Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Pieniądze do wzięcia

Mazowsze dla równomiernego rozwoju - nabór wniosków

Informacje dotyczące składania wniosków do Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Informujemy, że składając wniosek w ramach w/w instrumentu niezbędne jest umieszczenie we wniosku następujących informacji:

  • nazwa zadania,
  • opis zadania,
  • szczegółowe uzasadnienie istotnej potrzeby realizacji wnioskowanej inwestycji,
  • aktualny stan przygotowania inwestycji,
  • przewidywany okres realizacji zadania,
  • planowany budżet i harmonogram inwestycji,
  • deklarowany okres wykorzystania dotacji,
  • kwoty wnioskowanej dotacji z określeniem lat na jakie jest wnioskowana,
  • klasyfikację budżetową zadania w budżecie JST (Dział / Rozdział / Paragraf).

Celem realizacji Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego jest wsparcie powiatów i gmin województwa mazowieckiego nieposiadających wystarczającego potencjału infrastruktury technicznej oraz mających ograniczone szanse pozyskania środków na realizację pilnych potrzeb mieszkańców z innych programów pomocowych dedykowanych rozbudowie infrastruktury. Dofinansowania w formie dotacji celowej udziela się do 60% całkowitej wartości inwestycji (maksymalnie do kwoty 4 000 000 zł).

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Beata Kusio-Misiąg (RF)

Data wytworzenia: 08.03.2022

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 08.03.2022 13:26

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 06.05.2022 14:19

Liczba wyświetleń: 965


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony