Aktualności - sejmik

Nowe władze Mazowsza

Członkowie nowego zarządu województwa z przewodniczącym sejmiku Autor: fot. arch. UMWM

Podczas I sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego VII kadencji radni wybrali nowe władze Mazowsza: prezydium sejmiku, marszałka i zarząd województwa. Sejmik ustalił składy osobowe 13 stałych komisji sejmikowych.

Prezydium sejmiku w kadencji 2024–2029 tworzą:

 • Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego (KO) – radny województwa III, IV, V i VI kadencji, przewodniczący sejmiku IV, V i VI kadencji;
 • Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceprzewodnicząca sejmiku (NL);
 • Marcin Podsędek, wiceprzewodniczący sejmiku (KO) – radny województwa VI kadencji, wiceprzewodniczący sejmiku VI kadencji;
 • Konrad Wojnarowski, wiceprzewodniczący sejmiku (TD–PSL) – radny województwa VI kadencji, wiceprzewodniczący sejmiku VI kadencji.

Zarząd województwa

Radni województwa mazowieckiego w głosowaniu tajnym wybrali marszałka, wicemarszałków i pozostałych członków zarządu województwa.

Marszałkiem Województwa Mazowieckiego został ponownie wybrany Adam Struzik (TD–PSL) – radny województwa I–VI kadencji, marszałek województwa od 2001 r.

Wicemarszałkami:

 • Wiesław Raboszuk (KO) – radny województwa V, VI kadencji, członek zarządu województwa mazowieckiego (2011-2014), od 2014 r. wicemarszałek;
 • Rafał Rajkowski (KO) – radny województwa V i VI kadencji, od 2015 r. członek zarządu województwa mazowieckiego, a od 2018 r. wicemarszałek;

Członkami zarządu:

 • Janina Ewa Orzełowska (TD–PSL) – radna województwa IV, V i VI kadencji, członek zarządu województwa (2010–2014 oraz 2018–2024), wicemarszałek (2014–2018);
 • Anna Brzezińska (KO) – radna województwa VI kadencji.

Poparcie dla zarządu

Zgodnie z art. 23 ust. 3a ustawy o samorządzie województwa, kluby radnych zobowiązane są do złożenia na ręce przewodniczącego sejmiku oświadczenia o udzieleniu bądź odmowie udzielenia poparcia dla nowego zarządu województwa. W złożonych oświadczeniach Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej oraz Klub Radnych Trzeciej Drogi – Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 poinformowały o udzieleniu poparcia nowo wybranemu zarządowi. Natomiast Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości odmówił udzielenia zarządowi takiego poparcia. Ma to istotne znaczenie, ponieważ zgodnie z przepisami przewodniczącym Komisji Rewizyjnej zostaje radny reprezentujący największy klub, który odmówił udzielenia poparcia zarządowi.

Komisje sejmikowe

Radni województwa mazowieckiego pracować będą w 13 stałych komisjach:

 • Komisja Budżetu i Finansów,
 • Komisja Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Komisja Ochrony Środowiska,
 • Komisja Polityki Społecznej i Prorodzinnej,
 • Komisja Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
 • Komisja Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej,
 • Komisja Rewizyjna,
 • Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu,
 • Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich,
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
 • Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego,
 • Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej.

Komisja doraźna ds. raportu o stanie województwa mazowieckiego 

Sejmik powołał doraźną komisję Sejmiku Województwa Mazowieckiego ds. raportu o stanie województwa mazowieckiego. W skład komisji wchodzą:

 • Katarzyna Bornowska– przewodnicząca;
 • Łukasz Cicholski – wiceprzewodniczący;
 • Rafał Kowalczyk – wiceprzewodniczący;
 • Grzegorz Benedykciński;
 • Magdalena Murawska;
 • Piotr Papis;
 • Marcin Podsędek;
 • Edyta Wietrak.

Do zadań komisji doraźnej należy analiza przedstawionego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego raportu o stanie województwa mazowieckiego za 2023 r. oraz przedłożenie Sejmikowi Województwa Mazowieckiego projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Województwa Mazowieckiego za 2023 r.

Komisja ulegnie rozwiązaniu po przeprowadzeniu przez sejmik głosowania nad projektem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Województwa Mazowieckiego za 2023 r.

Delegaci w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw RP 

Delegatami województwa mazowieckiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej wybrani zostali radni Janina Ewa Orzełowska i Wiesław Raboszuk.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony