Wszystko o sejmiku Mazowsza

 • Członkowie komisji siedzą przy stole w sali konferencyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego

  Kilka słów o komisji rolnictwa

  Jakimi sprawami zajmuje się sejmikowa Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich?
 • Posiedzenie komisji rozwoju gospodarczego - widok na stoły ustawione w podkowę. Na dole napis z nazwą komisji

  Kilka słów o komisji rozwoju gospodarczego

  Postępy inwestycji drogowych, infrastruktura kolejowa i rozkłady jazdy, a także rynek pracy i rozwój regionalny – to główne tematy podejmowane przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu.
 • Pięciu radnych komisji siedzi przy stole obrad

  Kilka słów o Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej

  Działalność komisji skupia się wokół promocji walorów i możliwości rozwojowych Mazowsza, turystyki oraz współpracy zagranicznej i współpracy regionalnej województwa mazowieckiego.
 • Komisja Prawa - seria sejmik.png

  Kilka słów o Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

  Działalność Komisji koncentruje się na opiniowaniu projektów aktów prawa miejscowego i rozpatrywaniu projektów rozstrzygnięć w sprawach skarg i wniosków kierowanych do Sejmiku, a także na podejmowaniu spraw z zakresu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego oraz ochrony praw konsumentów.
 • Przy stołach ustawionych w podkowę siedzą obradujący

  Kilka słów o Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej

  Działalność Komisji skupia się wokół wielu ważnych sfer i dziedzin życia Mazowszan: pomocy społecznej, wsparcia i ochrony zdrowia rodziny, rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałania nałogom, opieki senioralnej czy rozwoju infrastruktury społecznej.
 • Obok siebie siedzą Od prawej: przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Mirosław Augustyniak (klub radnych PSL), wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska (klub radnych Koalicja Obywatelska).

  Kilka słów o Komisji Ochrony Środowiska

  Komisja zajmuje się wszelkimi aspektami ochrony środowiska na Mazowszu, w tym sprawami korzystania z zasobów oraz kształtowania środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
 • Wicemarszałek Raboszuk siedzi za stołem prezydialnym na posiedzeniu sejmiku. Za nim jest baner z godłem Mazowsza i pełną nazwą sejmiku

  Kilka słów o Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Komisja zajmuje się wszelkimi aspektami kulturalnymi Mazowsza, takimi m.in. jak upowszechnianie kultury, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju i kształtowanie świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, różnorodność kulturowa, czy ochrona i racjonalne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.
 • Posiedzenie komisji edukacji

  Kilka słów o Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Komisja składa się z 7 radnych reprezentujących wszystkie kluby radnych sejmiku.
Powrót na początek strony