Aktualności - sejmik

Patroni roku 2023 na Mazowszu

Patroni Roku 2023 Autor: arch. UMWM

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił rok 2023 Rokiem Powstania Styczniowego oraz Rokiem Aleksandra Sochaczewskiego.

Krzysztof Skolimowski przewodniczący sejmikowej Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas sesji wyraził swoją pełną aprobatę dla podejmowanej uchwały.

 – Bardzo się cieszę z tego, że będziemy tę uchwałę za chwilę podejmować.(…) To było jedno z bardziej tragicznych powstań w naszych dziejach.(…) Powstanie styczniowe było pierwszym momentem w historii naszych wspólnych dziejów: Polski, Litwy, Ukrainy, kiedy doceniono wagę Ukrainy w ramach tego połączonego państwa – powiedział radny.

Jadwiga Zakrzewska przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiła dane statystyczne pokazujące wielkość i tragedię tego powstania.

 – W powstaniu styczniowym zginęło 20 tysięcy osób, tysiąc zostało straconych, 40 tysięcy skazano na katorgę, a 10 tysięcy wyemigrowałoprzypomina radna.

Powstanie styczniowe

W 2023 roku obchodzić będziemy 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Było to jedno z największych polskich zrywów narodowowyzwoleńczych. Za udział w powstaniu wielu Polaków zostało więzionych i zesłanych na katorgę na Syberię. Tylko niewielu Sybiraków przeżyło to zesłanie i doczekało się wolnej Polski. Miejsca upamiętniające bitwy między powstańcami i Moskalami znajdują się niemal w każdym powiecie Mazowsza.

Aleksander Sochaczewski

Patronem roku 2023 będzie również Aleksander Sochaczewski, którego losy związane były z powstaniem styczniowym. Za udział w nim był więziony w Cytadeli Warszawskiej i zesłany na 20 lat na Syberię. Po powrocie w 1884 r. osiedlił się we Lwowie, a następnie zamieszkał w Monachium i Brukseli. W tym ostatnim mieście stworzył cykl przejmujących obrazów dokumentujących katorgę i pobyt na Syberii. Najsłynniejszy z nich – Pożegnanie Europy – i wiele innych można obejrzeć w Muzeum X Pawilonu w Warszawie. Dzieła te stanowią swoistego rodzaju dokumentację niedoli Polaków skazanych na banicję bezpośrednio po upadku powstania.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony