Aktualności - Sejmik

 • Plac manewrowy oraz samochód i 2 motocykle do szkolenia kierowców.

  Podwyżki dla egzaminatorów

  Sejmikowa komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku dotyczący warunków wynagradzania egzaminatorów zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego.
 • Wózek inwalidzki

  Mazowsze dla osób z niepełnosprawnościami

  O działaniach samorządu dla osób z niepełnosprawnościami dyskutowano podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej.
 • Przewodniczący komisji Konrad Wojnarowski oraz radny Bartosz Wiśniewski

  O rozwoju kultury i turystyki

  Nowe strategie rozwoju kultury i turystyki na Mazowszu zdominowały posiedzenie sejmikowej Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej.
 • Przewodniczący komisji edukacji Krzysztof Skolimowski

  Zmiany w zespole szkół w Garbatce-Letnisku

  Komisja Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku, wprowadzającej zmiany w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku.
 • Mazowszanie nagrodzeni za zasługi!

  Wanda Traczyk-Stawska – żołnierka Armii Krajowej oraz płk Józef Koleśnicki – żołnierz Wojska Polskiego decyzją sejmiku otrzymali Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Mazowsza”.
 • Odznaka Zasłużony dla Mazowsza

  Zasłużeni dla Mazowsza

  Sejmik nadał Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Mazowsza” Uniwersytetowi Warszawskiemu, Liceum Ogólnokształcącemu im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, Orkiestrze OSP Nadarzyn, dyrygentowi prof. Henrykowi Wojnarowskiemu oraz sędziemu piłkarskiemu Szymonowi Marciniakowi.
 • przewodniczący Sejmiku Ludwik Rakowski

  LV sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego

  Radni województwa mazowieckiego zaakceptowali listę zadań, które będą realizowane w ramach 6 programów wsparcia. Łączna kwota dofinansowania 558 inicjatyw to 23,5 mln zł.
 • Przewodniczący komisji Krzysztof Strzałkowski

  Ponad 746 mln zł na ochronę zdrowia w 2022 r.

  Sejmikowa Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu województwa mazowieckiego za 2022 rok, w zakresie działania Komisji.
Powrót na początek strony