Aktualności - rozwój regionalny

Spotkanie z przedstawicielami organizacji Singapore Manufacturing Federation

Autor: fot. arch. UMWM.

W urzędzie marszałkowskim rozmawiano o potencjalnej współpracy pomiędzy mazowieckimi przedsiębiorcami, a jednym z najważniejszych stowarzyszeń branżowych w Singapurze.

24 października 2023 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (UMWM) odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji Singapore Manufacturing Federation (SMF).

Organizatorem spotkania był Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, a inicjatorem singapurskie biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, z którym urząd współpracuje w ramach projektu „Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw”. Do rozmów zaproszono także przedstawicieli pracodawców i przedsiębiorców.

Wydarzenie stanowiło okazję do nawiązania bliższych kontaktów oraz rozpoczęcia owocnej współpracy między mazowieckimi przedsiębiorcami, a jednym z najważniejszych stowarzyszeń branżowych w Singapurze. Efektem tej współpracy jest zapoznanie członków delegacji ze specyfiką oraz mocnymi stronami Mazowsza, a także skojarzenie członków singapurskiej misji gospodarczej z przedstawicielami pracodawców i przedsiębiorców działających na Mazowszu.

SMF – organizacja branżowa skupiająca 5000 podmiotów i jedno z najważniejszych stowarzyszeń branżowych w Singapurze

Singapore Manufacturing Federation to organizacja branżowa skupiająca największe firmy produkcyjne w Singapurze w takich sektorach jak Electrical, Electronics and Allied Industries, Energy and Chemicals, Advanced Engineering, Smart Automation (przemysł elektryczny, elektroniczny i pokrewne, energetyka i przemysł chemiczny, zaawansowana inżynieria, inteligentna automatyzacja).

Gospodarze spotkania

Województwo mazowieckie reprezentowali Marcin Wajda – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Aleksandra Hanzel – zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka oraz Mariusz Rukat – pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. Inwestycyjno-Gospodarczych. W spotkaniu udział wzięli również pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, którzy są zaangażowani w realizację projektu „Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw” tj. Sylwia Sztark – kierownik Wydziału Regionalnego Systemu Innowacji oraz Michał Szwarc – Inspektor w Wydziale Regionalnego Systemu Innowacji.

Reprezentanci pracodawców i przedsiębiorców

Mazowieckich pracodawców i przedsiębiorców reprezentowali przedstawiciele Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego – dr inż. Roberta Sot oraz Pracodawców RP – dyrektor ds. współpracy międzynarodowej Maciej Legutko.

Zwrócili oni uwagę m.in. na wyzwania, z jakimi mierzą się polscy pracodawcy i przedsiębiorcy.

Członkowie przyjmowanej delegacji

Prezes SMF Lennon Tan scharakteryzował profile działalności, którymi zajmuje się singapurska organizacja. Są to m.in.: branża florystyczna, komponenty medyczne, sektor, elektryfikacja pojazdów, dostarczanie półproduktów do firm takich jak Apple i Tesla, branża odzieżowa, luksusowe wykończenia wnętrz w budynkach o dużej kubaturze. Członkami delegacji byli również:

  • Ryan Chioh – wiceprezes SMF.
  • Alex Perrotta wiceprezes SMF i Przewodniczący Komitetu Funkcyjnego SMF ds. Członkostwa i Grup Branżowych, a także Przewodniczący Komitetu Funkcyjnego SMF Global Business (Komitet ds. Członkostwa i Grup Branżowych pana Perrotty reprezentuje ponad 5000 firm w całym członkostwie SMF).
  • Wayne Sim – członek SMF EXCO i przewodniczący SMF Public Relations and Corporate Communications Function Committee.
  • Benjamin Lim – członek Rady SMF i przewodniczący Grupy Przemysłowej Produktów Budowlanych i Materiałów Budowlanych SMF. Pan Lim reprezentuje ponad 200 firm w SMF Building and Construction Products Industry Group.
  • Emmeline Lam – starszy dyrektor SMF.

Szansa na korzyści dla mieszkańców Mazowsza

Mazowsze jest postrzegane w świecie jako region atrakcyjny do lokowania inwestycji oraz czerpania z dobrych praktyk działajłących na jego terenie przedsiębiorców. Współpraca z jednym z najważniejszych stowarzyszeń branżowych w Singapurze może zaowocować utworzeniem m.in. nowych miejsc pracy w regionie.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony