Aktualności - Sejmik

 • Radni Mirosław Augustyniak i Marcin Podsędek

  Komisja Ochrony Środowiska o zeszłorocznym budżecie

  Radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu województwa mazowieckiego za rok 2022, w zakresie działania komisji. Przyjęli również plan pracy do końca 2023 r.
 • radna Anna Brzezińska

  Komisja sejmikowa w Józefowie

  Koncepcja zwiększenia bezpieczeństwa na drodze 801 w Józefowie oraz sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2022 r. były głównymi tematami obrad Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu.
 • Przewodniczący komisji Krzysztof Skolimowski

  Pozytywna opinia zeszłorocznych wydatków

  Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu województwa mazowieckiego za 2022 r. w obszarze oświaty oraz uchwałę sejmiku w sprawie zmian w regulaminie konkursu „Edukreator na Mazowszu”.
 • Przewodniczący komisji Piotr Kandyba

  Radni o adopcji i pieczy zastępczej

  Sejmikowa Komisja Polityki Społecznej i Prorodzinnej zajęła się realizacją zadań publicznych w obszarze adopcji, pieczy zastępczej, ochrony dziecka i wzmocnienia rodziny.
 • radni województwa w trakcie posiedzenia komisji

  Lotnisko Warszawa/Modlin szansą na rozwój regionu

  Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i zaproszeni goście rozmawiali o funkcjonowaniu Portu Lotniczego Warszawa/Modlin i planach inwestycyjnych.
 • Przewodniczący komisji Leszek Przybytniak

  Radni o walce z ASF i HPAI

  Tematem przewodnim posiedzenia komisji rolnictwa były działania podejmowane w związku z rozprzestrzenianiem się choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).
 • Sejmik 28.03.23 (002).png

  LIV sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego

  Sejmik Mazowsza zaapelował do Ministra Zdrowia o dialog w sprawie propozycji nacjonalizacji Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego.
 • Muzeum Radiostacji Babice

  Wiek temu w Starych Babicach uruchomiona została Transatlantycka Centrala Radiotelegraficzna. O jej znaczeniu, losach i planach budowy muzeum rozmawiano w Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Powrót na początek strony