Aktualności - sejmik

Podwyżki dla egzaminatorów

Plac manewrowy oraz samochód i 2 motocykle do szkolenia kierowców. Autor: Fot. FB WORD Radom.

Sejmikowa komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku dotyczący warunków wynagradzania egzaminatorów zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego.

Ustawa z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawa o kierujących pojazdami nałożyła na sejmiki województw obowiązek ustalania warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy na prawo jazdy w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Komisja Rozwoju Regionalnego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku w tej sprawie.

Nowe stawki wynagrodzeń

Głównym celem uchwały jest dostarczenie narzędzia dla dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, które pozwoli im właściwie kształtować wynagrodzenie egzaminatorów w zależności od posiadanych uprawnień oraz egzaminowania na poszczególne kategorie prawa jazdy.

Zmianom mają ulec wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dodatków zadaniowego, funkcyjnego, specjalnego oraz za kategorie (B+E, C+E, D+E). Przewidywany średni wzrost wynagrodzenia zasadniczego w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia to 56 proc., natomiast średni wzrost dodatku zadaniowego wyniesie 40 proc.

Darowizna na rzecz gminy Brwinów

Podczas posiedzenia komisji radni zajęli się również wnioskiem burmistrza gminy Brwinów o przekazanie w formie darowizny działki będącej w użytkowaniu wieczystym Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego „Mazowsze” w Otrębusach. Działkę tę gmina zamierza przeznaczyć na poszerzenie ul. Świerkowej. Umożliwi to zorganizowanie lepszej komunikacji i zapewni większe bezpieczeństwo użytkownikom drogi.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony