Wszystko o sejmiku Mazowsza

 • Grafika przedstawiająca grupę osób przy stole podczas prac Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

  Prawa i obowiązki radnego województwa

  W Sejmiku Województwa Mazowieckiego zasiada 51 radnych, którzy są wybierani raz na 5 lat w wyborach bezpośrednich, w systemie proporcjonalnym w 7 okręgach wyborczych. Obecna, VI kadencja Sejmiku Mazowsza, rozpoczęła się 21 października 2018 r.
 • Grafika. Po prawej stronie jest pole z tekstem jak głosują radni, a po prawej tablet z wyświetlanym trybem głosowania. Nad tabletem jest dłoń, która palcem wskazującym wskazuje pole "za"

  Jak głosują radni?

  Jakie są sposoby głosowania w sejmiku, jak one przebiegają, czy można powtórnie przeprowadzić głosowanie?
 • Jakie akty prawne uchwala sejmik_2.jpg

  Jakie akty prawne uchwala Sejmik Województwa Mazowieckiego?

  Realizując uprawnienia stanowiące i kontrolne, Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjmuje uchwały. Podejmuje także stanowiska, apele oraz wyraża opinie.
 • Jak obraduje sejmik Mazowsza?

  Czy wiecie, kto zwołuje posiedzenia sejmiku, kiedy się odbywają i jak wygląda ich przebieg?
 • Infografika promująca artykuł na temat funkcjonowania sejmiku województwa mazowieckiego.

  Jak działa sejmik Mazowsza?

  Kilka słów na temat funkcjonowania sejmiku województwa w praktyce.
 • O CZYM DECYDUJE SEJMIK(1).png

  O czym decyduje sejmik?

  Sejmik, obok zarządu województwa, jest jednym z dwóch organów samorządu województwa. Ustawodawca określił sejmik jako organ stanowiący i kontrolny województwa.
 • Koalicja rządząca i opozycja w sejmiku Mazowsza

  Czy wiecie, które siły polityczne stanowią większość rządzącą w Sejmiku Województwa Mazowieckiego VI kadencji, a które są w opozycji?
 • Radni województwa mazowieckiego

  Czy wiecie, ilu jest radnych województwa mazowieckiego i jakie subregiony Mazowsza reprezentują?
Powrót na początek strony