Aktualności - rolnictwo

O przyszłości rolnictwa

Dojrzałe jabłka na jabłoniach w sadzie. Pod jedną z jabłoni stoją dwa wielkie kosze z zebranymi owocami. O drzewo oparta jest drabina Autor: fot. pixabay.com

Biuro Województwa Mazowieckiego w Brukseli zaprasza na debatę online na temat sektora rolnego. Będzie to spotkanie z cyklu „Konferencja w sprawie przyszłości Europy”.

Do 2050 r. obszary wiejskie powinny odgrywać kluczową rolę w uczynieniu z Europy pierwszego na świecie kontynentu neutralnego klimatycznie, rolnicy zaś powinni mieć znaczny udział w łagodzeniu zmian klimatu i budowaniu zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym. Czy jest to możliwe?

Zapraszamy na debatę

Rozpocznie się ona 20 kwietnia o godz. 10:00. Do udziału zaproszono ekspertów z Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz Ministerstwa Rolnictwa. Zaproszeni goście będą dyskutować min.: na temat wsparcia budżetowego ze strony UE w postaci zreformowanej, bardziej elastycznej Wspólnej Polityki Rolnej i o dofinasowaniu bardziej zrównoważonych i inteligentnych praktyk rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji i wsparcia rolnictwa precyzyjnego, które są kluczowymi czynnikami, tak aby poprawić optymalizację zrównoważonej produkcji rolnej tj. produkować więcej przy mniejszych nakładach.

Zainteresowanych udziałem w Konferencji prosimy o kontakt: nina.malachowska@mazovia.pl . W odpowiedzi na maila otrzymają Państwo link do Konferencji online. Rozmowy odbywać się będą w języku polskim. Rejestracja prowadzona jest do 19 kwietnia br.

Obszary wiejskie odporne na zmiany klimatu

Ochrona zasobów naturalnych, przejście na bardziej ekologiczną produkcję rolną i skracanie łańcuchów dostaw – to zwiększy odporność obszarów wiejskich na zmianę klimatu, tym samym na katastrofy naturalne i kryzysy gospodarcze. Dopomóc tym procesom ma zmieniający się popyt konsumpcyjny na lepszej jakości żywność, w tym na produkty ekologiczne.

Zrównoważona produkcja żywności

Jak powinna ona wyglądać? Dyskusję tu nakręcają unijne strategie „od pola do stołu” i „bioróżnorodność”. Od czasu ich opublikowania powstało już kilka raportów analizujących wpływ tych strategii. Wyniki niektórych z nich wykazały, że cele wprawdzie są osiągalne, ale mogą zmniejszyć produkcję żywności w UE i dochody rolników, a także zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu Europy. Szczególnie strategia „od pola do stołu” i szereg jej ekologicznych ambicji, takich jak ograniczenie stosowania pestycydów i nawozów, wzbudza obawy związane ze spadkiem wydajności.

Unijne stowarzyszenia rolno-spożywcze wezwały Unię Europejską do stworzenia odpowiednich i dobrze wyważonych ram regulacyjnych dla europejskiego sektora rolno-spożywczego, z innowacjami jako kluczowym czynnikiem do osiągnięcia celów zielonej transformacji bez wpływu na produkcję. Jednak innowacje nie mogą mieć miejsca bez odpowiedniego wsparcia legislacyjnego i finansowego.

Potrzebne wsparcie organów publicznych

Aby sprostać tym wyzwaniom, Komisja przedstawiła długoterminową wizję dla obszarów wiejskich UE do 2040 r. oraz tzw. Pakt na rzecz Obszarów Wiejskich, który ma zmobilizować organy publiczne do wspierania potrzeb mieszkańców obszarów wiejskich. Głównymi źródłami finansowania Paktu na rzecz  Obszarów Wiejskich będzie zreformowana wspólna polityka rolna (WPR), w szczególności Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), wspomagany przez środki pochodzące z polityki spójności. Aby pokryć potencjalne luki inwestycyjne na obszarach wiejskich, zostaną wykorzystane środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), programu InvestEU, z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych programów unijnych.

 

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony