Aktualności - rozwój regionalny

Dla wyższej jakości życia na Mazowszu

Prezydium posiedzenia podczas obrad Autor: fot. Michał Słaby

Ruszają nabory w ramach Priorytetu V – Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu.

Odbyło się XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Spotkaniu przewodniczył wicemarszałek Wiesław Raboszuk. Podczas posiedzenia dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Marcin Wajda przedstawił informację w sprawie stanu realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W trakcie obrad przyjęto uchwały zatwierdzające kryteria dostępu i merytoryczne szczegółowe dla naborów konkurencyjnego w ramach Priorytetu V – Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu:

  1. Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej (typ projektów: Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027).
  2. Działanie 5.4 Infrastruktura w edukacji zawodowej w ZIT (typ projektów: Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027).

Informacje o działaniach

  • Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej

Typ projektów: Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
Obszar: RMR
Termin ogłoszenia naboru: 28 czerwca 2024 r.
Termin rozpoczęcia naboru: 12 lipca 2024 r.
Termin zakończenia naboru: 16 września 2024 r.
Alokacja: 32 750 680 PLN
Wnioskodawcy: instytucje nauki i edukacji, administracja publiczna, organizacje społeczne i związki wyznaniowe
Zakres wsparcia: przedsięwzięcia prowadzące do poprawy warunków nauczania dla wszystkich uczniów poprzez modernizację bazy techniczno-dydaktycznej szkolnictwa branżowego i poprawy wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu oraz wyposażenie infrastruktury dydaktycznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe;

  • Działanie 5.4 Infrastruktura w edukacji zawodowej w ZIT

Typ projektów: Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
Obszar: RWS
Termin ogłoszenia naboru:  27 czerwca 2024 r.
Termin rozpoczęcia naboru:  11 lipca 2024 r.
Termin zakończenia naboru: 18 września 2024 r.
Alokacja: 15 944 410 PLN
Wnioskodawcy: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Zakres wsparcia: przedsięwzięcia prowadzące do poprawy warunków nauczania dla wszystkich uczniów poprzez modernizację bazy techniczno-dydaktycznej szkolnictwa branżowego i poprawy wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu oraz wyposażenie infrastruktury dydaktycznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony