{"id":75595,"name":"kultura-laczy-narody","title":"Kultura \u0142\u0105czy narody","desc":"Cz\u0142onkowie sejmikowej komisji kultury spotkali si\u0119 z bli\u017aniacz\u0105 komisj\u0105 Rady Obwodu Lwowskiego.","header":"Kultura \u0142\u0105czy narody","lead":"Cz\u0142onkowie sejmikowej komisji kultury spotkali si\u0119 z bli\u017aniacz\u0105 komisj\u0105 Rady Obwodu Lwowskiego.","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci strony.\nZmiana tre\u015bci.","menu":"","path":"\/pl\/samorzad\/sejmik\/aktualnosci-sejmik\/kultura-laczy-narody.html","url":"\/pl\/samorzad\/sejmik\/aktualnosci-sejmik\/kultura-laczy-narody.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2023-09-18 14:58:22","dateLastVersionPublicate":"2023-09-18 14:58:22","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Aktualno\u015bci","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"Kultura \u0142\u0105czy narody"},{"id":"64","name":"NEWSLETTER_-_OBSZAR","description":"Newsletter - obszar","value":"11;25;31;38;40;51;23"}],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Aktualno\u015bci - sejmik"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EZ inicjatywy\u003C\/strong\u003E przewodnicz\u0105cego Komisji ds. Kultury, Polityki Informacyjnej i Promocji Rady Obwodu Lwowskiego \u003Cstrong\u003ESvyatoslava Sheremeta\u003C\/strong\u003E odby\u0142o si\u0119 \u003Cstrong\u003Espotkanie z sejmikow\u0105 Komisj\u0105 Kultury i Dziedzictwa Narodowego\u003C\/strong\u003E. Strony rozmawia\u0142y \u003Cstrong\u003Eo wzajemnej wsp\u00f3\u0142pracy\u003C\/strong\u003E, dotycz\u0105cej \u003Cstrong\u003Erealizacji projekt\u00f3w\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003Ekulturalnych\u003C\/strong\u003E oraz\u003Cstrong\u003E artystycznych\u003C\/strong\u003E pomi\u0119dzy instytucjami kultury obwodu lwowskiego i wojew\u00f3dztwa mazowieckiego, \u003Cstrong\u003Ew ramach programu Interreg Next Polska\u2013Ukraina 2021\u20132027.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003ERegion partnerski samorz\u0105du Mazowsza\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/mazovia.pl\/pl\/samorzad\/wspolpraca_zagraniczna\/regiony_partnerskie\/obwod-lwowski-ukraina.html\u0022 title=\u0022region partnerski obwod-lwowski\u0022 target=\u0022_self\u0022\u003EObw\u00f3d Lwowski jest regionem partnerskim wojew\u00f3dztwa mazowieckiego od 2004 r.\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\u00a0To najwi\u0119kszy o\u015brodek o\u015bwiaty, nauki i kultury w Zachodniej Ukrainie. Zlokalizowane s\u0105 w nim liczne zabytki. Region \u003Cstrong\u003Eposiada 23 samorz\u0105dowe instytucje kultury\u003C\/strong\u003E, w tym: teatry, muzea, zespo\u0142y artystyczne czy szko\u0142y kszta\u0142c\u0105ce w tym kierunku.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EWyznaczenie kierunk\u00f3w wsp\u00f3\u0142pracy\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EPrzewodnicz\u0105ca sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego \u003Cstrong\u003EJadwiga Zakrzewska\u003C\/strong\u003E, otwieraj\u0105c spotkanie, \u003Cstrong\u003Ewyrazi\u0142a\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003Enadziej\u0119 na wymian\u0119 informacji o kierunkach wsp\u00f3lnego dzia\u0142ania\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EJednym z\u00a0nich\u00a0jest \u003Cstrong\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/www.ewt.gov.pl\/strony\/o-programach\/programy-interreg-2021-2027\/program-interreg-next-polska-ukraina-2021-2027\/\u0022 title=\u0022Program Interreg Next Polska \u2013 Ukraina 2021-2027\u0022 target=\u0022_self\u0022\u003EProgram Interreg Next Polska \u2013 Ukraina 2021\u003Cspan\u003E\u2013\u003C\/span\u003E2027\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E, skierowany do polskich i ukrai\u0144skich obszar\u00f3w przygranicznych. W\u015br\u00f3d nich znajduj\u0105 si\u0119 mazowieckie podregiony ostro\u0142\u0119cki i siedlecki. \u003Cstrong\u003EBud\u017cet programu\u003C\/strong\u003E wynosi \u003Cstrong\u003E214,38 mln euro\u003C\/strong\u003E ze \u015brodk\u00f3w unijnych. Jednym z jego cel\u00f3w szczeg\u00f3\u0142owych jest \u003Cstrong\u003Ewzmacnianie roli kultury i zr\u00f3wnowa\u017conej turystyki\u003C\/strong\u003E w rozwoju gospodarczym, w\u0142\u0105czeniu spo\u0142ecznym i innowacjach spo\u0142ecznych.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Jestem przekonany, \u017ce dzisiaj uda nam si\u0119 wypracowa\u0107 nowe kierunki wsp\u00f3\u0142pracy mi\u0119dzy instytucjami kultury obwodu lwowskiego i wojew\u00f3dztwa mazowieckiego. Wa\u017cne jest to, \u017ce kultura \u0142\u0105czy narody i\u00a0 ludzi \u2013 powiedzia\u0142 przewodnicz\u0105cy komisji \u003Cstrong\u003ESvyatoslav Sheremeta\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003EJak podkre\u015bli\u0142 wicemarsza\u0142ek \u003Cstrong\u003EWies\u0142aw Raboszuk\u003C\/strong\u003E, pole do wsp\u00f3\u0142pracy jest ogromne. \u2013 Nie b\u0119dziemy si\u0119 ogranicza\u0107 tylko do programu Interreg. Chcemy wsp\u00f3\u0142pracowa\u0107 bezpo\u015brednio. Nasze instytucje samorz\u0105dowe i pa\u0144stwowe mog\u0105 na pewno wsp\u00f3\u0142pracowa\u0107 z ukrai\u0144skimi, a tym samym z obwodu lwowskiego. Jako samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa jeste\u015bmy gotowi i chcemy do tego d\u0105\u017cy\u0107 \u2013 doda\u0142 wicemarsza\u0142ek.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Ch2\u003EPropozycje wsp\u00f3\u0142pracy\u003C\/h2\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Wierz\u0119 g\u0142\u0119boko, \u017ce wojna jak najszybciej si\u0119 sko\u0144czy i \u017ce znowu b\u0119d\u0119 mog\u0142a by\u0107 uczestnikiem wydarze\u0144 kulturalnych, wielkich kolejnych festiwali filmowych czy teatralnych, \u017ce na tej niwie b\u0119dziemy mogli si\u0119 spotyka\u0107. Macie Pa\u0144stwo nasze serca i starania \u2013 podkre\u015bli\u0142a radna \u003Cstrong\u003EDorota Stali\u0144ska\u003C\/strong\u003E. Zaproponowa\u0142a r\u00f3wnie\u017c, aby w ramach przysz\u0142ej wsp\u00f3\u0142pracy zaprosi\u0107 na Mazowsze ukrai\u0144skich aktor\u00f3w, kt\u00f3rzy graliby przedstawienia dla Ukrai\u0144c\u00f3w, a tym samym podtrzymywali ich kontakt z ojczyst\u0105 kultur\u0105.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003EO konieczno\u015bci promocji ukrai\u0144skiej kultury m\u00f3wi\u0142a doradczyni lwowskiej komisji Nataliya Kotovych.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 To jest wa\u017cne, \u017ceby zast\u0105pi\u0107 kultur\u0119 rosyjsk\u0105 \u2013 kultur\u0119 zab\u00f3jc\u00f3w \u2013 kt\u00f3ra by\u0142a wcze\u015bniej powszechnie obecna, ukrai\u0144skim ta\u0144cem, \u015bpiewem, \u017ceby to\u017csamo\u015b\u0107 ukrai\u0144sk\u0105 poznali Europejczycy \u2013 apelowa\u0142a \u003Cstrong\u003ENataliya Kotovych\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EZ propozycj\u0105 stworzenia instrumentu wsparcia dla mazowieckich gmin i powiat\u00f3w, kt\u00f3re wsp\u00f3lnie z partnerami samorz\u0105dowymi obwodu lwowskiego realizowa\u0142yby projekty kulturowe, zbli\u017caj\u0105ce ludzi m\u00f3wi\u0142 radny \u003Cstrong\u003EKrzysztof Piotr Skolimowski\u003C\/strong\u003E. \u2013 Przez kultur\u0119 lepiej si\u0119 poznajemy, bardziej si\u0119 rozumiemy \u2013 zauwa\u017cy\u0142 radny.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Ch2\u003ETrudne do\u015bwiadczenia wojny\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EZast\u0119pca przewodnicz\u0105cego Komisji ds. Kultury, Polityki Informacyjnej i Promocji Rady Obwodu Lwowskiego \u003Cstrong\u003EPetro Tsegolko\u003C\/strong\u003E m\u00f3wi\u0142 o \u003Cstrong\u003Ezniszczeniach wojennych\u003C\/strong\u003E i \u003Cstrong\u003Ekradzie\u017cy eksponat\u00f3w\u003C\/strong\u003E muzealnych, jakie dotkn\u0119\u0142y ukrai\u0144skie instytucje kultury.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ERozmawiano tak\u017ce o \u003Cstrong\u003Epomocy humanitarnej\u003C\/strong\u003E, jak\u0105 Mazowsze przekaza\u0142o partnerom regionalnym na Ukrainie, \u003Cstrong\u003Ewsparciu instytucji kultury i \u015brodowiska artystycznego\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 W imieniu deputowanych Lwowskiej Rady Obwodowej, a tak\u017ce mieszka\u0144c\u00f3w obwodu lwowskiego mam wielk\u0105 przyjemno\u015b\u0107 podzi\u0119kowa\u0107 Polsce i Polakom za wsparcie, jakie Polacy daj\u0105 Ukrainie w trudnych czasach wojny. Czujemy to wsparcie i zdajemy sobie spraw\u0119, \u017ce mamy wspania\u0142ego s\u0105siada i przyjaciela \u2013 zaznaczy\u0142 przewodnicz\u0105cy \u003Cstrong\u003ESvyatoslav Sheremeta\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003EW spotkaniu, kt\u00f3re odby\u0142o si\u0119 w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, uczestniczyli r\u00f3wnie\u017c: I sekretarz Ambasady Ukrainy w RP \u003Cstrong\u003ETamila Shutak\u003C\/strong\u003E, III sekretarz Ambasady Ukrainy w RP \u003Cstrong\u003EVasyl Melnychuk\u003C\/strong\u003E, dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki \u003Cstrong\u003ES\u0142awomir Majcher\u003C\/strong\u003E oraz dyrektorzy departament\u00f3w Urz\u0119du Marsza\u0142kowskiego Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie\u00a0\u003Cspan\u003E\u2013\u003C\/span\u003E\u00a0\u003Cstrong\u003EMagdalena Biernacka, Aleksandra Hanzel i Marcin Wajda\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":186068,"name":"IMG_2482.JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60722\/186068\/0x0.jpg","description":"Cz\u0142onkowie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego "},{"id":186067,"name":"IMG_2511.JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60722\/186067\/0x0.jpg","description":"przedstawiciele strony ukrai\u0144skiej"},{"id":186065,"name":"IMG_2538.JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60722\/186065\/0x0.jpg","description":"Svyatoslav Sheremeta"},{"id":186066,"name":"IMG_2620.JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60722\/186066\/0x0.jpg","description":"g\u0142os zabiera Wies\u0142\u0105w Raboszuk obok siedzi Jadwiga Zakrzewska"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Cz\u0142onkowie sejmikowej komisji kultury spotkali si\u0119 z bli\u017aniacz\u0105 komisj\u0105 Rady Obwodu Lwowskiego."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2023-09-18 14:58:22","modDate":"2023-09-18 14:58:22","tags":[{"ID":1122,"TEXT":"Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego","URL":"?tag[]=1122"},{"ID":551,"TEXT":"Interreg","URL":"?tag[]=551"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Kultura \u0142\u0105czy narody"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":1122,"TEXT":"Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego","URL":"?tag[]=1122"},{"ID":551,"TEXT":"Interreg","URL":"?tag[]=551"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/60722\/186063\/0x0.jpg","alt":"Przedstawiciele komisji kultury: Mazowsza i Obwodu Lwowskiego","title":null,"author":"Fot. arch. UMWM"}}]}