Aktualności - współpraca zagraniczna

Konsultacje gospodarcze z Obwodem Rowieńskim Ukrainy

Konsultacje gospodarcze z kierownictwem Obwodu Rowieńskiego Ukrainy Autor: arch. UMWM

Wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk gościł przedstawicieli kierownictwa Obwodu Rowieńskiego Ukrainy.

Podczas spotkania omówiono możliwość nawiązania współpracy na polu inwestycyjnym i gospodarczym Obwodu Rowieńskiego i województwa mazowieckiego. Poruszono temat wsparcia procesu promocji i współdziałania biznesu ukraińskiego w porozumieniu z firmami w Polsce.

Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania, w świetle procesu relokacji firm ukraińskich wycofujących działalność ze wschodniej części Ukrainy, istnieje szansa na szerokie możliwości współpracy gospodarczej regionów w tym zakresie. Uzgodniono także możliwość dialogu i współpracy agend regionalnych Mazowsza i Obwodu Rowieńskiego, Pozwoliłoby to na skorelowanie wysiłków i perspektywicznych działań na polu inwestycyjno-gospodarczym.

W trakcie rozmów przedstawiono zebranym informacje na temat pomocy samorządu Mazowsza uchodźcom z Ukrainy oraz dalsze plany w tym zakresie. 

Delegacji ukraińskiej przewodniczył wiceprzewodniczący Obwodu Serhiy Gemberg. W rozmowach uczestniczyli także przedstawiciele jednostek podległych urzędowi marszałkowskiego, w tym Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. i Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz dyrektor Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony