{"id":79428,"name":"wojewodztwo-mazowieckie-laureatem-nagrody-rzeczpospolitej","title":"Wojew\u00f3dztwo mazowieckie laureatem nagrody \u201eRzeczpospolitej\u201d","desc":"Dziennik przyzna\u0142 wojew\u00f3dztwu mazowieckiemu Nagrod\u0119 Specjaln\u0105 w ramach projektu \u201eSamorz\u0105dy Rzeczpospolitej. 20 lat Polski w Unii Europejskiej\u201d.","header":"Wojew\u00f3dztwo mazowieckie laureatem nagrody \u201eRzeczpospolitej\u201d","lead":"Dziennik przyzna\u0142 wojew\u00f3dztwu mazowieckiemu Nagrod\u0119 Specjaln\u0105 w ramach projektu \u201eSamorz\u0105dy Rzeczpospolitej. 20 lat Polski w Unii Europejskiej\u201d.","keywords":"Rzeczpospolita, Adam Struzik, fundusze unijne, nagroda","changes":"","menu":"","path":"\/pl\/rozwoj-regionalny\/aktualnosci\/wojewodztwo-mazowieckie-laureatem-nagrody-rzeczpospolitej.html","url":"\/pl\/rozwoj-regionalny\/aktualnosci\/wojewodztwo-mazowieckie-laureatem-nagrody-rzeczpospolitej.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2024-03-25 16:17:58","dateLastVersionPublicate":"2024-03-26 13:11:29","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Aktualno\u015bci","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"Wojew\u00f3dztwo Mazowieckie laureatem nagrody \u201eRzeczpospolitej\u201d"},{"id":"64","name":"NEWSLETTER_-_OBSZAR","description":"Newsletter - obszar","value":"23"}],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Aktualno\u015bci - rozw\u00f3j regionalny"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EDziennik wskaza\u0142 i wyr\u00f3\u017cni\u0142 samorz\u0105dy, kt\u00f3re okaza\u0142y si\u0119 mistrzami w wykorzystywaniu unijnych funduszy.\u00a0\u003Cstrong\u003ES\u003Cspan\u003Eamorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego uhonorowano za\u00a0\u003C\/span\u003Edbanie o interes spo\u0142eczno\u015bci ca\u0142ego wojew\u00f3dztwa, w tym wyj\u0105tkowy projekt podzia\u0142u statystycznego Mazowsza.\u00a0\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EW imieniu samorz\u0105du Mazowsza\u00a0\u003Cstrong\u003ENagrod\u0119 Specjaln\u0105 \u003C\/strong\u003Eodebra\u0142\u00a0marsza\u0142ek\u00a0\u003Cstrong\u003EAdam Struzik\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EUstanawiaj\u0105c nagrod\u0119, dziennik postanowi\u0142 podkre\u015bli\u0107 zmiany, jakie zasz\u0142y w czasie pierwszego XX-lecia cz\u0142onkostwa Polski w Unii Europejskiej, szczeg\u00f3lnie uwzgl\u0119dniaj\u0105c rol\u0119 samorz\u0105d\u00f3w. Celem redakcji by\u0142o wyr\u00f3\u017cnienie samorz\u0105d\u00f3w, kt\u00f3re okaza\u0142y si\u0119 mistrzami w wykorzystaniu funduszy unijnych.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EDzi\u0119ki funduszom pomocowym samorz\u0105dy w Polsce dokona\u0142y prawdziwego skoku cywilizacyjnego.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003EJak podsumowuje \u003Cstrong\u003E\u003C\/strong\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/regiony.rp.pl\/z-regionow\/art40056501-20-lat-polski-w-ue-rzeczpospolita-wyroznia-samorzady\u0022 title=\u0022\u0026lt;strong\u0026gt;dziennik Rzeczpospolita\u0026lt;\/strong\u0026gt;\u0022 rel=\u0022nofollow\u0022 target=\u0022_self\u0022\u003E\u003Cstrong\u003Edziennik Rzeczpospolita\u003C\/strong\u003E\u003C\/a\u003E\u00a0\u201esamorz\u0105dy zrealizowa\u0142y dziesi\u0105tki tysi\u0119cy projekt\u00f3w, o \u0142\u0105cznej warto\u015bci oko\u0142o 300 mld z\u0142, w zasadzie w ka\u017cdej dziedzinie \u017cycia. Wszystkie maj\u0105 na celu popraw\u0119 komfortu \u017cycia mieszka\u0144c\u00f3w, przyspieszenie lokalnego rozwoju, a ich \u0142\u0105czna suma zmienia\u0142a oblicze polskich miast i gmin. (\u2026) Redakcja Rzeczpospolitej wyr\u00f3\u017cni\u0142a te samorz\u0105dy, kt\u00f3re naszym zdaniem w najlepszy spos\u00f3b wykorzysta\u0142y 20 lat obecno\u015bci Polski w UE, zrealizowa\u0142y wyj\u0105tkowe projekty, o najwi\u0119kszej skali oddzia\u0142ywania w skali lokalnej, regionalnej, czy krajowej, kompleksowo rozwi\u0105zywa\u0142y problemy lub okaza\u0142y si\u0119 najbardziej innowacyjne\u201d.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":196962,"name":"rp","image":"\/resource\/image\/1\/3\/64632\/196962\/0x0.jpg","description":"uczestnicy debaty podczas wypowiadania si\u0119"},{"id":196961,"name":"zdj\u0119cie pami\u0105tkowe ","image":"\/resource\/image\/1\/3\/64632\/196961\/0x0.jpg","description":"Laureaci z dyplomami i go\u015bcie na scenie "}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Dziennik przyzna\u0142 wojew\u00f3dztwu mazowieckiemu Nagrod\u0119 Specjaln\u0105 w ramach projektu \u201eSamorz\u0105dy Rzeczpospolitej. 20 lat Polski w Unii Europejskiej\u201d."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2024-03-25 16:17:58","modDate":"2024-03-26 13:11:29","tags":[{"ID":6,"TEXT":"fundusze europejskie","URL":"?tag[]=6"},{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"},{"ID":1428,"TEXT":"nagroda","URL":"?tag[]=1428"},{"ID":2392,"TEXT":"Rzeczpospolita","URL":"?tag[]=2392"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Wojew\u00f3dztwo mazowieckie laureatem nagrody \u201eRzeczpospolitej\u201d"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":6,"TEXT":"fundusze europejskie","URL":"?tag[]=6"},{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"},{"ID":1428,"TEXT":"nagroda","URL":"?tag[]=1428"},{"ID":2392,"TEXT":"Rzeczpospolita","URL":"?tag[]=2392"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/64632\/197024\/0x0.jpg","alt":"Marsza\u0142ek Adam Struzik z nagrod\u0105","title":null,"author":"\u0179r\u00f3d\u0142o: Rzeczpospolita"}}]}