Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

13.04.2024

Finanse i mienie

Skarbnik Województwa Mazowieckiego Marek Miesztalski

Marek Miesztalski, Skarbnik Województwa Mazowieckiego, zdjęcie legitymacyjne

Skarbnika Województwa Mazowieckiego powołuje i odwołuje sejmik, na wniosek marszałka, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym. Skarbnik uczestniczy w pracach oraz obradach Zarządu Województwa Mazowieckiego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego z głosem doradczym. Jest zarazem głównym księgowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz głównym księgowym budżetu województwa mazowieckiego.

Rys biograficzny

Marek Miesztalski (ur. 1951 r). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1975 r). W latach 1975-83 pracownik terenowych organów administracji państwowej w Warszawie. W latach 1983-87 kierownik Wydziału Finansowego w Urzędzie Dzielnicy Mokotów w Warszawie. W latach 1987-92 wicedyrektor zarządu w Centrali ZUS, a następnie współorganizator i dyrektor biura w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Następnie specjalista w Centrali Pekao S.A. i główny księgowy dzielnicy w Urzędzie Dzielnicy Mokotów. Od stycznia 1999 r. pełni funkcję Skarbnika Województwa Mazowieckiego. Wiceprezes Stowarzyszenia Skarbników Mazowsza. Żonaty, dwoje dzieci.

Zakres obowiązków

Do obowiązków skarbnika należy w szczególności:

  1. kontrasygnata czynności prawnych, w wyniku których powstają zobowiązania pieniężne, ciążące na województwie;
  2. prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej urzędu;
  3. analizowanie realizacji planu finansowego urzędu;
  4. opracowywanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych;
  5. wstępne kontrolowanie legalności dokumentów dotyczących wykonywania planu finansowego Urzędu;
  6. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania planu finansowego urzędu i ich analizowanie.

Skarbnik kieruje Departamentem Budżetu i Finansów, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania. Ponadto skarbnik odpowiada za:

  • sprawne funkcjonowanie służb finansowo-księgowych urzędu;
  • prawidłowe wykonywanie planu finansowego urzędu.

Sekretariat: ul. Jagiellońska 26, II piętro, p.212, 03-719 Warszawa

tel. (+48 22) 5907828

fax (+48 22) 5907660

e-mail: marek.miesztalski@mazovia.pl

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Redakcja BIP

Data wytworzenia: 17.03.2021

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 17.03.2021 10:40

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 25.11.2021 14:16

Liczba wyświetleń: 41781

Data opublikowania: 17.03.2021 10:40


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony