Aktualności - rozwój regionalny

Marszałek Adam Struzik w zarządzie ZWRP

Marszałek Adam Struzik przy stole prezydialnym Autor: Arch. UMWM

Podczas 42. Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej marszałek Adam Struzik został wybrany wiceprezesem zarządu tego związku.

Delegatami województwa mazowieckiego na zgromadzenie byli: przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski, marszałek województwa Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Nowo wybrani we władzach związku

Na prezesa zarządu ponownie został wybrany marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wiceprezesami zarządu pozostali także: marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl i marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Do grona członków zarządu dołączyli nowo wybrana marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym i przewodnicząca sejmiku województwa lubuskiego Anna Synowiec.

– Cieszę się, że ponownie zostałem wiceprezesem związku, bo wspieranie idei samorządu terytorialnego jest mi szczególnie bliskie. Wspólnie z przedstawicielami pozostałych województw przez kolejnych pięć lat będziemy dbać o to, by naszym mieszkańcom żyło się lepiej  powiedział marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Nowo wybrany prezes zarządu Olgierd Geblewicz podziękował za obdarzenie go zaufaniem.

– Praca prezesa ZWRP jest dla mnie pracą pełną wyzwań z racji tego, że wszyscy reprezentujemy 16 pięknych, dumnych polskich województw. Reprezentujemy też różne siły polityczne, a co za tym idzie – różne punkty widzenia na pewne sprawy. Moim wyzwaniem i zobowiązaniem jest próba znalezienia tego, co wspólne – nie tego, co nas różni.

Oprócz zarządu wybrano także przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zostali nimi: marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki (ponownie) oraz marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

Delegaci do Komitetu Regionów

W Komitecie Regionów Unii Europejskiej zasiądzie delegacja składająca się z ośmiu członków: Olgierd Geblewicz, Mieczysław Struk, Piotr Całbecki, Marek Woźniak, Adam Struzik, Marcin Kuchciński, Władysław Ortyl, Wojciech Saługa oraz ośmiu zastępców: Joanna Skrzydlewska, Szymon Ogłaza, Jacek Gajewski, Paweł Gancarz, Jarosław Dworzański, Marcin Jabłoński, Witold Kozłowski i Jarosław Stawiarski.

Czas podsumowań

Przedstawiciel biura ZWRP podsumował pracę ciał statutowych oraz zespołów działających przy związku, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak zdał sprawozdanie z działalności polskiej delegacji w Komitecie Regionów UE, zaś wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak przybliżył działalność w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony