Aktualności - Sejmik

 • przewodniczący komisji Krzysztof Piotr Skolimowski

  Stypendia dla uczniów

  Sejmikowa komisja edukacji pozytywnie zaopiniowała projekty regulaminów przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Zapoznała się też z tegoroczną rekrutacją do szkół prowadzonych przez samorząd.
 • Radni, którzy otrzymali mandat poselski

  LX posiedzenie sejmiku Mazowsza

  Sejmik Województwa Mazowieckiego zwiększył wartość projektów w Budżecie Obywatelskim Mazowsza, przyjął m.in. zasady udzielania dotacji dla ośrodków ruchu drogowego oraz zmiany w polityce transportowej Mazowsza.
 • Podczas posiedzenia komisji głos zabiera jeden z zaproszonych gości

  Rozwój powiatu nowodworskiego oraz legionowskiego

  Inwestycje drogowe, plany rozbudowy lotniska Warszawa/Modlin oraz związany z tym rozwój gospodarczy – o tym dyskutowała Komisja Rozwoju Gospodarczego.
 • Leszek Przybytniak w trakcie obrad

  Radni o wywłaszczeniach i wyłączaniu gruntów z produkcji rolnej

  Według radnych nowa spec ustawa o centralnych inwestycjach strategicznych, oznacza możliwość wywłaszczeń nieruchomości i gospodarstw rolnych w sposób społecznie niekontrolowany.
 • Przy stole siedzą burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, przewodnicząca komisji Anna Katarzyna Brzezińska, radny województwa mazowieckiego Piotr Kandyba

  Modernizacje dróg w powiecie wołomińskim

  O inwestycjach drogowych w powiedzie wołomińskim dyskutowała z przedstawicielami samorządów gminnych Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu.
 • brifing prasowy przed siedzibą sejmiku

  Radni Mazowsza o braku środków z KPO

  Sejmikowa Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego zajęła się kwestią braku środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz jego konsekwencjami dla mieszkańców m.st. Warszawy i całego Mazowsza.
 • Maja Komorowska dziękuje za przyznaną nagrodę.

  Znamy laureatów Nagrody im. Norwida

  Statuetki wręczono podczas uroczystej gali zorganizowanej w Teatrze Polskim.
 • Obrady sejmiku

  Dodatkowe środki dla szpitali i instytucji kultury

  Radni zdecydowali o przyznaniu dodatkowych środków dla mazowieckich szpitali i instytucji kultury.
Powrót na początek strony