Aktualności - sejmik

Interpelacje i zapytania radnych

"" Autor: arch. UMWM

Co to są interpelacje i zapytania radnych i na czym polega różnica między nimi.

Interpelacje i zapytania, uregulowane w ustawie o samorządzie województwa, są jedną z form pozyskiwania przez radnych informacji na temat funkcjonowania i realizacji zadań samorządu województwa.

Procedura

Interpelacje i zapytania radni składają na piśmie do przewodniczącego sejmiku, który przekazuje je niezwłocznie marszałkowi województwa. Marszałek lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Radny ma również prawo przedstawienia interpelacji i zapytań na posiedzeniu sejmiku.

Czym jest interpelacja?

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla województwa. Powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego przedmiotu interpelacji oraz pytania. Radni pytają o sprawy dotyczące m.in.: dróg wojewódzkich, funkcjonowania podmiotów leczniczych, szkół i instytucji kultury samorządu Mazowsza, spółek, których samorząd jest udziałowcem tj. Koleje Mazowieckie czy Port Lotniczy Warszawa/Modlin, jakości powietrza i ochrony środowiska czy pandemii Covid-19.

Czym jest zapytanie?

Zapytania radni składają w sprawach dotyczących aktualnych problemów województwa, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

Liczba interpelacji i zapytań

W VI kadencji Sejmiku Województwa Mazowieckiego radni złożyli już 253 interpelacje i 72 zapytania. Z ich treścią oraz udzielonymi odpowiedziami można zapoznać się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony