Aktualności - rolnictwo

Debata europejska na temat przyszłości sektora rolnego

jabłka w beczkach, które stoją w sadzie owocowym Autor: pixabay.com

W jaki sposób reforma Wspólnej Polityki Rolnej wpłynie na europejskich rolników i konsumentów uwzględniając cele Europejskiego Zielonego Ładu? O tym, m.in. dyskutowali europarlamentarzyści, samorządowcy i przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz instytucji związanych z branżą rolniczą.

Organizatorami wydarzenia były samorządy województw: warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. W obu regionach rolnictwo zajmuje tradycyjnie wysoką pozycję, co było punktem wyjścia do debaty online na temat przyszłości tego sektora.

Marszałek Adam Struzik podkreślił, że sektor rolno-spożywczy to ważna część mazowieckiej gospodarki. 

Bezpieczna żywność to jedna z 4 obszarów inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Produkcja wysokiej jakości żywności, zgodnej z ideą zrównoważonego rozwoju bezpiecznej zarówno dla konsumentów, jak i środowiska ma dla Mazowsza kluczowe znaczenie – zaznacza marszałek Adam Struzik.

Reforma polityki rolnej

Ocieplenie klimatu i anomalie pogodowe, wymogi ochrony środowiska, zmieniająca się dynamika społeczno-gospodarcza obszarów wiejskich oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego Europy, także w kontekście ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – to wyzwania, przed którymi stoi obecnie rolnictwo.

Nowe kierunki rozwoju polityki unijnej dotyczącej rolnictwa i produkcji żywności związane są z przyjęciem Europejskiego Zielonego Ładu, który zakłada proekologiczną przebudowę UE. Jest odpowiedzią UE na kryzys klimatyczny i degradację środowiska. Jego elementami, bezpośrednio odnoszącymi się do rolnictwa i obszarów wiejskich, są 2 strategie – „od pola do stołu” oraz „bioróżnorodność”.  Jak podkreślają specjaliści, w realizacji ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu konieczne jest odpowiednie wsparcie budżetowe ze strony UE poprzez zreformowaną, bardziej elastyczną Wspólną Politykę Rolną i dofinasowanie bardziej zrównoważonych i inteligentnych praktyk rolniczych.

Zaproszeni goście podczas debaty dyskutowali na temat wsparcia budżetowego ze strony nowej, zreformowanej, Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021–2027 oraz negocjacjach z Komisją Europejską w sprawie przyjęcia Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Budżet Planu Strategicznego w latach 2023–2027 to ponad 25 mld euro, z czego na płatności bezpośrednie przeznaczonych będzie ponad 17 mld euro. Zakłada się, że w drugiej połowie 2022 roku projekt zostanie zaakceptowany przez Komisję, a od 2023 r. rozpocznie się jego wdrażanie.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony