Aktualności - Sejmik

 • Przy stole siedzą przewodnicząca komisji Jadwiga Zakrzewska, wicemarszałek Wiesław Raboszuk i radny Michał Góras.

  600 mln zł na kulturę

  Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie oceniła plan przyszłorocznych wydatków budżetowych w zakresie kultury.
 • Obrady prowadzi Krzysztof Skolimowski.

  350 mln zł na edukację

  Projekt wydatków oświatowych na 2024 rok z pozytywną opinią Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Obrady prowadzi Bartosz Wiśniakowski.

  157 mln zł na politykę społeczną

  Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej wydała pozytywną opinię na temat projektu budżetu województwa mazowieckiego na 2024 r.
 • Ludwik Rakowski

  LXI sesja sejmiku Mazowsza

  Sejmik rozpoczął prace nad projektem przyszłorocznego budżetu, ustanowił patronów 2024 r. na Mazowszu i przyjął uchwały dotyczące m.in. stypendiów i organizacji pozarządowych.
 • Stare zdjęcie powstańców

  Patroni roku 2024 na Mazowszu

  Sejmik podjął uchwały dotyczące uhonorowania wybitnych postaci życia literackiego, z dziedziny malarstwa, filozofii i historii. Szczególnym wydarzeniem będzie 80. rocznica Powstania Warszawskiego.
 • Nowe radne województwa zaprzysiężone

  Z listy KO do sejmiku dostała się Aleksandra Śmietanka, z PSL – Wiesława Krawczyk, a z PIS – Elżbieta Woźniak-Sionek.
 • Przy stole siedzą przewodnicząca Anna Katarzyna Brzezińska, radni Marcin Podsędek i Krzysztof Strzałkowski.

  Komisja o zakupach nieruchomości

  Pozytywne opinie dla planów zakupu dwóch nieruchomości oraz przekazania dziewięciu odcinków dróg wojewódzkich w zarząd powiatowy – wyraziła Komisja Rozwoju Regionalnego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu.
 • przewodniczący komisji Krzysztof Piotr Skolimowski

  Stypendia dla uczniów

  Sejmikowa komisja edukacji pozytywnie zaopiniowała projekty regulaminów przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Zapoznała się też z tegoroczną rekrutacją do szkół prowadzonych przez samorząd.
Powrót na początek strony