Mazowsze serce Polski nr 7

Więź, która daje bezpieczeństwo

GettyImages-685568338.jpg Autor: CATHERINE DELAHAYE/GETTY IMAGES

Jak budować relację z niemowlęciem? Czy więź rodzi się naturalnie? Specjaliści z Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii podpowiadają, jak nie zgubić się w emocjonalnej sieci, a w razie trudności sięgnąć po poradę.

Presja idealnego macierzyństwa to pułapka, w którą często wpadają młodzi rodzice. Zdarza się, że gdy na świat przychodzi oczekiwane, upragnione dziecko – okazuje się, że rodzice pomimo miłości, jaką obdarzają niemowlę, odczuwają też niepokój.

Jak podkreśla psychiatra dzieci i młodzieży, dr n. med. Lidia Popek, jest cały szereg przeżyć, w których rodzice mają poczucie, że nieadekwatnie opiekują się dzieckiem, np. doświadczają złości lub frustracji w kontakcie z niemowlęciem, mają poczucie niezrozumienia swojego dziecka, albo też nie potrafią rozpoznać jego potrzeb i odpowiednio na nie reagować.

– Tych odczuć rodzice zwykle nie uzewnętrzniają. Boją się komuś powiedzieć o swoich wątpliwościach, przeżyciach, pozostają samotni – wyjaśnia psychoterapeutka.

Jak budować bezpieczną więź i nie ulegać presji bycia idealnym rodzicem? Psycholog i psychoterapeutka dr Agnieszka Kałwa radzi, by rodzice w takim momencie zadali sobie kluczowe pytania: czy cieszę się z relacji z moim dzieckiem, czy więcej martwię się, przeżywam, płaczę?

– Jeśli na wczesnym etapie rodzicielstwa, pojawią się wątpliwości i pytania świadczące o naszej bezradności i bezsilności, warto sięgnąć po poradę – podpowiada specjalistka.

Jak zaznacza, pierwsze miesiące życia dziecka to czas, kiedy obserwujemy najszybsze tempo zmian rozwojowych. Właśnie wtedy szczególnie ważny jest rozwój sfery emocjonalnej i społecznej malucha, o czym mówi także dr n. med. Lidia Popek.

– Przywiązanie, które tworzy się w pierwszym etapie rozwoju dziecka jest kluczowe. Wynika ono z naturalnej zdolności niemowlęcia do nawiązania bliskości z rodzicem i odpowiedzi rodzica dostosowanej do potrzeb dziecka. Ta bezpieczna baza ma ogromny wpływ na zachowania i postawy w ciągu całego życia. Braki w tym obszarze powodują negatywne i nieodwracalne dla rozwoju dziecka skutki.

Samotni w rodzinie?

Współczesny świat niesie za sobą wiele wyzwań, także natury emocjonalnej. Zmienia się też sytuacja rodzin. Jak zauważa dr Agnieszka Kałwa, coraz częściej macierzyństwo bywa samotne.

– Jeszcze nie tak dawno kobieta, która urodziła dziecko była otoczona opieką przez inne, bardziej doświadczone osoby w rodzinie – mamę, babcię. Dziś w wielu przypadkach nie ma możliwości na bieżąco konsultować spraw i obaw, które mogą się pojawić w relacji rodzic-dziecko – tłumaczy psychoterapeutyka.

Dodaje, że w efekcie problemy narastają i rodzi się frustracja.

Jest ratunek!

Jakość więzi, która powstanie pomiędzy rodzicem a niemowlęciem, ma duże znaczenie. Wczesna interwencja może nie tylko pomóc w rozwoju dziecka, ale też wpłynąć na funkcjonowanie całej rodziny.

– Jeśli rodzic zdecyduje się zgłosić po pomoc do naszej placówki, proponujemy konsultacje, podczas których kształtuje się kierunek dalszego postępowania – mówi dr n. med. Lidia Popek.

Często zwrócenie się po specjalistyczną poradę może kojarzyć się rodzicom z eksperckimi radami z pozycji wyższości.

– Nie chcemy, by rodzic czuł się w roli uczniaka, bo jest to sprzeczne z ideą terapii rodzic–niemowlę – zwraca uwagę dr Agnieszka Kałwa. – Terapeuta dąży do nawiązania kontaktu nie tylko z rodzicem, ale i z dzieckiem. Umiejętna obserwacja i rozmowa są kluczowe. Oferowana przez nas forma pomocy podnosi zdolności opiekunów dziecka do lepszego rozumienia tego, co dzieje się w jego umyśle i przeżyciach. Podnosi też wiarę w naprawę relacji, a to jest właśnie efekt, który chcemy osiągnąć podczas terapii – zaznacza.

Gdzie się zgłosić po pomoc?

Placówka w Józefowie oferuje psychoterapię dla rodziców oraz ich dzieci do 12. miesiąca życia w ramach NFZ.

– Zapraszamy do kontaktu telefonicznego (tel. 22 468 25 55) z naszymi konsultantami w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 15.00. Wszystkie porady i psychoterapia są bezpłatne i prowadzone w ramach działalności Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. Proszę tylko zadzwonić, skierowanie nie jest potrzebne – zaznacza dr n. med. Lidia Popek.

 


Docenienie za działania i innowacyjność

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w ciągu ostatnich 24 lat przeszło ogromne zmiany. Wsparcie samorządu Mazowsza umożliwiło m.in. jego rozbudowę i modernizację. MCN to to dziś nowoczesny i największy na Mazowszu ośrodek obejmujący opieką dzieci i młodzież z zaburzeniami neurologicznymi, psychicznymi oraz uzależnieniami od środków psychoaktywnych. Centrum obejmuje swą działalnością przede wszystkim Warszawę i województwo mazowieckie, ale również pozostałą część kraju ze względu na unikalny charakter prowadzonej działalności.

W tym roku ze wsparcia placówki mogli skorzystać także uciekający przed wojną najmłodsi mieszkańcy Ukrainy. Przy ul. Koszykowej 79b w Warszawie placówka uruchomiła dzienny punkt opieki nad dziećmi oraz bezpłatną pomoc psychologiczną dla najmłodszych uchodźców, z kolei w siedzibie Centrum w Zagórzu utworzono bezpłatny punkt rehabilitacyjny.

Zaangażowanie zespołu specjalistów w pracę z dziećmi i młodzieżą z traumami zostało docenione przez Ambasadę Japonii oraz Japońską Organizację Handlu Zagranicznego JETRO. W ramach podziękowań Centrum otrzymało roboty PARO wynalezione i skonstruowane przez prof. Takanori Shibatę. Wartość jednego robota to 6 tys. dolarów. – Cieszymy się, że zaangażowanie naszego personelu w pracę z dziećmi i młodzieżą z traumami, a także otwarty przy ul. Koszykowej w Warszawie punkt opieki psychologicznej i dzienny punkt opieki dzieci ukraińskich wywołały duże uznanie Ambasady Japonii oraz Fundacji JETRO – mówi Michał Stelmański, prezes Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

PARO pracuje w dwóch jednostkach: Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Oddziale dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie przy ulicy Koszykowej 79B oraz w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie.


Dr Agnieszka Kałwa, specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta, mazowiecki konsultant w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii dynamicznie się rozwija dzięki wsparciu samorządu Mazowsza, otwartości osób zarządzających, lekarzy, terapeutów oraz pracowników administracji. Ta wzajemna interakcja sprawia, że w Centrum energia skierowana jest na pomaganie. To ogromna siła tej instytucji. Szczególnie, że obszar pomocy psychiatrycznej i psychoterapeutycznej jest niezwykle wrażliwy. Konsultacje w ramach terapii rodzic–niemowlę prowadzone są w przyjaznym, niebudującym dystansu kontakcie i otoczeniu, co – mam nadzieję – zachęci rodziców lub opiekunów dzieci do kontaktu z naszą placówką. Oferowana przez nas forma pomocy podnosi zdolności opiekunów do lepszego rozumienia tego, co się dzieje w umyśle i przeżyciach dziecka. 


Dr n. med. Lidia Popek, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci, certyfikowany superwizor psychoterapii PTP dzieci, dorosłych i terapii rodzin, kierownik Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii

Rodzic i niemowlę od początku uczestniczą w wymianie niewerbalnych emocjonalnych wskazówek, które sprawiają, że dziecko może czuć się rozumiane i bezpieczne. Na tych fundamentach wyrasta prawidłowa więź oraz umiejętność wchodzenia w zdrowe relacje z innymi osobami w dalszym życiu. Jeśli rodzice mają świadomość, że nie potrafią odpowiednio się zająć dzieckiem, odczytać jego emocji, warto wtedy skorzystać z porady specjalistów, którzy wykorzystując wiedzę i doświadczenie ocenią możliwości i formę udzielanego wsparcia.  


 

Sygnały, które powinny zaniepokoić rodziców:

  • nie czujesz się dobrze, przebywając sam na sam ze swoim dzieckiem, masz trudności z rozpoznaniem, kiedy jest głodne lub coś je boli,
  • dziecko często płacze i nie reaguje na próby pocieszenia, nie szuka bliskiego kontaktu z Tobą – rodzicem, kiedy jest niespokojne,
  • masz wrażenie, że odpowiedzialność za niemowlę cię przerasta,
  • czujesz strach przed pozostawieniem niemowlęcia samego, nawet na chwilę,
  • czujesz bezsilność i bezradność, złość i frustrację, opiekując się dzieckiem.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony