70055;zasluzeni-dla-mazowsza;Zasłużeni dla Mazowsza;Sejmik Województwa Mazowieckiego nadał sześć Odznak Honorowych „Zasłużony dla Mazowsza”. Jest to wyjątkowe wyróżnienie przyznawane osobom lub instytucjom za szczególne zasługi dla rozwoju Mazowsza w takich dziedzinach jak np.: kultura, nauka, edukacja, służba społeczna, ekologia, służba zdrowia, gospodarka, budownictwo.;Zasłużeni dla Mazowsza;Sejmik Województwa Mazowieckiego nadał sześć Odznak Honorowych „Zasłużony dla Mazowsza”. Jest to wyjątkowe wyróżnienie przyznawane osobom lub instytucjom za szczególne zasługi dla rozwoju Mazowsza w takich dziedzinach jak np.: kultura, nauka, edukacja, służba społeczna, ekologia, służba zdrowia, gospodarka, budownictwo.;;Zmiana treści strony.Zmiana treści.;;/pl/samorzad/sejmik/aktualnosci-sejmik/zasluzeni-dla-mazowsza.html;/pl/samorzad/sejmik/aktualnosci-sejmik/zasluzeni-dla-mazowsza.html;;2022-11-23 13:10:37;2022-11-23 15:23:46;;;Aktualności;2;TYTUL;Tytuł strony;Zasłużeni dla Mazowsza; ;64;NEWSLETTER_-_OBSZAR;Newsletter - obszar;11;25;31;38;40;51;23; ; ;dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Aktualności - sejmik; ; ;dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;

Wanda Traczyk-Stawska

Ps. „Pączek” i „Atma” (ur. 7 kwietnia 1927 r. w Warszawie) – działaczka podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej, żołnierz Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego, działaczka Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy. Wanda Traczyk-Stawska jest orędowniczką demokracji, pokoju, wolności i godności człowieka. Została odznaczona Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Od 2017 r. jest Honorową Obywatelką Miasta Stołecznego Warszawy, w 2021 r. została wybrana Warszawianką Roku. W 2022 r. została laureatką Specjalnego Medalu Wolności Słowa przyznawanego osobom, które w walce o wolność słowa osiągnęły status prawdziwych symboli.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek

Wybitny neurochirurg, kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, kierownik i założyciel Centrum Gamma Knife Warszawa oraz inicjator i koordynator działającego w strukturach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie sp. z o.o. Interwencyjnego Centrum Neuroterapii – INC, Ordynator Oddziału Neurochirurgii MSB. Profesor jest twórcą jednego z pierwszych na świecie nowatorskich przeszczepów tkanki mózgu w leczeniu choroby Parkinsona. Jako jeden z nielicznych przeprowadził serię operacji mózgu w krążeniu pozaustrojowym i głębokiej hipotermii. Profesor Mirosław Ząbek dzięki swojej działalności naukowej oraz wykorzystywaniu wiedzy i doświadczenia przyczynił się do rozwoju naukowego województwa mazowieckiego i rozsławienia Mazowsza na arenie międzynarodowej.

Edmund Kuklewski

Ur. 7 maja 1929 roku w Jabłonnie. Żołnierz „Szarych Szeregów” Armii Krajowej od 1942 r., w latach 1939–1944 działał w konspiracji w funkcji łącznika. Został odznaczony Krzyżem Walecznych i wielokrotnie medalami państwowymi (m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy). Edmund Kuklewski jest Honorowym Obywatelem m.st. Warszawy oraz Gminy Jabłonna. W latach 1995–2002 radny gminy Jabłonna II i III kadencji. Z zaangażowaniem działa w Środowisku Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – jest jego założycielem oraz prezesem. Edmund Kuklewski to także zasłużony żołnierz dla kraju oraz aktywny społecznik.

Płk Józef Koleśnicki

Zasłużony oficer  frontowy, brał udział w walkach I Armii Wojska Polskiego o Wał Pomorski, Kołobrzeg, forsowanie Odry Kanału Hohenzollernów i zdobywanie Berlina. Po wojnie służył w Wojsku Polskim na różnych stanowiskach dowódczych, głównie jako specjalista od artylerii. Jest działaczem kombatanckim z ponad 60-letnim stażem pracy społecznej. W ostatnich kilkunastu latach odegrał bardzo dużą rolę w integrowaniu środowisk kombatanckich w województwie mazowieckim. Jako członek Zarządu Głównego oraz Prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych cieszy się dużym autorytetem i uznaniem wśród środowisk kombatanckich Warszawy i Mazowsza. Od grudnia 2009 roku do sierpnia 2017 roku pełnił zaszczytną funkcję przewodniczącego Mazowieckiej Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, organu doradczego Marszałka Województwa Mazowieckiego.

XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie

Od wielu lat tworzy atmosferę sprzyjającą uczeniu i wychowaniu kolejnych pokoleń młodzieży, przekazując im rzetelną wiedzę i przygotowując do życia w ciągle zmieniającym się świecie. Ma w ofercie oddziały dwujęzyczne i międzynarodowe, może poszczycić się bardzo wysokimi wynikami zdawalności egzaminów maturalnych i wieloma sukcesami uczniów w olimpiadach i konkursach. Najważniejsze wyróżnienia szkoły to: akredytacja International Baccalaureate, Wars i Sawa – Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych, Srebrna i Złota Tarcza – znak jakości „Perspektyw”, Certyficate of Award in Science Festival, Certyfikat Lepsza Szkoła, Dyplom Skutecznej Szkoły, Badacz wody 2019. XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa buduje pozytywny wizerunek warszawskiej oświaty, w której lokalność i warszawskość są uznanymi wartościami; rozwija pozaszkolne środowisko edukacyjne; stale poszukuje nowych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych umożliwiających ciągłe doskonalenie procesu nauczania i uczenia się, kształci młodzież na wysokim poziomie, umożliwiając uczniom rozwój potencjału intelektualnego, emocjonalnego i społecznego.

Joanna Wolfram

Nauczycielka i wychowawca wielu pokoleń uczniów, symbol i autorytet moralny środowiska lokalnego. Jej losy od ponad 45 lat związane są Mazowszem, Warszawą, Saską Kępą i XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa. Joanna Wolfram przez lata wpływa na postawy, poglądy i wartości wychowanków, wyznaczając im ambitne i szlachetne cele, wpajając miłość do literatury, zasady uczciwości oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Obecnie wielu jej wychowanków zajmuje ważne miejsca w różnych dziedzinach życia, przyczyniając się do kształtowania pozytywnego wizerunku regionu i kraju. Podejmowane działania, postawa oraz wartości wyznawane i propagowane przez Joannę Wolfram w istotny sposób przyczyniły się do kształtowania pozytywnego wizerunku województwa mazowieckiego, promując i wzbogacając jego dorobek. Społecznie pełniła funkcje zastępczyni komendanta Hufca ZHP Warszawa Praga Południe i zastępczyni komendanta  Stołecznej Chorągwi ZHP. 

 

;; ; ;dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;Gallery;Galeria zdjęć;Galeria;167969;Edmund Kuklewski odznaka.jpg;/resource/image/1/3/54952/167969/0x0.jpg;Grafika ze zdjęciem Edmunda Kuklewskiego i informacją o odznaczeniu medalem Zasłużony dla Mazowsza odznaka.jpg; ;167971;Joanna Wolfram odznaka.jpg;/resource/image/1/3/54952/167971/0x0.jpg;Grafika ze zdjęciem Joanny Wolfram i informacją o odznaczeniu medalem Zasłużony dla Mazowsza; ;167970;Józef Koleśnicki odznaka.jpg;/resource/image/1/3/54952/167970/0x0.jpg;Grafika ze zdjęciem Józefa Koleśnickiego i informacją o odznaczeniu medalem Zasłużony dla Mazowsza; ;167973;Liceum Zasłużone.jpg;/resource/image/1/3/54952/167973/0x0.jpg;Grafika ze zdjęciem budynku szkoły i informacją o odznaczeniu medalem Zasłużony dla Mazowsza; ;167972;Mirosław Ząbek Zasłużony.jpg;/resource/image/1/3/54952/167972/0x0.jpg;Grafika ze zdjęciem Mirosława Ząbka i informacją o odznaczeniu medalem Zasłużony dla Mazowsza; ;167974;Zasłużony dla Mazowsza - Wanda Traczyk-Stawska.png;/resource/image/1/3/54952/167974/0x0.png;Grafika ze zdjęciem Wandy Traczyk-Stawskiej i informacją o odznaczeniu medalem Zasłużony dla Mazowsza; ; ; ;dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;Attachment;Załączniki:;Załączniki do strony; ;6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4;PageDescription;;Zajawka strony;Sejmik Województwa Mazowieckiego nadał sześć Odznak Honorowych „Zasłużony dla Mazowsza”. Jest to wyjątkowe wyróżnienie przyznawane osobom lub instytucjom za szczególne zasługi dla rozwoju Mazowsza w takich dziedzinach jak np.: kultura, nauka, edukacja, służba społeczna, ekologia, służba zdrowia, gospodarka, budownictwo.; ; ;dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;PageMeta;Data publikacji strony;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;2022-11-23 13:10:37;2022-11-23 15:23:46;90;Zasłużony dla Mazowsza;?tag[]=90; ;34;odznaczenie;?tag[]=34; ;91;odznaka;?tag[]=91; ; ;;;;;Data publikacji strony;;1;;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;;1;1;;;;;;;;1;1; ; ; ;137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d;PageTitle;Nagłówek strony;Tytuł strony;Zasłużeni dla Mazowsza; ; ;476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;90;Zasłużony dla Mazowsza;?tag[]=90; ;34;odznaczenie;?tag[]=34; ;91;odznaka;?tag[]=91; ; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b;Html;kod html;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;/resource/image/1/3/54952/167968/0x0.jpg;Odznaka Honorowa Zasłużony dla Mazowsza;;fot. arch. UMWM; ; ;