Aktualności - współpraca zagraniczna

Obrady Komitetu Regionów

11 flag unii europejskiej powiewa na tle wieżowca Autor: fot. pixabay.com

Europejski Komitet Regionów działa na rzecz odbudowy Ukrainy. Wybrano też nowe władze KR – Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik ponownie został członkiem Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów.

Jednym z najważniejszych punktów 150. Sesji Plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów były wybory przewodniczącego, pierwszego wiceprzewodniczącego i członków Prezydium.

Vasco Alves Cordeiro nowym przewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR) wybrali (przez aklamację) Vasco Alvesa Cordeiro na swojego nowego przewodniczącego na najbliższe dwa i pół roku. To członek parlamentu regionalnego Azorów, będzie kierował unijnym zgromadzeniem przedstawicieli regionalnych i lokalnych, skupiając się na: umacnianiu demokracji, obronie polityki spójności, osiąganiu celów unijnego Zielonego Ładu i zwiększaniu wsparcia dla Ukrainy. Członkowie KR-u wybrali również Apostolosa Tzitzikostasa, gubernatora Macedonii Środkowej w Grecji, na pierwszego wiceprzewodniczącego.

– Unia Europejska musi skupić się na nadaniu kluczowej roli polityce spójności jako filaru projektu europejskiego, zapewniając, że żaden człowiek i żadne, nawet najbardziej odległe, miejsce w Europie nie zostanie pozostawione w tyle – podkreślił przewodniczący Vasco Alves Cordeiro w przemówieniu.

Powołano Europejski Sojusz Miast i Regionów na rzecz odbudowy Ukrainy

Uznając rosyjską inwazję na Ukrainę za niesprowokowany agresję na suwerenny kraj, który jest także atakiem na europejskie wartości: demokrację, wolność i praworządność, członkowie KR powołali do życia Europejski Sojusz Miast i Regionów na rzecz odbudowy Ukrainy. Sojusz ma skupiać europejskie władze lokalne i regionalne oraz ich ukraińskie odpowiedniki, tak aby połączyć siły w celu wsparcia odbudowy i odnowy Ukrainy zarówno dziś, jak i po zakończeniu wojny. Do ścisłej współpracy zaproszono takich partnerów jak Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy. Sojusz będzie współpracował z nadchodzącymi prezydencjami Rady UE, aby zapewnić ścisłą koordynację działań lokalnych i regionalnych z państwami członkowskimi UE.

Poza Komitetem Regionów założycielami sojuszu są cztery ukraińskie stowarzyszenia samorządowe, m.in. Związek Miast Ukraińskich oraz sześć europejskich stowarzyszeń regionów i miast. Inicjatywa jest odpowiedzią na apel prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, poparty przez przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej, Charles'a Michela i Ursulę von der Leyen.

Prezydent Zełenski zwrócił się do społeczności międzynarodowej z prośbą o zawiązanie partnerstw bezpośrednich pomiędzy regionami i miastami Ukrainy i Europy. Została to również powtórzone przez ukraińskie stowarzyszenia miast i gmin.

– Sojusz dopilnuje, aby wszystkie regiony i wszyscy obywatele Europy mówili jednym głosem w ramach platformy na rzecz odbudowy Ukrainy. Poprzez swoją szeroką sieć przekażemy ukraińskim partnerom naszą wiedzę – powiedział przewodniczący.

Czesi przejmują przywództwo w Radzie UE na najbliższe 6 miesięcy

1 lipca Czesi przejęli rotacyjne przywództwo w Radzie UE. Pracom będzie towarzyszyło hasło przewodnie „Europa jako zadanie: nowa myśl, nowy kształt, nowa energia”, które zgodnie ze słowami byłego prezydenta Czech, Vaclava Havla, odnosi się do idei wzmocnienia wartości demokratycznych, na których zbudowana jest Unia.

Podczas posiedzenia plenarnego, czeski wicepremier ds. digitalizacji oraz minister rozwoju regionalnego, Ivan Bartoš, zaprezentował priorytety nadchodzącej prezydencji na najbliższe pół roku. Na pierwszym miejscu wymienił opanowanie kryzysu uchodźców oraz odbudowę Ukrainy po wojnie.  Pokreślił, że w realizacji tych zadań, należy wykorzystać fakt, że Ukraina uzyskała status kraju kandydującego do UE. Drugim priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Europie i przerwanie uzależnienia od rosyjskich paliw. Dostrzegł, że dążąc do osiągnięcia celów zawartych m.in. w pakcie „gotowi na 55”, każdy kraj będzie podążać indywidualną ścieżką. Dodał, że zielona transformacja nie powinna dla nikogo stanowić zagrożenia. W dalszej dyskusji zwrócono uwagę na konieczność wzmacniania potencjału obronnego i cyberbezpieczeństwa Europy oraz uzyskanie strategicznej odporności unijnej gospodarki oraz  instytucji europejskich.

Ponadto zwrócił uwagę na rolę władz lokalnych i regionalnych, jako tych, którzy przybliżają Europę obywatelom. Postulował  uelastycznienie przepisów w ramach Polityki Spójności, tak, aby można było sprawnie reagować na szybko pojawiające się wyzwania spowodowane wieloma kryzysami. Z zadowoleniem przyjął nowy pakiet Komisji Europejskiej FAST-CARE udzielający dalszego wsparcia władzom lokalnym i regionalnym w celu zaradzenia skutkom napaści Rosji na Ukrainę. Czeska prezydencja planuje przeprowadzić gruntowną debatę na temat przyszłości polityki spójności i zwieńczyć ją w listopadzie br. na poziomie ministerialnym.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony