

Zarząd Mazowsza z wotum zaufania

Członkowie zarządu województwa mazowieckiego pozują do pamiątkowego zdjęcia Autor: arch. UMWM

Sejmik Województwa Mazowieckiego udzielił zarządowi wotum zaufania i absolutorium. Przyznał też kolejne dofinansowania w ramach instrumentów wsparcia.

Na trzech ostatnich posiedzeniach (24 maja, 7 i 21 czerwca br.) sejmik przyjął 42 uchwały dotyczące m.in. wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa mazowieckiego, pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego, Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+, Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego, Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”.

Gigantyczny budżet

Zarząd Województwa Mazowieckiego – głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego – uzyskał wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

W 2021 r. dochody województwa wyniosły ponad 3,9 mld zł, z czego ponad 3 mld zł to dochody podatkowe (CIT – blisko 2,6 mld zł, PIT – ponad 430 mln zł). Rok 2021 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 185 mln zł. Kwota długu na koniec 2021 r. wyniosła ponad 931 mln zł.

W 2021 r. wydatki zamknęły się w kwocie ponad 3,7 mld zł. Ponad 1 mld zł władze Mazowsza przeznaczyły na inwestycje. Z kolei „janosikowe” wyniosło 639 mln zł. Jak zauważa członek zarządu województwa Elżbieta Lanc (klub KO), z uwagi na pandemię gros środków przeznaczonych na inwestycje stanowiły projekty realizowane w marszałkowskich szpitalach.

– Na ich modernizację i doposażenie przeznaczyliśmy 305 mln zł. Kolejne 193 mln zł to środki, które zostały przekazane partnerom realizowanego przez nas projektu covidowego. Rosnąca liczba potwierdzonych przypadków małpiej ospy na Mazowszu pokazuje, że były to słusznie wydatkowane środki – podkreśla.

Proinwestycyjny budżet

Jedną z największych pozycji w budżecie od wielu lat stanowią inwestycje. W ub.r. na ich realizację władze regionu przeznaczyły ponad 1 mld zł.

Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski (klub KO), środki przeznaczane na inwestycje stanowią aż jedną trzecią budżetu.

– Mimo trudnej sytuacji na rynku budowlanym, udało nam się zrealizować większość zaplanowanych projektów. Ponad 570 mln zł przeznaczyliśmy na budowę, rozbudowę i utrzymanie dróg wojewódzkich, ponad 300 mln zł pochłonęły inwestycje w naszych szpitalach, a ponad 64 mln zł – w instytucjach kultury. Stabilna sytuacja finansowa pozwoliła nam także na realizację programów wsparcia czy kolejnej edycji budżetu obywatelskiego, w ramach którego zgłaszane są także projekty inwestycyjne – zaznacza.

260 mln zł na programy wsparcia

W 2021 r. samorząd województwa po raz kolejny przeznaczył środki na wsparcie samorządów lokalnych. Kontynuowane było wsparcie dla działkowców, sołectw, OSP, a także na rozbudowę bazy sportowej, ochronę powietrza, renowację zabytków, remonty strażnic oraz modernizacje i budowę dróg gminnych czy placówek kulturalnych i edukacyjnych.

– W ub.r. na realizację naszych autorskich programów wsparcia przekazaliśmy ponad 260 mln zł. Już w trakcie naborów widzieliśmy, że zapotrzebowanie znacząco przekracza zarezerwowane na ten cel środki. Dlatego na bieżąco podejmowaliśmy decyzje i tam, gdzie było to możliwe, zwiększaliśmy budżet tak, aby jak najwięcej samorządów lokalnych mogło skorzystać z naszego wsparcia, zwłaszcza w obliczu rosnących cen usług – zaznacza członek zarządu Mazowsza Janina Ewa Orzełowska (klub PSL).

570 mln zł na drogi

W 2021 r. na modernizację i budowę dróg wojewódzkich samorząd województwa przeznaczył 363 mln zł, a 210 mln zł na ich utrzymanie. Do największych inwestycji realizowanych w ub.r. należą:

 • budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi nr 579 – 85,2 mln zł,
 • rozbudowa drogi nr 541 na terenie gmin: Żuromin, Bieżuń, Lutocin, Rościszewo (etap II) – 41,2 mln zł,
 • budowa nowego odcinka drogi nr 635 do węzła „Wołomin” na trasie S8 – 13,5 mln zł,
 • rozbudowa drogi nr 637 Warszawa–Węgrów – 12 mln zł.

443 mln zł na zdrowie

W 2021 r. na inwestycje i remonty w służbie zdrowia, w tym także realizacje unijnego projektu covidowego samorząd Mazowsza przeznaczył 443 mln zł. Do największych inwestycji realizowanych w ub.r. należą:

 • budowa Ośrodka Radioterapii w Płocku – całkowita wartość to 80 mln zł, w tym 6 mln zł przeznaczono w 2021 r.,
 • rozbudowa i modernizacja budynku głównego szpitala w Rudce – całkowita wartość inwestycji to 65,8 mln zł, w tym 30 przeznaczono w 2021 r.,
 • budowa nowego budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu – całkowita wartość inwestycji to 88,6 mln zł, w tym 5,77 mln zł przeznaczono w 2021 r.,
 • budowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A, stref pacjentów i rodziców na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu – całkowita wartość inwestycji to ponad 26 mln zł, w tym 1,8 mln zł wydatkowano w 2021 r.,
 • modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – całkowita wartość to 35,5 mln zł, w 2021 r. wydatkowano 19,8 mln zł,
 • modernizacja pomieszczeń II p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie – całkowita wartość to 18,6 mln zł, w 2021 r. wydatkowano kwotę 15,9 mln zł;
 • modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem – całkowita wartość to 26,6 mln zł, w tym 11,2 mln zł wydatkowano w 2021 r.

64 mln zł na kulturę

Pieniądze z budżetu Mazowsza w 2021 r. wsparły także inwestycje w placówkach kulturalnych. Wydatki na kulturę wyniosły ponad 337 mln zł, z czego na utrzymanie instytucji przeznaczono 261 mln zł, a na inwestycje przeznaczono ponad 64 mln zł. Do największych realizowanych projektów należały m.in.:

 • modernizacja i adaptacja Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu – całkowita wartość inwestycji to 7 mln zł, w tym 1,6 mln zł wydatkowano w 2021 r.,
 • odtworzenie i rewaloryzacja budynku przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku na potrzeby Muzeum Mazowieckiego – etap II – całkowita wartość inwestycji to 14,8 mln zł, w tym 2,9 mln zł wydatkowano w 2021 r.

13,7 mln zł na inwestycje w oświacie

W 2021 r. na inwestycje w oświacie samorząd województwa przeznaczył 13,7 mln zł. Do największych inwestycji realizowanych w ub.r. należą:

 • budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko – całkowita wartość inwestycji 92,2 mln zł, w tym w 2021 r. przeznaczono 3,6 mln zł,
 • przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie – całkowita wartość inwestycji 16,5 mln zł, w tym w 2021 r. przeznaczono 9,1 mln zł.

W oczekiwaniu na nową perspektywę

Mazowsze jest gotowe do wydatkowania środków w ramach nowej perspektywy finansowej. Projekt programu regionalnego został przekazany do Komisji Europejskiej.

– W latach 2021–2027 województwo mazowieckie może liczyć na 2 mld euro w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza oraz 400 mln euro w ramach programu Polska Wschodnia. Niestety, sytuacja jest trudna. Brak porozumienia pomiędzy rządem a Komisją Europejską powoduje opóźnienia w przekazaniu środków, na które czekają nie tylko samorządy, ale także przedsiębiorcy, uczelnie czy organizacje pozarządowe – mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk (klub KO).


