Aktualności - rozwój regionalny

Samorząd Mazowsza wspiera Gąbin

przedstawiciele samorządów wspólnie otwierają drogę dla ruchu Autor: arch. UMiG w Gąbinie

Dzięki pomocy finansowej przyznanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w Gąbinie udało się zrealizować szereg inwestycji.

Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 – to inwestycje, z których już mogą korzystać mieszkańcy Gąbina. Zabytkowy ratusz zaś otrzymał dofinansowanie na pierwszy etap renowacji. Środki na wykonanie tych zadań pochodzą z budżetu województwa oraz Unii Europejskiej.

Realizację gąbińskich projektów podsumowali m.in. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak.

– Przyznając dofinansowanie na realizację inwestycji w terenie przyświeca nam jeden cel – chcemy pomagać w wykonaniu projektów, które są mieszkańcom potrzebne. Niech zatem dobrze służą mieszkańcom! – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Ratusz w Gąbinie

Wręczenie symbolicznego czeku na renowację zabytkowego klasycystycznego ratusza w Gąbinie to pierwszy krok potwierdzający, że inwestycję będzie współfinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego. Na realizację projektu samorząd Mazowsza przeznaczył 100 tys. zł w ramach programu „Mazowsze dla zabytków”.

Termomodernizacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Odbiór prac obejmujących termomodernizację budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej to potwierdzenie, że udało się sfinalizować projekt. Objął on m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę drzwi wejściowych, montaż sterowania ogrzewaniem, wymianę pokrycia dachu. Inwestycję zrealizowano w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach regionu płockiego”. Jej koszt to 225 tys. zł, w tym 125 tys. zł to środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Droga wojewódzka nr 574

Otwarcie przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 574 to dobra wiadomość dla mieszkańców i osób zmotoryzowanych. Dzięki finansowemu wsparciu samorządu województwa udało się przebudować blisko kilometrowy odcinek. W ramach prac rozebrano konstrukcję drogi wraz z podbudową i wykonano nową. Wybudowano ścieżki pieszo-rowerowe, przebudowano istniejące skrzyżowania, wykonano też oznakowanie pionowe i poziome. Droga zyskała kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Jednocześnie zadbano o to, aby sieci – gazowa, elektryczna i teletechniczna zostały przebudowane. Środki przekazane na ten cel wyniosły prawie 8,8 mln zł. Pochodziły w całości z budżetu województwa mazowieckiego.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony