{"id":69737,"name":"mazowsze-na-targach-asia-fruit-logistica-w-bangkoku","title":"Mazowsze na targach Asia Fruit Logistica w Bangkoku","desc":"Bran\u017ca sadownicza w ostatnich dw\u00f3ch latach prze\u017cywa kryzys. Konieczne jest poszukiwanie nowych rynk\u00f3w zbytu, kt\u00f3re niestety s\u0105 rynkami odleg\u0142ymi i trudnymi pod wzgl\u0119dem pozyskiwania kontrahent\u00f3w handlowych.","header":"Mazowsze na targach Asia Fruit Logistica w Bangkoku","lead":"Bran\u017ca sadownicza w ostatnich dw\u00f3ch latach prze\u017cywa kryzys. Konieczne jest poszukiwanie nowych rynk\u00f3w zbytu, kt\u00f3re niestety s\u0105 rynkami odleg\u0142ymi i trudnymi pod wzgl\u0119dem pozyskiwania kontrahent\u00f3w handlowych.","keywords":"","changes":"","menu":"","path":"\/pl\/rolnictwo\/aktualnosci\/mazowsze-na-targach-asia-fruit-logistica-w-bangkoku.html","url":"\/pl\/rolnictwo\/aktualnosci\/mazowsze-na-targach-asia-fruit-logistica-w-bangkoku.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2022-11-04 10:16:33","dateLastVersionPublicate":"2022-11-09 11:38:44","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Aktualno\u015bci","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"Mazowsze na targach Asia Fruit Logistica w Bangkoku"},{"id":"64","name":"NEWSLETTER_-_OBSZAR","description":"Newsletter - obszar","value":"11;25;31;38;40;51;23"}],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Aktualno\u015bci - rolnictwo"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EKryzys ten spowodowa\u0142a pandemia koronawirusa oraz przede wszystkim, na\u0142o\u017cone od 1 stycznia br., embargo bia\u0142oruskie na eksport polskich jab\u0142ek.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EUtrata tego rynku oznacza du\u017ce straty eksportowe \u2013 do tej pory miesi\u0119cznie sprzedawano na tamtejszy rynek ponad 10 tys. ton jab\u0142ek.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EZwi\u0105zek Sadownik\u00f3w Rzeczpospolitej Polskiej wsp\u00f3lnie z Samorz\u0105dem Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego zorganizowa\u0142 misj\u0119 gospodarcz\u0105 na targi Asia Fruit Logistica. Targi, zorganizowano w dniach 2-4 listopada br. w Queen Sirikit National Convention Center z Bangkoku. Asia Fruit Logistica to znane na ca\u0142ym \u015bwiecie targi bran\u017cy owocowo-warzywnej. S\u0105 doskona\u0142\u0105 okazj\u0105 do spotka\u0144 bran\u017cowych i pozyskania nowych kontrakt\u00f3w handlowych.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPodczas pierwszego dnia Targ\u00f3w radny wojew\u00f3dztwa \u003Cstrong\u003ELeszek\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003EPrzybytniak\u003C\/strong\u003E, przewodnicz\u0105cy Komisji Rolnictwa i Teren\u00f3w Wiejskich oraz \u003Cstrong\u003EMiros\u0142aw\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003EMaliszewski\u003C\/strong\u003E pose\u0142 na Sejm, Prezes Zwi\u0105zku Sadownik\u00f3w RP spotkali si\u0119 z Ambasadorem RP w Tajlandii \u003Cstrong\u003EWaldemarem\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003EDubaniowskim\u003C\/strong\u003E. G\u0142\u00f3wnymi tematami poruszanymi podczas spotkania by\u0142y mo\u017cliwo\u015bci eksportowe polskich jab\u0142ek na tamtejszy rynek oraz pozyskiwanie pracownik\u00f3w sezonowych z Tajlandii i Laosu. Program jest prowadzony w j\u0119zyku angielskim w pi\u0119ciu europejskich o\u015brodkach znajduj\u0105cych si\u0119 w Polsce, Irlandii P\u00f3\u0142nocnej, Niemczech, Hiszpanii i Danii.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Na targach Asia Fruit Logistica jestem po raz trzeci i musz\u0119 przyzna\u0107, \u017ce jest to najlepsza edycja, w kt\u00f3rej bra\u0142em udzia\u0142. Ju\u017c pierwszego dnia odby\u0142em kilkana\u015bcie obiecuj\u0105cych rozm\u00f3w. Na tych targach mo\u017cna spotka\u0107 kontrahent\u00f3w z ca\u0142ej Azji, Afryki, Zjednoczonych Emirat\u00f3w Arabskich, Kazachstanu i Uzbekistanu. Tajlandia to bardzo perspektywiczny rynek zbytu \u2013 relacjonuje \u003Cstrong\u003EMarcin\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003EStasiak\u003C\/strong\u003E, Mega Fruit.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":166992,"name":"bankok.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/54630\/166992\/0x0.jpg","description":"Leszek Przybytniak pozuje do zdj\u0119cia z ambasadorem RP w Tajlandii"},{"id":166991,"name":"podczas targ\u00f3w trwa\u0142y rozmowy z klientami, fot. Zwi\u0105zek Sadownik\u00f3w RP.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/54630\/166991\/0x0.jpg","description":"Uczestnik misji pozuje do zdj\u0119cia z kobiet\u0105 z Tajlandii"},{"id":166990,"name":"uczestnicy misji gospodarczej, got. Zwi\u0105zek Sadownik\u00f3w RP.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/54630\/166990\/0x0.jpg","description":"uczestnicy misji gospodarczej pozuj\u0105 do zdj\u0119cia na satnowisku Mazowsza na targach"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Bran\u017ca sadownicza w ostatnich dw\u00f3ch latach prze\u017cywa kryzys. Konieczne jest poszukiwanie nowych rynk\u00f3w zbytu, kt\u00f3re niestety s\u0105 rynkami odleg\u0142ymi i trudnymi pod wzgl\u0119dem pozyskiwania kontrahent\u00f3w handlowych."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2022-11-04 10:16:33","modDate":"2022-11-09 11:38:44","tags":[{"ID":276,"TEXT":"Leszek Przybytniak","URL":"?tag[]=276"},{"ID":590,"TEXT":"targi spo\u017cywcze","URL":"?tag[]=590"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Mazowsze na targach Asia Fruit Logistica w Bangkoku"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":276,"TEXT":"Leszek Przybytniak","URL":"?tag[]=276"},{"ID":590,"TEXT":"targi spo\u017cywcze","URL":"?tag[]=590"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/54630\/166989\/0x0.jpg","alt":"Radny Leszek Przybytniak pozuje do zdj\u0119cia z ambasadorem Tajlandii","title":null,"author":"fot. Zwi\u0105zek Sadownik\u00f3w RP"}}]}