Aktualności - rozwój regionalny

 • baner promujący wydarzenie

  O środkach unijnych w Kadzidle

  O tym, jak skutecznie wykorzystać wsparcie w obecnej perspektywie, będzie można dowiedzieć się podczas trwającej dziś w Kadzidle konferencji „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021-2027”.
 • beneficjenci z OSP i KGW z symbolicznym czekiem

  Wsparcie dla OSP i kół gospodyń w subregionie ciechanowskim

  68 jednostek OSP oraz 131 KGW i organizacji pozarządowych otrzyma ponad 1,5 mln zł dofinansowania z sejmiku Mazowsza.
 • ZPP uhonorował marszałka Adama Struzika tytułem Marszałka 25-lecia

  „Marszałek 25-lecia”

  Marszałek Adam Struzik został wyróżniony tym honorowym tytułem przez Związek Powiatów Polskich w uznaniu za szczególne zasługi podczas służby na rzecz społeczności lokalnych.
 • 30-lecie działalności Wołomińskiego Klubu Biznesu

  Podczas jubileuszowej gali marszałek Adam Struzik wręczył Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” oraz dyplomy uznania członkom organizacji.
 • O środkach unijnych w Sochaczewie

  Czy region żyrardowski będzie aktywnie ubiegał się o środki unijne w ramach nowej perspektywy? To okaże się już niebawem, ruszyły bowiem pierwsze konkursy na unijne dofinansowanie.
 • Marszałkowie polskich regionów podczas forum w Karpaczu.

  Mazowsze na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  Uczestnicy spotkania, w tym m.in. marszałkowie województw dyskutują o perspektywach gospodarczych oraz współczesnych wyzwaniach, jakie stoją przed regionami, Polską oraz Europą.
 • Spotkanie z kierownikami wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

  Spotkanie z kierownikami wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

  – Sukces naszego województwa nie byłby możliwy, gdyby nie działalność wojewódzkich jednostek organizacyjnych – podkreślił marszałek Adam Struzik.
 • przedstawiciele samorządów wspólnie otwierają drogę dla ruchu

  Samorząd Mazowsza wspiera Gąbin

  Dzięki pomocy finansowej przyznanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w Gąbinie udało się zrealizować szereg inwestycji.
Powrót na początek strony