Mazowsze serce Polski nr 7

Dla zdrowia

covid-19-4975604.jpg Autor: GERALT/PIXABAY.COM

Wsparcie dla służby zdrowia na Mazowszu

Pruszkowski szpital z nowym skrzydłem

W ramach unijnego projektu covidowego samorząd Mazowsza przekazał jednostce specjalistyczny sprzęt medyczny o wartości ponad 4 mln zł. Są to m.in.: tomograf komputerowy, mobilny aparat RTG, aparat do tlenoterapii, pompy infuzyjne, aparaty USG, defibrylatory, a także termometry, ssaki medyczne i środki ochrony indywidualnej.

W nowo wybudowanym pawilonie do dyspozycji pacjentów i personelu oddano nowoczesny blok operacyjny, blok porodowy z salą cięć cesarskich, centralną sterylizatornię, zakład diagnostyki obrazowej oraz pracownię badań endoskopowych (gabinety gastroskopii i kolonoskopii). Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 30 mln zł.

W uroczystym otwarciu wziął udział marszałek Adam Struzik (sejmikowy klub PSL).

Stan gotowości

Na Mazowszu potwierdzono pierwszy przypadek małpiej ospy. Przedstawiciele samorządu – członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz przewodniczący sejmikowej komisji zdrowia i kultury fizycznej Krzysztof Grzegorz Strzałkowski (obydwoje klub KO) – spotkali się z dyrekcją i personelem szpitala zakaźnego. Szpital jest w pełni przygotowany na przyjęcie ewentualnych kolejnych chorych. Posiada znakomitą kadrę medyczną, a także niezbędne zaplecze infrastrukturalne. Może także liczyć na pełne wsparcie samorządu województwa. – W ostatnich latach przeznaczyliśmy na modernizację, rozbudowę i doposażenie blisko 40 mln zł, z czego tylko w tym roku 3,6 mln zł – przypomina Elżbieta Lanc. Dr n. med. Grażyna Cholewińska, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych, uspokaja. Wirus prawdopodobnie nie wywoła kolejnej pandemii, choć zjawisko szybko rozprzestrzeniającej się infekcji należy traktować poważnie.

Medycyna wraca na UW

Pod koniec czerwca prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, podpisał zarządzenie o utworzeniu Wydziału Medycznego. Po ponad 70 latach przerwy uczelnia znów będzie kształcić przyszłych lekarzy. Rozpoczęcie nauki na kierunku lekarskim, na studiach stacjonarnych, planowane jest 1 października 2023 r. Więcej informacji w następnym numerze.

COVID-19 wciąż groźny

2 lipca bilans zakażeń koronawirusem przekroczył dwa tysiące. To stuprocentowy wzrost w stosunku do danych z poprzedniego tygodnia.

Stypendia dla przyszłych medyków

Studenci kierunku lekarskiego oraz pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego mogą ubiegać się o wsparcie w ramach programu stypendialnego samorządu Mazowsza. Przez 9 miesięcy najlepsi z nich będą otrzymywać stypendium (do 2 tys. zł miesięcznie).


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony