Aktualności - sejmik

Decyzje radnych – marcowa sesja

Miliony na inwestycje, walka z pandemią, troska o czyste powietrze czy budowanie wspólnoty regionalnej – o decyzjach, które zapadły na marcowej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Radni województwa mazowieckiego zdecydowali o przyznaniu gminom i powiatom 151 mln zł na zadania ważne dla równomiernego rozwoju Mazowsza. Radni uczcili również pamięć trzech wybitnych Polaków oraz uchwalili, m.in. Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.

82 inwestycje w regionie

Radni uruchomili kolejną pulę środków pomocy finansowej przeznaczonych na 82 inwestycje w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. W sumie gminy i powiaty dostaną 151 mln zł m.in. na infrastrukturę drogową oraz budowę i modernizacje: szkół, boisk, hal sportowych, budynków gminnych, świetlic wiejskich, remiz, ośrodków zdrowia, domów opieki oraz instalacji uzdatniania wody, kanalizacji sanitarnej czy wałów przeciwpowodziowych. Mazowsze przeznaczyło już w sumie blisko 331,4 mln zł na dofinansowanie projektów w ramach tego instrumentu wsparcia.

Sejmik uczcił pamięć wybitnych Polaków

W tym roku przypadają rocznice urodzin trzech wybitnych osobowości związanych z Mazowszem. W związku z tym sejmik podjął stanowiska upamiętniające te osoby.

Jedną z tych osób jest poeta i uczestnik Powstania Warszawskiego Krzysztof Kamil Baczyński. W tym roku przypada 100. rocznica jego urodzin. W ciągu 23 lat swojego życia napisał ponad 500 wierszy, kilkanaście poematów i około 20 opowiadań. Jego twórczość jest niezwykle dojrzała i uniwersalna. Poszukiwał w niej wartości mogących stworzyć fundament dorosłego życia. Zginął w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego, trafiony kulą niemieckiego snajpera.

Radni uczcili również pamięć Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 120. rocznicę urodzin. Kardynał, nazywany Prymasem Tysiąclecia, to jeden z największych Polaków XX wieku, mąż stanu. Był duchowym przywódcą przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce.

Sejmik uczcił także pamięć Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w 120. rocznicę urodzin – aktorki, pedagoga i wieloletniego dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze, któremu poświęciła całe swoje życie. Wraz z zespołem występowała na wielu scenach międzynarodowych, dając prawie 3 tys. przedstawień za granicą, rozsławiając imię Polski i Mazowsza na świecie.

Innowacyjne Mazowsze

Innowacyjność jest jednym z filarów rozwoju gospodarczego. Sejmik uchwalił dokument, którego celem będzie zwiększenie konkurencyjności gospodarki Mazowsza - Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza do 2030 r. Strategia jest podstawą do certyfikowania funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej 2021–2027 w ramach działań wspierających przedsiębiorczość, innowacyjność i cyfryzację.

Porozumienie Regionów Trójmorza

Mazowsze przystąpi do Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza. Ma ona skupiać samorządy państw należących do inicjatywy Trójmorza – organizacji służącej zacieśnianiu powiązań w regionie szerzej rozumianej Europy Środkowej (między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym), tworzących trwałe podstawy dla rozwoju gospodarczego w zakresie energii, transportu, komunikacji cyfrowej i gospodarki. Inicjatywa powołana została w 2015 r. jako forum współpracy 12 państw: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.

Podstawowym celem Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza będzie budowanie współpracy międzyregionalnej stanowiącej komponent samorządowy i lokalny inicjatywy Trójmorza.

Ma być ona impulsem rozwojowym dla samorządów poprzez współpracę i budowanie trwałych powiązań w obszarach infrastruktury, transportu, cyfryzacji oraz innowacji, a także ważnym narzędziem do lepszego wykorzystania programów unijnych w tej części Europy.

Flaga Województwa Mazowieckiego

Flaga Mazowsza ustanowiona została w 2006 r. Jest ona - obok herbu - najważniejszym symbolem regionu. Radni zmienili zasady jej używania. Znieśli przede wszystkim ograniczenia używania co do miejsca i czasu przez mieszkańców województwa, gminy, powiaty, instytucje i organizacje z terenu Mazowsza. Zdecydowali o możliwości eksponowania jej również poza granicami województwa przez podmioty i instytucje realizujące zadania publiczne. Nowe regulacje pozwalają także korzystać z wizerunku flagi w celach identyfikacyjnych i promocyjnych, z wyjątkiem treści karykaturalnych, prześmiewczych oraz sprzecznych z dobrymi obyczajami. Natomiast umieszczanie flagi na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego będzie wymagało zgody zarządu województwa.

Covid-19

Od początku pojawienia się w Polsce epidemii koronawirusa, samorząd Mazowsza wspiera służbę zdrowia w walce z SARS-CoV-2. Dzięki dofinansowaniu z UE, przeznaczono 360 mln zł na zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptację pomieszczeń w podmiotach leczniczych na terenie województwa mazowieckiego oraz 46 mln zł na zwiększenie potencjału ratownictwa medycznego, zespołów transportu medycznego i sanitarnego. Mazowsze przeznaczyło również 22 mln zł na środki ochrony osobistej i dodatki do wynagrodzenia dla pracowników 104 domów pomocy społecznej oraz 3 mln zł na projekt Liderzy Kooperacji dla 52 domów pomocy społecznej.

Czyste powietrze

Sejmik zapoznał się również z informacją na temat podejmowanych przez zarząd działań dotyczących poprawy jakości powietrza. Na Mazowszu dochodzi do przekroczeń tlenków azotu, benzo(a)pirenów, pyłów PM10 i PM2,5 w 444 obszarach. W obecnym okresie finansowania UE, Mazowsze przeznaczyło – jak poinformowała członek zarządu Janina Ewa Orzełowska - na projekty termomodernizacyjne, odnawialne źródła energii i wymianę kotłów 1,5 mld zł. Dodatkowo od 2019 r. samorządy lokalne mogą otrzymać dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza (w 2019 r. 103 projekty – 4 mln zł, 2020 r. 267 projektów – 22 mln zł). W tym roku na ten cel przeznaczono 11 mln zł. Oprócz tego, działania mające na celu poprawę jakości powietrza zapisane są w uchwalanych przez sejmik programach ochrony powietrza oraz uchwale antysmogowej. Organizowane są ponadto szkolenia, warsztaty i konferencja, jak chociażby Kongres Czystego Powietrza, który zgromadził w tym roku aż 12 tys. uczestników.

Inne decyzje sejmiku

W znowelizowanym przez sejmik budżecie województwa na 2021 r. przeznaczono m.in. 78 mln zł na inwestycje w podmiotach leczniczych i instytucjach kultury.  Radni wprowadzili również zmiany w uchwale dotyczącej stypendiów dla uczniów szkół zawodowych. Przyjęli uchwałę w sprawie Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wprowadzili kilkanaście zmian do uchwały dotyczącej budżetu obywatelskiego województwa mazowieckiego, których celem jest usprawnienie przebiegu kolejnej edycji. Skargę na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich uznali za bezzasadną. Wskazali również swoich kandydatów do Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Radni zapoznali się ponadto ze sprawozdaniem z realizacji programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2018–2021 za lata 2018–2020.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony