Aktualności - sejmik

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Piesi idący chodnikiem. Na pierwszym planie widać parę w średnim wieku. Autor: fot. pixabay.com

Mieszkańcy województwa mazowieckiego, od 21 maja 2019 r., mają możliwość występowania z inicjatywą uchwałodawczą.

Co to jest?

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza to narzędzie prawne, pozwalające mieszkańcom wpływać bezpośrednio na politykę organów samorządu województwa, w którym mieszkają. Jako narzędzie partycypacyjne inicjatywa uchwałodawcza może prowadzić do zmiany porządku prawnego, zgodnie z życzeniem jej inicjatorów.

Kto może zgłosić inicjatywę?

Aby wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą nie wystarczy być mieszkańcem Mazowsza i mieć projekt uchwały sejmiku, zgodny z kompetencjami i zadaniami Samorządu Województwa Mazowieckiego. Konieczne jest uzyskanie pisemnego poparcia co najmniej 1 tys. mieszkańców, posiadających czynne prawa wyborcze do sejmiku. Trzeba także powołać komitet obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, złożony z co najmniej 5 osób, w celu rozpowszechnienia informacji o projekcie uchwały i zbierania podpisów. Następnie należy złożyć wniosek o rozpatrzenie projektu uchwały do przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Reguły postępowania

Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad sejmiku województwa na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu. O terminie i miejscu posiedzeń komisji oraz sesji sejmiku, na których będzie rozpatrywany projekt uchwały, informuje przewodniczący sejmiku.

Projekt uchwały podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Sejmik Województwa Mazowieckiego nie ponosi wydatków związanych z występowaniem mieszkańców województwa mazowieckiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą oraz kampanią promocyjną.

 

 

 

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony