{"id":80536,"name":"jubileusz-sadownikow","title":"Jubileusz sadownik\u00f3w","desc":"Marsza\u0142ek Adam Struzik uhonorowa\u0142 Zwi\u0105zek Sadownik\u00f3w Rzeczpospolitej Polskiej Medalem Pami\u0105tkowym \u201ePro Masovia\u201d.","header":"Jubileusz sadownik\u00f3w","lead":"Marsza\u0142ek Adam Struzik uhonorowa\u0142 Zwi\u0105zek Sadownik\u00f3w Rzeczpospolitej Polskiej Medalem Pami\u0105tkowym \u201ePro Masovia\u201d.","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci.","menu":"","path":"\/pl\/rolnictwo\/aktualnosci\/jubileusz-sadownikow.html","url":"\/pl\/rolnictwo\/aktualnosci\/jubileusz-sadownikow.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2024-05-13 15:19:58","dateLastVersionPublicate":"2024-05-13 16:16:50","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Aktualno\u015bci","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"Jubileusz sadownik\u00f3w"},{"id":"64","name":"NEWSLETTER_-_OBSZAR","description":"Newsletter - obszar","value":"11;25;31;38;40;51;23"}],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Aktualno\u015bci - rolnictwo"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EStowarzyszenie dzia\u0142a w bran\u017cy sadowniczej od 1999 r. Zajmuje si\u0119 g\u0142\u00f3wnie obron\u0105 interes\u00f3w polskich sadownik\u00f3w, dzia\u0142a tak\u017ce na rzecz poprawy sytuacji w polskim sadownictwie \u2013 m.in. wdra\u017ca nowe technologie produkcji, opiniuje polskie i unijne akty prawne dotycz\u0105ce sadownictwa, analizy rynku potrzeb konsument\u00f3w. Prowadzi r\u00f3wnie\u017c dzia\u0142ania promocyjne, organizuje m.in. targi krajowe i zagraniczne oraz wystawy.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 To w\u0142a\u015bnie dzi\u0119ki waszej codziennej pracy nasz kraj i region s\u0142yn\u0105 z najsmaczniejszych i najwy\u017cszej jako\u015bci owoc\u00f3w. Serdecznie gratuluje jubileuszu i \u017cycz\u0119 obfitych plon\u00f3w! \u2013 gratulowa\u0142 marsza\u0142ek \u003Cstrong\u003EAdam Struzik\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EMedal Pami\u0105tkowy \u201ePro Masovia\u201d\u003C\/strong\u003E otrzyma\u0142 tak\u017ce \u003Cstrong\u003EMiros\u0142aw Maliszewski\u003C\/strong\u003E \u2013 od 22 lat prezes Zwi\u0105zku Sadownik\u00f3w RP. W swojej pracy kieruje si\u0119 m.in. zwi\u0119kszeniem konkurencyjno\u015bci mazowieckich produkt\u00f3w oraz tworzeniem silnej marki polskiego rolnictwa.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EMazowsze zag\u0142\u0119biem ogrodnictwa i sadownictwa\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EPowierzchnia sad\u00f3w w naszym wojew\u00f3dztwie stanowi blisko 34 proc. powierzchni krajowej. Dominuj\u0105 tu jab\u0142onie, ale Mazowsze s\u0142ynie r\u00f3wnie\u017c z wi\u015bni, gruszy, \u015bliwek i czere\u015bni. \u00a0Co drugie polskie jab\u0142ko i co czwarta truskawka pochodz\u0105 w\u0142a\u015bnie z Mazowsza. Nasze wojew\u00f3dztwo jest tak\u017ce wiod\u0105cym producentem warzyw i drugim co do wielko\u015bci producentem zb\u00f3\u017c w Polsce. Z Mazowszem kojarzona jest papryka (80 proc. produkcji krajowej) oraz pieczarki, kt\u00f3re wyrobi\u0142y ju\u017c sobie mark\u0119 na europejskich rynkach. Jeste\u015bmy r\u00f3wnie\u017c liderem krajowego eksportu \u2013 to z naszego wojew\u00f3dztwa pochodzi ponad 60 proc. wysy\u0142anych zagranic\u0119 \u015bwie\u017cych owoc\u00f3w i warzyw.\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":200015,"name":"sadownicy (2).jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/65779\/200015\/0x0.jpg","description":"Dyrektor Rados\u0142aw Rybicki i prezes Maliszewski"},{"id":200016,"name":"sadownicy (3).jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/65779\/200016\/0x0.jpg","description":"sadownicy (3).jpg"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Marsza\u0142ek Adam Struzik uhonorowa\u0142 Zwi\u0105zek Sadownik\u00f3w Rzeczpospolitej Polskiej Medalem Pami\u0105tkowym \u201ePro Masovia\u201d."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2024-05-13 15:19:58","modDate":"2024-05-13 16:16:50","tags":[{"ID":32,"TEXT":"Pro Masovia","URL":"?tag[]=32"},{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"},{"ID":303,"TEXT":"Rolnicy ogrodnicy","URL":"?tag[]=303"},{"ID":2112,"TEXT":"Medal Pami\u0105tkowy Pro Masovia","URL":"?tag[]=2112"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Jubileusz sadownik\u00f3w"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":32,"TEXT":"Pro Masovia","URL":"?tag[]=32"},{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"},{"ID":303,"TEXT":"Rolnicy ogrodnicy","URL":"?tag[]=303"},{"ID":2112,"TEXT":"Medal Pami\u0105tkowy Pro Masovia","URL":"?tag[]=2112"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/65779\/200014\/0x0.jpg","alt":"","title":null,"author":"fot. arch. UMWM"}}]}