{"id":81795,"name":"znamy-wyniki-tegorocznej-edycji-bom","title":"Znamy wyniki tegorocznej edycji BOM","desc":"Wybrano 85 projekt\u00f3w. Samorz\u0105d Mazowsza przeznaczy na ich realizacj\u0119 30 mln z\u0142.","header":"Znamy wyniki tegorocznej edycji BOM","lead":"Wybrano 85 projekt\u00f3w. Samorz\u0105d Mazowsza przeznaczy na ich realizacj\u0119 30 mln z\u0142.","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci.","menu":"","path":"\/pl\/rozwoj-regionalny\/aktualnosci\/znamy-wyniki-tegorocznej-edycji-bom.html","url":"\/pl\/rozwoj-regionalny\/aktualnosci\/znamy-wyniki-tegorocznej-edycji-bom.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2024-07-09 16:29:07","dateLastVersionPublicate":"2024-07-10 13:36:09","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Aktualno\u015bci","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"Znamy wyniki tegorocznej edycji BOM"},{"id":"64","name":"NEWSLETTER_-_OBSZAR","description":"Newsletter - obszar","value":"11;25;31;38;40;51;23"}],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Aktualno\u015bci - rozw\u00f3j regionalny"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EW tegorocznej edycji Bud\u017cetu Obywatelskiego Mazowsza g\u0142osowa\u0142o 73,6 tys. mieszka\u0144c\u00f3w wojew\u00f3dztwa mazowieckiego. To o 5,5 tys. wi\u0119cej ni\u017c w ubieg\u0142ym roku. Spo\u015br\u00f3d 288 pozytywnie ocenionych projekt\u00f3w wybrano 85.\u003C\/strong\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPodczas uroczystej gali og\u0142oszenia wynik\u00f3w, kt\u00f3ra odby\u0142a si\u0119 w Warszawskiej Operze Kameralnej, cz\u0142onkini zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa mazowieckiego Anna Brzezi\u0144ska spotka\u0142a si\u0119 z pomys\u0142odawcami projekt\u00f3w. Autorom zwyci\u0119skich projekt\u00f3w zosta\u0142y wr\u0119czone dyplomy.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cspan\u003E\u2013\u00a0\u003C\/span\u003ERosn\u0105ca liczba g\u0142osuj\u0105cych to znak, \u017ce Bud\u017cet Obywatelski Mazowsza jest coraz lepiej rozpoznawalny w\u015br\u00f3d mieszka\u0144c\u00f3w naszego wojew\u00f3dztwa. Przez cztery lata funkcjonowania BOM-u, Mazowszanie przekonali si\u0119, \u017ce zg\u0142aszane przez pomys\u0142odawc\u00f3w projekty s\u0105 potrzebne i dobrze s\u0142u\u017c\u0105 lokalnym spo\u0142eczno\u015bciom. Dostrzegaj\u0105c to rosn\u0105ce zainteresowanie, postanowili\u015bmy w tym roku zwi\u0119kszy\u0107 pul\u0119 \u015brodk\u00f3w na projekty mieszka\u0144c\u00f3w \u2013 podkre\u015bli\u0142a cz\u0142onkini zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa\u00a0\u003Cstrong\u003EAnna Brzezi\u0144ska.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003ERekordowa liczba g\u0142os\u00f3w\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ETo ju\u017c pi\u0105ta edycja Bud\u017cetu Obywatelskiego Mazowsza. Mieszka\u0144cy regionu oddali a\u017c \u003Cstrong\u003E113 104 g\u0142osy\u003C\/strong\u003E. W ubieg\u0142ym roku by\u0142o to 103\u00a0665 g\u0142os\u00f3w. Projekty z puli podregionalnej otrzyma\u0142y \u003Cstrong\u003E67 428 g\u0142os\u00f3w\u003C\/strong\u003E, a z puli og\u00f3lnowojew\u00f3dzkiej \u2013 \u003Cstrong\u003E45 676 g\u0142os\u00f3w.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cspan\u003E\u2013\u00a0\u003C\/span\u003ELiczy\u0142am na to, \u017ce w tym roku padnie rekord oddanych g\u0142os\u00f3w i tak si\u0119 sta\u0142o. Bardzo si\u0119 ciesz\u0119 i\u00a0gratuluj\u0119 wszystkim pomys\u0142odawcom zwyci\u0119skich projekt\u00f3w \u2013 nie kry\u0142a rado\u015bci \u003Cstrong\u003ESara Michalska\u003C\/strong\u003E, zast\u0119pca dyrektora ds. organizacyjnych Departamentu Organizacji.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EG\u0142osowanie na projekty og\u00f3lnowojew\u00f3dzkie\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ENa zadania z puli og\u00f3lnowojew\u00f3dzkiej g\u0142osowa\u0142o \u003Cstrong\u003E45,5 tys.\u003C\/strong\u003E Mazowszan. Do realizacji przesz\u0142o 14 z proponowanych 54 projekt\u00f3w. Samorz\u0105d Mazowsza przeznaczy na ten cel ponad \u003Cstrong\u003E6,5 mln z\u0142\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EG\u0142osowanie w podregionach \u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ENiekwestionowanym liderem pi\u0105tej edycji BOM jest podregion radomski\u003C\/strong\u003E, gdzie oddano najwi\u0119cej g\u0142os\u00f3w \u2013 \u003Cstrong\u003E12\u00a0272\u003C\/strong\u003E. Osoby, kt\u00f3re g\u0142osowa\u0142y w tym podregionie mia\u0142y r\u00f3wnie\u017c najwi\u0119kszy wyb\u00f3r \u2013 a\u017c 43 projekty uzyska\u0142y ocen\u0119 pozytywn\u0105. Za regionem radomskim plasuj\u0105 si\u0119 podregiony: warszawski wschodni (\u003Cstrong\u003E9741 g\u0142os\u00f3w\u003C\/strong\u003E), warszawski zachodni (\u003Cstrong\u003E9648 g\u0142os\u00f3w\u003C\/strong\u003E), p\u0142ocki \u003Cstrong\u003E(7741 g\u0142os\u00f3w\u003C\/strong\u003E), siedlecki (\u003Cstrong\u003E6700 g\u0142os\u00f3w\u003C\/strong\u003E), ciechanowski (\u003Cstrong\u003E5810 g\u0142os\u00f3w\u003C\/strong\u003E), m.st. Warszawa (\u003Cstrong\u003E5502 g\u0142osy\u003C\/strong\u003E), ostro\u0142\u0119cki (\u003Cstrong\u003E5244 g\u0142osy\u003C\/strong\u003E) i \u017cyrardowski (\u003Cstrong\u003E4770 g\u0142os\u00f3w\u003C\/strong\u003E).\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ENajpopularniejszy z wszystkich projekt\u00f3w podregionalnych pochodzi z regionu p\u0142ockiego.\u003C\/strong\u003E ,,Plenerowe spotkania biesiadne\u0022 \u003Cem\u003E\u2013\u003C\/em\u003E to zadanie kulturalno-integracyjne, kt\u00f3re uzyska\u0142o \u003Cstrong\u003E3779 g\u0142os\u00f3w\u003C\/strong\u003E. Zak\u0142ada ono cykl spotka\u0144 plenerowych i biesiad z muzyk\u0105 na \u017cywo na terenie zabytkowego zespo\u0142u pa\u0142acowo-parkowego w\u00a0Sannikach.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ENajwi\u0119cej projekt\u00f3w wybranych do realizacji dotyczy podregionu \u017cyrardowskiego.\u003C\/strong\u003E Jego mieszka\u0144cy mog\u0105 by\u0107 zadowoleni \u003Cspan\u003E\u2013\u003C\/span\u003E\u00a0to z ich okolicy realizowana b\u0119dzie najwi\u0119ksza liczba projekt\u00f3w, bo a\u017c 16.\u00a0Samorz\u0105d Mazowsza przeznaczy na ich realizacj\u0119 ponad \u003Cstrong\u003E2,5 mln z\u0142\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EW podregionie \u003Cstrong\u003Eciechanowskim\u003C\/strong\u003E samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa mazowieckiego zrealizuje 11\u00a0inwestycji za kwot\u0119 niemal \u003Cstrong\u003E3 mln z\u0142\u003C\/strong\u003E.\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ENa 3. miejscu pod wzgl\u0119dem liczby wybranych do realizacji projekt\u00f3w znajduj\u0105 si\u0119 a\u017c 4 podregiony. W\u00a0ka\u017cdym z nich zostanie zrealizowanych 8 projekt\u00f3w. W podregionie \u003Cstrong\u003Eostro\u0142\u0119ckim\u003C\/strong\u003E s\u0105 to projekty na \u0142\u0105czn\u0105 kwot\u0119 ponad \u003Cstrong\u003E3,1 mln z\u0142, w\u003C\/strong\u003E\u00a0\u003Cstrong\u003Eradomskim\u003C\/strong\u003E\u00a0na \u0142\u0105czn\u0105 kwot\u0119 blisko \u003Cstrong\u003E3,5 mln z\u0142, w\u003C\/strong\u003E\u00a0\u003Cstrong\u003Esiedleckim\u003C\/strong\u003E\u00a0na \u0142\u0105czn\u0105 kwot\u0119 \u003Cstrong\u003E3 mln z\u0142, a w\u003C\/strong\u003E\u00a0podregionie \u003Cstrong\u003Ewarszawskim wschodnim\u003C\/strong\u003E\u00a0na kwot\u0119 niemal\u00a0\u003Cstrong\u003E2 mln z\u0142.