Mazowsze serce Polski nr 7

Pieniądze na zabytki

zarząd Mazowsza siedzi w sali obrad Autor: Fot. arch. UMWM

135 zabytków zostanie wyremontowanych przy wsparciu samorządu Mazowsza – to decyzja radnych województwa, którą podjęli podczas ostatniej sesji.

Radni województwa zdecydowali o przekazaniu 11 mln zł z budżetu regionu na prace restauratorskie i konserwatorskie lub roboty budowlane przy 135 mazowieckich zabytkach. Pomoc trafi na prace przy kościołach i innych obiektach sakralnych (87), jak i zabytkach będących pod opieką samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób prywatnych (48).

 – To są wyjątkowe obiekty, które wymagają stałej, profesjonalnej opieki. Będziemy pomagać, bo widzimy w tym głęboki sens. Te zabytki powinny zostać zachowane w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń – podkreśla marszałek Adam Struzik (klub PSL).

Miliony na zabytki

Kolejny rok z rzędu nabór cieszył się rekordowym zainteresowaniem. Dotacje można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.  Zgłoszonych zostało aż 241 wniosków. To największa liczba w historii tego programu. Wnioskodawcy ubiegali się o wsparcie przekraczające 39 mln zł.

– Z jednej strony tak duże zainteresowanie buduje, bo oznacza to, że jest w nas wrażliwość, która nakazuje chronić i ratować te najcenniejsze obiekty. A z drugiej pokazuje, że wciąż jest tak wiele do zrobienia – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk (klub KO).

Komisja oceniająca wnioski, decydując o wyborze zabytków do dofinansowania, kierowała się takimi kryteriami, jak: konieczność przeprowadzenia prac lub robót wynikająca ze stanu zachowania zabytku, kwalifikowalność kosztów, znaczenie zabytku dla mieszkańców, w tym jego rola w kształtowaniu przestrzeni publicznej oraz dostępność dla społeczności lokalnej i turystów. Jak wyjaśnia Paweł Cukrowski, dyrektor departamentu kultury, promocji i turystyki urzędu marszałkowskiego, komisja oceniająca wnioski zaproponowała przyznanie dotacji w kwotach niższych od wnioskowanych, aby w ten sposób można było wesprzeć ich jak największą liczbę.

– W tym roku komisja miała wyjątkowo trudne zadanie – zaznacza dyrektor Cukrowski. – Czekamy teraz na ostateczne decyzje beneficjentów. W przypadku ewentualnych rezygnacji uruchomimy listę rezerwową – dodaje.

Wsparcie z budżetu Mazowsza pomoże m.in. w przeprowadzeniu prac konserwatorskich i robót budowlanych na poddaszu i dachu pałacu Radziwiłłów w Jadwisinie, a także w remoncie zabytkowego cmentarza w Pęcicach (gm. Michałowice) czy remoncie elewacji dzwonnicy przy kościele pw. św. Dominika w Płocku. Pomoc województwa to też możliwość kontynuowania kompleksowej konserwacji elewacji Cerkwii pw. św. Jana Klimaka w Warszawie czy konserwacji zabytkowej stolarki otworowej w Pałacu Zamoyskich w Warszawie oraz renowacji willi Wilhelma Lewego w Kobyłce.

Pomoc dla samorządów

Gmina Rybno uzyskała 4 mln zł na likwidację nielegalnego magazynu odpadów niebezpiecznych w miejscowości Jasieniec. Dotacja 2,2 mln zł trafi do Sierpca na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Księcia Wacława, Jaśka Pilika i Placu Chopina. Dzięki temu w 2022 r. odwodnione zostaną drogi wojewódzkie nr 541i nr 560. 1,16 mln zł sejmik przyznał powiatowi wołomińskiemu na prace remontowe na węźle S8 Wołomin, do którego dochodzi wybudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 635 na terenie gmin Wołomin i Radzymin. O 609 tys. zł zwiększono pomoc dla gminy Klembów na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica.

Mazowsze dla Młodzieży

28 beneficjentów otrzyma niemal 450 tys. zł w ramach nowego samorządowego programu na rzecz młodzieżowych rad gmin, powiatów i dzielnic m.st. Warszawy. Wsparcie wzmocni ich działania, a także pomoże upowszechnić ideę samorządową wśród młodych.

Zmiany w programach wsparcia

Na wnioski beneficjentów zmieniono cztery uchwały sejmiku dotyczące pomocy finansowej:

  • w ramach zadania „OSP–2022”, z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,
  • na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022, na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony