Aktualności - rozwój regionalny

Samorząd Mazowsza potrafi oszczędzać

Klawiatura laptopa, na której stoi miniaturowy koszyk na kółkach z dwiema torbami w środku. Autor: fot. pixabay.com

Dzięki programowi tzw. zakupów wspólnych Samorząd Województwa Mazowieckiego zaoszczędził w ubiegłym roku blisko 2 mln zł.

Pod koniec 2015 r. zarząd województwa podjął decyzję o utworzeniu tzw. grupy do wspólnych zakupów i wyznaczeniu urzędu marszałkowskiego jako wspólnego zamawiającego. Program obejmuje  45 (a w niektórych kategoriach zakupowych nawet 75) instytucji należących do samorządu Mazowsza. Czy było warto? Biorąc pod uwagę znaczne oszczędności – odpowiedź brzmi: tak!

W przeliczeniu na jednego mieszkańca Mazowsze przeznacza najmniej na bieżące wydatki administracyjne i inwestycje związane z prowadzeniem urzędu marszałkowskiego. Jak zauważa sekretarz województwa – dyrektor urzędu Waldemar Kuliński od lat konsekwentnie realizujemy politykę coraz większej profesjonalizacji i standaryzacji usług w urzędzie marszałkowskim:

– Dziesięć lat temu, jako pierwsi wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania, teraz jesteśmy pionierami wdrażania systemu zakupów grupowych na tak dużą skalę. Mamy już pierwsze efekty i dalej będziemy doskonalić ten system. Biorąc pod uwagę liczbę podmiotów wchodzących w skład grupy zakupowej oraz zakres towarów i usług nabywanych w wyniku zakupów wspólnych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest pionierem tego typu przedsięwzięć w samorządzie. 

Wspólne przetargi i szczegółowa analiza

To już 7 rok, w trakcie którego realizowane są przetargi na zakup towarów i usług dla członków grupy. Katalog dostaw i usług podzielono na dwie kategorie: zakupy bieżące i zakupy inwestycyjne. W pierwszej z nich znalazły się m.in.: artykuły biurowe, papier do drukarek i kserokopiarek, materiały eksploatacyjne, artykuły spożywcze, wyposażenie biura, paliwa, karty flotowe, prasa oraz usługi pocztowe. Kategoria zakupów inwestycyjnych obejmuje m.in.: zestawy komputerowe i notebooki, urządzenia kopiująco-drukująco-skanujące, serwery, dyski sieciowe, macierze oraz samochody. Postępowania przetargowe zostały poprzedzone gruntowną analizą zapotrzebowań złożonych przez uczestników grupy zakupowej. Sprawdzono m.in. ich zasadność i wprowadzono standaryzację asortymentu we wszystkich jednostkach.

Zakupy w cieniu pandemii

Rynek sprzętu komputerowego był jednym z obszarów, na którym epidemia COVID-19 odbiła się najbardziej. Utrzymujące się zwiększenie popytu na zakup komputerów służących m.in. pracy zdalnej, a także problemy logistyczne to istotne elementy, które mogły mieć wpływ na wzrost cen zestawów komputerowych oraz notebooków będących przedmiotem umów zawartych przez województwo mazowieckie. Pomimo tego, samorząd Mazowsza i tak zaoszczędził. W zakresie sprzętu komputerowego, którego w 2021 r. zakupiono najwięcej – tj. zestawów komputerowych oraz notebooków do celów biurowych – województwo mazowieckie zaoszczędziło ponad 1,9 mln zł w stosunku do cen rynkowych.

Pomoc dla placówek medycznych

W roku 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie kontynuował realizację zadań związanych z  projektem „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez województwo mazowieckie w ramach RPO WM 2014–2020. W ramach zadań realizowanych przez Pion Zakupów Wspólnych zakupiono niezbędną aparaturę medyczną i diagnostyczną, a także środki ochrony indywidualnej, o łącznej wartości ponad 61 mln zł.

Do największych zakupów należały:

  • zakup 9 szt. tomografów komputerowych (ponad 19,3 mln zł),
  • zakup 25 szt. mobilnych RTG (blisko 10 mln zł),
  • zakup 450 szt. aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenowej (przeszło 4,2 mln zł).

Oprócz tego województwo mazowieckie w ramach działań prowadzonych przez Pion Zakupów Wspólnych, zakupiło w roku 2021 na potrzeby mazowieckich podmiotów leczniczych:

  • 145 szt. defibrylatorów,
  • 2 szt. ultrasonografów,
  • 6 szt. aparatów ECMO,
  • 8759 szt. kaniul donosowych,
  • 500 szt. pomp infuzyjnych,
  • 338 szt. ssaków medycznych.

 

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony