{"id":80525,"name":"z-tumskiego-wzgorza","title":"Z Tumskiego Wzg\u00f3rza","desc":"Rozstrzygni\u0119to XVII edycj\u0119 plebiscytu Tygodnika P\u0142ockiego \u201eZ Tumskiego Wzg\u00f3rza\u201d. Internauci docenili tak\u017ce inwestycje samorz\u0105du Mazowsza.","header":"Z Tumskiego Wzg\u00f3rza","lead":"Rozstrzygni\u0119to XVII edycj\u0119 plebiscytu Tygodnika P\u0142ockiego \u201eZ Tumskiego Wzg\u00f3rza\u201d. Internauci docenili tak\u017ce inwestycje samorz\u0105du Mazowsza.","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci.","menu":"","path":"\/pl\/rozwoj-regionalny\/aktualnosci\/z-tumskiego-wzgorza.html","url":"\/pl\/rozwoj-regionalny\/aktualnosci\/z-tumskiego-wzgorza.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2024-05-13 12:55:43","dateLastVersionPublicate":"2024-05-13 13:52:31","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Aktualno\u015bci","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"Z Tumskiego Wzg\u00f3rza"},{"id":"64","name":"NEWSLETTER_-_OBSZAR","description":"Newsletter - obszar","value":"31"}],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Aktualno\u015bci - rozw\u00f3j regionalny"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EW konkursie wybierane s\u0105 najwa\u017cniejsze wydarzenia minionego roku w subregionie p\u0142ockim w \u003Cstrong\u003Eczterech\u003C\/strong\u003E kategoriach: inicjatywy spo\u0142eczne i gospodarcze, kultura, sport i turystyka oraz \u003Cspan\u003E\u201e\u003C\/span\u003ENa Mazowszu P\u0142ockim\u201d.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EMarsza\u0142ek Adam Struzik zosta\u0142 \u003Cstrong\u003Enominowany w dw\u00f3ch kategoriach:\u003C\/strong\u003E \u201eInicjatywy spo\u0142eczne i gospodarcze\u201d (za wydarzenie \u003Cstrong\u003Eremont i rozbudowa Oddzia\u0142u Obserwacyjno-Zaka\u017anego Wojew\u00f3dzkiego Szpitala Zespolonego w P\u0142ocku\u003C\/strong\u003E) oraz w kategorii \u201eNa Mazowszu P\u0142ockim\u201d (za \u003Cstrong\u003Ebudow\u0119 obwodnicy Sierpca\u003C\/strong\u003E).\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ENominacja w pierwszej kategorii zako\u0144czy\u0142a si\u0119 \u003Cstrong\u003Ezaj\u0119ciem III miejsca\u003C\/strong\u003E. P\u0142ocki szpital, dzi\u0119ki modernizacji, zyska\u0142 wi\u0119ksz\u0105 przestrze\u0144, kt\u00f3ra pomie\u015bci\u0142a dwa oddzia\u0142y \u2013\u00a0obserwacyjno-zaka\u017any i\u00a0rehabilitacyjny, wygodne sale dla pacjent\u00f3w, a tak\u017ce nowoczesny sprz\u0119t medyczny.\u00a0Samorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego przekaza\u0142 na remont ze swojego bud\u017cetu ponad 24,6 mln z\u0142.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u2013 Dzi\u0119kuj\u0119 za te wyr\u00f3\u017cnienia i docenienie wk\u0142adu samorz\u0105du Mazowsza w rozw\u00f3j ziemi p\u0142ockiej \u2013 m\u00f3wi\u0142 marsza\u0142ek \u003Cstrong\u003EAdam Struzik\u003C\/strong\u003E. \u2013 Gratuluj\u0119 wszystkim zwyci\u0119zcom tegorocznego plebiscytu. Wasz wk\u0142ad w rozw\u00f3j kultury, sportu oraz \u017cycia spo\u0142ecznego i gospodarczego subregionu p\u0142ockiego jest nieoceniony.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003EW tegorocznym plebiscycie wr\u0119czono \u003Cstrong\u003Enominacje za 50 wydarze\u0144\u003C\/strong\u003E (w kategorii: \u201eNa Mazowszu P\u0142ockim\u201d \u2013 poniewa\u017c by\u0142o bardzo du\u017co zg\u0142osze\u0144 nominowano 15 wydarze\u0144). \u003Cstrong\u003ENominacjami uhonorowano 67 os\u00f3b\u003C\/strong\u003E, m.in. dyrektora p\u0142ockiej delegatury UMWM \u003Cstrong\u003ETomasza Kominka\u003C\/strong\u003E za wydarzenie ods\u0142oni\u0119cia pomnika Armii Krajowej na stadionie Stoczniowiec P\u0142ock w Radziwiu \u003Cstrong\u003Ew kategorii \u201eInicjatywy spo\u0142eczne i gospodarcze\u201d.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/tp.com.pl\/artykul\/rozstrzygnelismy-17\/1555666\u0022 title=\u0022Laureaci plebiscytu\u0022 target=\u0022_self\u0022\u003ELaureaci plebiscytu\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":199983,"name":"c2c79-IMG_2959.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/65768\/199983\/0x0.jpg","description":"Marsza\u0142ek Adam Struzik odbiera nominacj\u0119"},{"id":199982,"name":"eb683-IMG_2939.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/65768\/199982\/0x0.jpg","description":"Dyrektor Tomasz Kominek z dyplomem"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Rozstrzygni\u0119to XVII edycj\u0119 plebiscytu Tygodnika P\u0142ockiego \u201eZ Tumskiego Wzg\u00f3rza\u201d. Internauci docenili tak\u017ce inwestycje samorz\u0105du Mazowsza."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2024-05-13 12:55:43","modDate":"2024-05-13 13:52:31","tags":[{"ID":822,"TEXT":"subregion p\u0142ocki","URL":"?tag[]=822"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Z Tumskiego Wzg\u00f3rza"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":822,"TEXT":"subregion p\u0142ocki","URL":"?tag[]=822"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/65768\/199975\/0x0.jpg","alt":"","title":null,"author":"fot. Dariusz Ossowski (Tygodnik P\u0142ocki)"}}]}