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EW podregionie \u003Cstrong\u003Ewarszawskim zachodnim\u003C\/strong\u003E\u00a0Samorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego zrealizuje 7\u00a0projekt\u00f3w za ponad\u003Cstrong\u003E 2,7 mln z\u0142, \u003C\/strong\u003Ea w\u003Cstrong\u003E\u00a0\u003C\/strong\u003Ep\u0142ockim 4 projekty za\u00a0\u003Cstrong\u003E2,3 mln z\u0142.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EW stolicy konkurowa\u0142o 12 projekt\u00f3w. Wygra\u0142 jeden na kwot\u0119 \u003Cstrong\u003E1,2 mln z\u0142.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/bom.mazovia.pl\/wyniki\u0022 title=\u0022czytaj wi\u0119cej\u0022 target=\u0022_self\u0022\u003EPoznaj wyniki g\u0142osowania na projekty og\u00f3lnowojew\u00f3dzkie i podregionalne.\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":203086,"name":"Gala BOM 2024 (1).jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/67042\/203086\/0x0.jpg","description":"Plakat 5. edycji BOM przed wej\u015bciem do Warszawskiej Opery Kameralnej."},{"id":203099,"name":"Gala BOM 2024 (1).jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/67042\/203099\/0x0.jpg","description":"Sara Michalska, zast\u0119pca dyrektora ds. organizacyjnych Departamentu Organizacji UMWM oraz Daniel Potrapeluk, g\u0142\u00f3wny specjalista Biura ds. Dost\u0119pno\u015bci UMWM."},{"id":203085,"name":"Gala BOM 2024 (1).jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/67042\/203085\/0x0.jpg","description":"Cz\u0142onkini zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa mazowieckiego Anna Brzezi\u0144ska z pomys\u0142odawcami zwyci\u0119skich projekt\u00f3w."},{"id":203084,"name":"Gala BOM 2024 (1).jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/67042\/203084\/0x0.jpg","description":"Ekran, na kt\u00f3rym wy\u015bwietlono nazw\u0119 jednego ze zwyci\u0119skich projekt\u00f3w, brzmi\u0105c\u0105 \u201eZakup nowoczesnego sprz\u0119tu rehabilitacyjnego dla Szpitala Dzieci\u0119cego w Dziekanowie Le\u015bnym\u0022."},{"id":203087,"name":"Gala BOM 2024 (1).jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/67042\/203087\/0x0.jpg","description":"Pomys\u0142odawczyni projektu pn. Klub aktywnego seniora, zak\u0142adaj\u0105cego organizacj\u0119 cyklu spotka\u0144 stacjonarnych oraz wyjazdowych dla os\u00f3b w wieku senioralnym. Wycieczki, teatr, basen i choreoterapia zaktywizuj\u0105 senior\u00f3w."},{"id":203083,"name":"Gala BOM 2024 (1).jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/67042\/203083\/0x0.jpg","description":"Zesp\u00f3\u0142 muzyczny, kt\u00f3rego wyst\u0119p u\u015bwietni\u0142 og\u0142oszenie wynik\u00f3w 5. edycji BOM oraz nagrodzenie pomys\u0142odawc\u00f3w zwyci\u0119skich projekt\u00f3w."}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Wybrano 85 projekt\u00f3w. Samorz\u0105d Mazowsza przeznaczy na ich realizacj\u0119 30 mln z\u0142."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2024-07-09 16:29:07","modDate":"2024-07-10 13:36:09","tags":[],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Znamy wyniki tegorocznej edycji BOM"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/67042\/203052\/0x0.jpg","alt":"","title":null,"author":"fot. Igor Podhorodecki"}}]}