– Za nami kolejny trudny rok, który w dużej mierze upłynął pod znakiem walki z pandemią, rosnącej inflacji i galopujących cen materiałów i usług. Mimo tych wszystkich przeciwności, udało się zrealizować większość zaplanowanych inwestycji, a także pomóc lokalnym samorządom, którym przekazaliśmy ponad 260 mln zł. Dziękuję radnym w imieniu swoim i wszystkich członków zarządu za okazane zaufanie – powiedział podczas sesji absolutoryjnej marszałek Adam Struzik (klub PSL).

 


W ramach instrumentów wsparcia pieniądze trafią m.in. na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (207 mln zł), mazowieckie strażnice OSP-2022 (6,6 mln zł), „OSP-2022” (11,8 mln zł), Mazowsze dla sportu 2022 (41 mln zł), Mazowsze dla klimatu 2022 (11,9 mln zł), Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022 (niemal 643 tys. zł).

 


Radni o wotum zaufania i absolutorium dla zarządu Mazowsza

Jakub Piotr Kowalski, przewodniczący klubu PiS

(…) Trudno się zgodzić z tym, że państwo traktujecie to Mazowsze wspólnie i sprawiedliwie. I właśnie z tego powodu my jesteśmy dzisiaj jako Klub Prawo i Sprawiedliwość przeciwni temu, żeby udzielić wotum zaufania i żeby poprzeć kolejne uchwały, które wiążą się z tym nierozłącznie. (…) Pandemia też pokazała państwa stosunek do tego, w jaki sposób współpracujecie  z władzą. Zamiast szukania wspólnych rozwiązań, były ciągłe ataki i krytyka administracji rządowej, ministra zdrowia. (…)

Mirosław Adam Orliński, wiceprzewodniczący sejmiku, klub PSL

(…) Naprawdę zarząd słucha, stara się rozumieć nasze potrzeby jako radnych. I uważam, że to wotum zaufania dla zarządu jest wypracowywane w ramach porozumienia i naszej wspólnej rozmowy. (…) Budujemy to Mazowsze razem, bez żadnych podziałów politycznych. (…) To jest zarząd na miarę tych czasów, trudnych wyzwań: i covidowych, i wszystkich innych, które mamy. I mam nadzieję, że ten zarząd będzie dalej tak dobrze współpracował z nami jako radnymi.

Elżbieta Lanc, członek zarządu, klub KO

(…) Jest to bardzo niesprawiedliwe, jeżeli mówicie państwo, że my działamy na rzecz nierównomiernego rozwoju. (…)  To był czas zarządzania pandemią. Pierwszy samorząd w skali kraju, jaki się upomniał o środki unijne, to Samorząd Województwa Mazowieckiego. Ponad 480 mln zł zostało wydatkowane w konsensusie. Ani razu ani ja, ani członkowie komisji zdrowia, ani pan marszałek, nie krytykowaliśmy ministra zdrowia. W komisji, która te środki dedykowała na rzecz wszystkich szpitali: marszałkowskich, klinicznych, powiatowych byli przedstawiciele rządu i pana wojewody. (…) Oczywiście możemy się nie zgadzać. Ale zaprzeczać faktom? To jest przykre. (…)

Artur Czapliński, klub PiS

(…) Chciałbym podsumować ten budżet i tę pracę  [zarządu] Mazowsza w dwóch obszarach. Po pierwsze, kiedy chodzi o pracę merytoryczną, zajmowanie się konkretnymi zadaniami samorządowymi – to ja nie mam nic do zarzucenia. (…) Ale drugi obszar tej działalności to jest polityka. I kiedy państwo zaczynacie się bawić w politykę, to już jest dużo gorzej. (...)

Piotr Kandyba, klub KO

(…) Chciałbym bardzo pochwalić sejmik i radnych za wspólną pracę, za to, co budujemy na Mazowszu. Bo wszyscy razem jeździmy i chwalimy się tym, co udało nam się wypracować. (…) Naprawdę robimy niesamowite rzeczy. Ale nie byłoby tych sukcesów, nie chwalilibyśmy się razem tym, gdyby nie zarząd. (…) Będę głosował za zarządem, bo reprezentują nas i działają bardzo dobrze. (…)


Więcej informacji na temat decyzji Sejmiku Województwa Mazowieckiego na mazovia.pl


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony