Aktualności - rozwój regionalny

Wicemarszałek Rafał Rajkowski w gronie wyróżnionych samorządowców

Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski i wicemarszałek Rafał Rajkowski na gali wręczenia odznaczeń dla zasłużonych samorządowców Autor: fot. Michał Słaby

Prestiżowa odznaka, przyznana za zasługi dla samorządu terytorialnego, jest uhonorowaniem wieloletniej pracy na rzecz wspólnoty samorządowej.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego nadawana jest przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jest to wyraz uznania dla przedstawicieli władz samorządowych aktywnie wspierających samorządność oraz działających dla dobra społeczności lokalnych.

Wicemarszałek Rafał Rajkowski odebrał odznakę z rąk Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego. Uroczystość odbyła się 6 czerwca br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

– Bardzo dziękuję za to zaszczytne wyróżnienie, które jest uhonorowaniem mojej wieloletniej pracy w samorządzie – zaznaczył wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Okazją do wręczenia odznaczeń był, obchodzony 27 maja, Dzień Samorządu Terytorialnego. Święto upamiętnia pierwsze wybory do rad gmin, które odbyły się tego dnia, w 1990 r. i zapoczątkowały – przeprowadzoną z sukcesem – reformę administracyjną.

– Rozpoczęta 34 lat temu reforma samorządowa dała początek dynamicznemu rozwojowi społeczności lokalnych. Był to czas wielkich przemian w każdej dziedzinie życia, co widać na przykładzie województwa mazowieckiego. Pokazaliśmy, że potrafimy zbudować silny, prężnie działający samorząd województwa. Udało się zrealizować z sukcesem tysiące inwestycji, pozyskaliśmy też miliardy złotych z Unii Europejskiej – zaznaczył wicemarszałek Rafał Rajkowski. – Nadal  będę kontynuował pracę na rzecz województwa mazowieckiego i subregionu radomskiego, z którego pochodzę, by prężnie się rozwijały z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców.

Wicemarszałek Rafał Rajkowski podkreślił też, że samorząd to nie tylko struktury i instytucje, ale przede wszystkim ludzie – mieszkańcy, którzy z zaangażowaniem działają na rzecz swoich małych ojczyzn. Ich praca i oddanie są fundamentem silnego i sprawnie funkcjonującego regionu. – Wszystkim samorządowcom, radnym, sołtysom, pracownikom urzędów i każdemu, kto angażuje się w działalność na rzecz lokalnej społeczności składam wyrazy uznania i podziękowania.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony