69642;dzien-kobiet-wiejskich-w-gminie-stanislawow;Dzień Kobiet Wiejskich w gminie Stanisławów;Dbają o tradycję, przekazują wartości młodszemu pokoleniu, przyczyniają się do rozwoju regionu – kobiety mieszkające na wsi są siłą całego Mazowsza. Wiedzą o tym w Stanisławowie (pow. miński), w którym zorganizowano Dzień Kobiet Wiejskich.;Dzień Kobiet Wiejskich w gminie Stanisławów;Dbają o tradycję, przekazują wartości młodszemu pokoleniu, przyczyniają się do rozwoju regionu – kobiety mieszkające na wsi są siłą całego Mazowsza. Wiedzą o tym w Stanisławowie (pow. miński), w którym zorganizowano Dzień Kobiet Wiejskich.;;Zmiana treści strony.;;/pl/rolnictwo/aktualnosci/dzien-kobiet-wiejskich-w-gminie-stanislawow.html;/pl/rolnictwo/aktualnosci/dzien-kobiet-wiejskich-w-gminie-stanislawow.html;;2022-10-31 13:03:55;2022-10-31 13:04:59;;;Aktualności;2;TYTUL;Tytuł strony;Dzień Kobiet Wiejskich w gminie Stanisławów; ;64;NEWSLETTER_-_OBSZAR;Newsletter - obszar;40;23; ; ;dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Aktualności - rolnictwo; ; ;dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;

W wydarzeniu udział wzięła członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska.

Pomysłodawczynią inicjatywy była wójt Kinga Sosińska. Uroczystość stała się okazją do złożenia podziękowań i wyrazów uznania paniom z kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Stanisławów, które od wielu lat przyczyniają się do szerzenia tradycji wśród lokalnej społeczności i aktywnie działają na rzecz rozwoju regionu. Podczas spotkania czas uczestnikom umilał Chór z Garwolina, a także Orkiestra Dęta z Trąbek. 

Dzień Kobiet Wiejskich był także sposobnością do złożenia najserdeczniejszych życzeń wszystkim mieszkankom regionu, które z pasją i zaangażowaniem troszczą się o wspólne dobro gminy:

– Kobiety mieszkające na wsi bardzo często pokazują swoją siłę, determinację, silną wolę i charakter. Stawiają czoła przeciwnościom losu, opiekują się nie tylko swoim gospodarstwem, ale tez pomagają wszystkim wokół – podkreśliła członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska. – Te kobiety każdego dnia zmieniają otaczający je świat na lepsze. Dzięki nim polska wieś jest silna, jak nigdy wcześniej. Bo przecież rozwój mazowieckich wsi to zasługa także aktywności kobiet wiejskich, które dbają o otoczenie, pielęgnują tradycję i zwyczaje, a przede wszystkim angażują lokalną społeczność w różnego rodzaju przedsięwzięcia. Dlatego wasza działalność jest coraz bardziej doceniania, bo swoją aktywnością wspieracie rozwój lokalny, a zamiłowaniem do tradycji pielęgnujecie kulturę.

;; ; ;dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;Gallery;Galeria zdjęć;Galeria;166513;Stanisławów 1.jpg;/resource/image/1/3/54535/166513/0x0.jpg;Panie z koła gospodyń wiejskich stoją, trzymając w rękach wielkie pudła przewiązane wstążką, jak prezenty; ;166514;Stanisławów 2.jpg;/resource/image/1/3/54535/166514/0x0.jpg;Janina Ewa Orzełowska słucha powiatania, które kieruje do niej jedna z kobiet; ; ; ;dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;Attachment;Załączniki:;Załączniki do strony; ;6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4;PageDescription;;Zajawka strony;Dbają o tradycję, przekazują wartości młodszemu pokoleniu, przyczyniają się do rozwoju regionu – kobiety mieszkające na wsi są siłą całego Mazowsza. Wiedzą o tym w Stanisławowie (pow. miński), w którym zorganizowano Dzień Kobiet Wiejskich.; ; ;dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;PageMeta;Data publikacji strony;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;2022-10-31 13:03:55;2022-10-31 13:04:59;1160;gmina Stanisławów;?tag[]=1160; ;240;powiat miński;?tag[]=240; ;436;koło gospodyń wiejskich;?tag[]=436; ;4;Janina Ewa Orzełowska;?tag[]=4; ; ;;;;;Data publikacji strony;;1;;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;;1;1;;;;;;;;1;1; ; ; ;137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d;PageTitle;Nagłówek strony;Tytuł strony;Dzień Kobiet Wiejskich w gminie Stanisławów; ; ;476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;1160;gmina Stanisławów;?tag[]=1160; ;240;powiat miński;?tag[]=240; ;436;koło gospodyń wiejskich;?tag[]=436; ;4;Janina Ewa Orzełowska;?tag[]=4; ; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b;Html;kod html;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;/resource/image/1/3/54535/166511/0x0.jpg;Janina Ewa Orzełowska pozuje do zdjęcia grupowego z paniami z koła gospodyń wiejskich;;fot. Mirosław Skolimowski; ; ;