Aktualności - Sejmik

 • Uczestnicy posiedzenia przy stole w sali w muzeum

  Komisja promuje Opinogórę

  Komisja Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej gościła w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
 • Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski

  LVII sesja sejmiku Mazowsza

  Sejmik Województwa Mazowieckiego udzielił wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa.
 • Zarząd województwa mazowieckiego z absolutorium i wotum zaufania

  Radni województwa mazowieckiego udzielili zarządowi wotum zaufania oraz absolutorium.
 • Teren bagienny w lesie

  Zieluńsko-Rzęgnowski Obszar Chronionego Krajobrazu

  Komisja Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę sejmiku w sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 • zajęcia dla seniorów

  Radni o polityce senioralnej Mazowsza

  Radni z sejmikowej Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej omówili działania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej realizowane w ramach Programu Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026.
 • Mazowsze inwestuje w oświatę

  Komisja Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapoznała się z realizowanymi i planowanymi inwestycjami w placówkach oświatowych prowadzonych przez samorząd Mazowsza.
 • Miód skapujący z łyżki na chleb z masłem. Zdjęcie z konkursu fotograficznego

  Lista Produktów Tradycyjnych

  Sejmikowa Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich zajęła się problematyką identyfikacji produktów tradycyjnych i zachowania dziedzictwa kulinarnego Mazowsza.
 • Przewodniczący komisji zdrowia podczas obrad

  Komisja zdrowia o systemie ratownictwa medycznego

  Sejmikowa Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej przyjęła projekt stanowiska sejmiku w sprawie funkcjonowania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
Powrót na początek strony