Aktualności - rozwój regionalny

Marszałkowie województw obradowali w Ogrodzieńcu

uczestnicy konwentu pozujący do zdjęcia pamiątkowego Autor: fot. archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Wyzwania rozwojowe kraju, instrumenty KPO oraz nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi były wiodącymi tematami obrad Konwentu Marszałków Województw RP.

Już po raz drugi Śląskie gościło włodarzy szesnastu polskich regionów. Wiodącymi tematami dwudniowych obrad Konwentu Marszałków Województw RP w Podzamczu k. Ogrodzieńca były wyzwania rozwojowe kraju, instrumenty Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi. Mazowsze reprezentowali członek zarządu Janina Ewa Orzełowska oraz dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Marcin Podgórski.

Dyskusje na szczeblu samorządowym

Przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przybliżyli priorytety oraz wyzwania rozwojowe kraju na najbliższe 10 lat. Podkreślono rolę nowoczesnej gospodarki respektującej środowisko naturalne, a także zrównoważonej przestrzeni uwzględniającej potrzeby człowieka i środowiska. W trakcie konwentu rozmawiano także o nowej polityce obronnej Polski ze wzmocnieniem spójności terytorialnej i aktywnością Polski w środowisku międzynarodowym.

Problemy odpadów niebezpiecznych

Dużo czasu w trakcie obrad poświęcono na kwestie związane z wadliwym systemem prawnym skutkującym nieprawidłowościami w gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi. Przybliżono najważniejsze wyzwania wskazywane przez gminy i samorządy borykające się z dużą skalą tego problemu oraz wysokimi kosztami likwidacji składowisk. Zastanawiano się również nad możliwymi źródłami finansowania oraz sposobami zwalczania przestępczości środowiskowej.

– Wiemy, jak bardzo ważne jest zapobieganie katastrofom ekologicznym. Postęp i negatywne oddziaływanie na środowisko nie muszą iść w parze. Wspólne wielopłaszczyznowe działania należy potraktować priorytetowo i nie zwlekać z ich podjęciem – podkreślała Janina Ewa Orzełowska.

Przyjęte stanowiska

Samorządowcy przegłosowali wspólne stanowiska dotyczące:

  • Przeciwdziałania powstawaniu miejsc nielegalnego magazynowania odpadów niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska oraz usprawnień w usuwaniu porzuconych odpadów niebezpiecznych;
  • Zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych polegających na rozszerzeniu przepisów poprzez odniesienie do art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywę finansowej 2021-2027.

Zadania Konwentu Marszałków Województw RP

Konwent Marszałków Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Jego posiedzenia służą wypracowaniu cennych koncepcji i zmian zarówno organizacyjnych, jak i ustawodawczych w sprawach będących przedmiotem wspólnej troski polskich regionów. Wypracowane w kompromisie wspólne stanowiska są następnie kierowane do właściwych urzędów i instytucji centralnych.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony