Aktualności - rozwój regionalny

Ruszyła Płocka Akademia Przedsiębiorczości i Innowacyjności

Pamiątkowa fotografia Autor: Jakub Gruca

Płocka Akademia Przedsiębiorczości i Innowacji (PAPiI), to nowy projekt, który ma wspierać rozwój lokalnych talentów i innowacyjnych pomysłów.

Znaczenie dla regionu

Podczas poświęconej projektowi konferencji prasowej marszałek Adam Struzik opowiedział, jakie znaczenie mają akademickie programy inkubacyjne dla rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości regionu płockiego z perspektywy Zarządu Województwa Mazowieckiego.

– To ważny krok w kreowaniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości akademickiej oraz budowania mostów między światem akademickim i sektorem biznesowym. Chcemy promować przedsiębiorczość akademicką i stworzyć środowisko sprzyjające kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczym postawom wśród studentów w Płocku. W tym roku programy inkubacji będą zrealizowane również w Radomiu i Siedlcach. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten program. Razem możemy stworzyć innowacyjne środowisko, które będzie sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości i gospodarczemu sukcesowi Mazowsza – mówił marszałek Adam Struzik

Założenia programu Płockiej Akademii Przedsiębiorczości i Innowacyjności wyjaśnił Michał Misztal, prezes Startup Academy.

– Inicjatywa Płocka Akademia Przedsiębiorczości i Innowacji to nie tylko szansa na rozwój umiejętności młodych ludzi, ale także szansa realnego wpływu na lokalny rynek pracy, poprzez wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości. To nasz sposób na budowanie silnej i dynamicznie rozwijającej się wspólnoty przedsiębiorców w Płocku – zaznaczył Michał Misztal.

Co w ramach programu?

Organizatorzy przygotowali dla uczestników BootCamp, warsztaty i sesje mentoringowe oraz doradcze, które mają im pomóc zgłębić świat biznesu i innowacji. Pierwszy etap programu rozwojowego to dwudniowe wydarzenie (8-9 czerwca), obejmujące intensywne warsztaty, ale także wsparcie doświadczonych mentorów i menedżerów innowacji oraz dopasowany do profilu uczestnika proces inkubacji.

Projekt skupia się na doradztwie biznesowym i branżowo-technologicznym. Uczestnicy będą mogli również skorzystać z otwartych webinarów z przedsiębiorcami oraz wizyt studyjnych. Każda z zaangażowanych drużyn otrzyma na koniec programu zindywidualizowany raport z rekomendacjami, dotyczącymi dalszego rozwoju.

Dla kogo projekt?

Program jest skierowany do ambitnych studentów i doktorantów z subregionu płockiego, w tym także dla osób pochodzących z regionu, ale studiujących na różnych uczelniach w kraju. Zapraszani są uczestnicy z własnymi pomysłami na projekty biznesowe, ale również osoby, gotowe do pomocy innym lub opracowania rozwiązań dla wyzwań zgłoszonych przez partnerów.

Zainteresowani udziałem studenci i doktoranci mogą zgłaszać się na stronie Startup Academy.

Rekrutacja trwa do 29 maja. Najlepsze zespoły z programu będą miały szansę na zdobycie atrakcyjnych nagród, w tym głównej, w wysokości 10 tys. zł oraz wyjazdu na konferencję zagraniczną.

Projekt „Płocka Akademia Przedsiębiorczości i Innowacyjności” jest zadaniem publicznym dofinansowywanym ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Inicjatywę realizuje Startup Academy we współpracy ze Stowarzyszeniem Academia Economica.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony