Aktualności - rolnictwo

I Kongres Kół Gospodyń Wiejskich

Marszałek na scenie wita się z kobietami z Koła Gospodyń Wiejskich Autor: fot. arch. UMWM

Stawiają na rozwój, aktywizują mieszkańców, dbają o zachowanie lokalnych tradycji – podczas I Kongresu Kół Gospodyń Wiejskich podsumowano działalność tych stowarzyszeń.

W wydarzeniu uczestniczył marszałek Adam Struzik. Rozwój mazowieckich wsi to zasługa nie tylko umiejętnego zarządzania wójtów i burmistrzów gmin, ale też prężnego działania lokalnych grup, które dbają o otoczenie, pielęgnują tradycję i zwyczaje, a przede wszystkim angażują lokalną społeczność w różnego rodzaju przedsięwzięcia. Takie właśnie są koła gospodyń wiejskich, których szeroka działalność jest coraz częściej doceniana, bo swoją aktywnością wspierają rozwój lokalny, a zamiłowaniem do tradycji pielęgnują kulturę.

– To Wy, Drogie Panie (i coraz częściej Panowie) organizujecie i ubarwiacie życie lokalnych społeczności. Inicjujecie i organizujecie fantastyczne wydarzenia – podkreślił marszałek Adam Struzik. – Dbacie o naszą tradycję – i to nie tylko tę kulinarną. Wierzę, że forum to przyczyni się do integracji lokalnych grup. Co zaowocuje jeszcze bardziej kreatywnymi pomysłami na rozwój waszych małych Ojczyzn. Wspieranie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Waszych inicjatyw to prawdziwa przyjemność. W ciągu ostatnich trzech lat dofinansowaliśmy blisko 2 tys. projektów na kwotę ponad 10 mln zł.

Z każdym rokiem zwiększa się liczba ofert składanych przez koła gospodyń wiejskich w ramach zadania pn. „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie” z obszaru „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. W roku 2020 dofinansowanie otrzymało 476 oferentów na kwotę około 2,3 mln zł. Rok później Ostatecznie wsparcie otrzymało 604 oferentów na kwotę blisko 3 mln zł. W tym roku fundusze na kwotę prawie 5,5 mln zł otrzymało 834 oferentów.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony