Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Pomoc Ukrainie

Punkty informacyjne w podmiotach leczniczych z językiem ukraińskim

Podmioty lecznicze, dla których województwo mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały, organizują punkty informacyjne dla obywateli Ukrainy obsługiwane w języku ukraińskim.

Pomoc uchodźcom z Ukrainy zadeklarowały:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Siedlcach

Opublikował w języku ukraińskim informację z numerami alarmowymi oraz adresami placówek medycznych udzielających opieki medycznej .

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie

Zamieściła w języku ukraińskim informację jak wzywać pogotowie ratunkowe, w jakich sytuacjach podejmowane są medyczne czynności ratunkowej oraz informacja, że przyjazd i pomoc karetki jest bezpłatna. Dla osób poszukujących swoich bliskich w przypadku gdy pomocy udzielał zespół ratownictwa medycznego WSPRiTS „Meditrans” w Warszawie uruchomiono numer telefonu +48 22 52 51 247, który działa w godz. 8.00–16.00.  

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

Uruchomił punkt informacyjny w języku polskim oraz ukraińskim, w którym można uzyskać informację na temat leczenia oraz funkcjonowania placówki. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–14:00. Numer kontaktowy: 518 816 426.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica

Utworzył punkt informacyjny w języku ukraińskim w sprawach dotyczących funkcjonowania placówki i kwestiach formalnych związanych z leczeniem.

Punkt czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 8.00–15.30, środa 10.30–18.00. Numer kontaktowy 577 909 314.  

Szpital oferuje również wsparcie psychologiczne w języku ukraińskim i rosyjskim oraz porady lekarza psychiatry dla obywateli Ukrainy doświadczających trudności w związku z wojną w Ukrainie.

Porady psychologa: wtorek w  godzinach 12.00–15.35, środa w godzinach 14.00–18.00.

Porady lekarza psychiatry: środa w godzinach 15.00–18.00, piątek w godzinach 15.00–16.00.

Zapisy: Poradnia Zdrowia Psychicznego poniedziałekczwartek 8.0018.00, piątek 8.0016.00, tel. 22 419 70 01.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Placówka udziela pomocy medycznej wszystkim pacjentom obywatelstwa ukraińskiego przebywającym legalnie na terenie RP w zakresie:

 • pediatrii
 • neurologii dziecięcej
 • alergologii dziecięcej
 • endokrynologii dziecięcej
 • chirurgii dziecięcej
 • otolaryngologii dziecięcej
 • chorób płuc dzieci
 • rehabilitacji dziecięcej

DANE KONTAKTOWE:

Izba Przyjęć i Rejestracja Szpitala
tel. +48 22 76 57 200
e-mail: izba.przyjec@szpitaldziekanow.pl

Szpital udziela również porad ambulatoryjnych w ramach poradni specjalistycznych. Zapisy do poradni działających w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy odbywają się poprzez Rejestrację Poradni. Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30–15:00

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Zamieścił w języku ukraińskim informację o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz danych teleadresowych podmiotu leczniczego.

Telefony kontaktowe czynne całą dobę: +48 24 236 00 60; +48 24 236 00 15; +48 24 236 00 17.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce

W zakładce „Informacje dla pacjentów z Ukrainy” umieścił informacje w języku ukraińskim na temat funkcjonowania szpitala, badań wykonywanych w podmiocie, czasie oczekiwania oraz kwestii związanych z leczeniem, wyznaczono telefon kontaktowy do punktu informacyjnego +48 505 369 916  telefon czynny całą dobę.

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

Otworzyło punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy,  w którym można znaleźć informacje na temat funkcjonowania szpitala i opieki świadczonej w szpitalu. Punkt czynny jest codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00. Kontakt telefoniczny: 501 299 434.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

Szpital otworzył punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy, w którym można znaleźć informacje na temat funkcjonowania szpitala i opieki świadczonej w szpitalu. Punkt będzie czynny od 7.30 do 15.00, ale w zależności od sytuacji godziny pracy mogą ulec wydłużeniu i może być czynny 24 godziny na dobę.

Specjalna infolinia: +48 728 938 236  dostępna całą dobę.

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Centrum uruchomiło punkt konsultacyjny obsługiwany w językach: ukraińskim, białoruskim oraz rosyjskim. Konsultacje prowadzone są w dniach:

 • środa godz. 14.00–18.00
 • piątek godz. 8.00–15.00

Zgłoszenia na konsultację przyjmowanie są w dni robocze w godz. 8:00–15:00 pod numerem telefonu: +48 697 063 154.

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu i Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu

Szpitale uruchomiły punkty konsultacyjne dla uchodźców z Ukrainy udzielające informacji w języku ukraińskim.

Uruchomiły także specjalny numeru telefonu +48 724 228 452 dla uchodźców z Ukrainy. +48 724 228 452 czynny w godz. 8:00–19:00. Informacja o sposobie kontaktu.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach

Otworzył punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy, w którym można znaleźć informacje na temat funkcjonowania szpitala i opieki świadczonej w szpitalu. Punkt czynny jest codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00. Kontakt telefoniczny: 451 061 721.

Centrum Attis Sp. z o.o. w Warszawie

Centrum zorganizowało pomoc dla przybywających osób potrzebujących leczenia. Na terenie przychodni przy ul. Górczewskiej 89 działa punkt informacyjny w języku ukraińskim i polskim, w którym osoby zgłaszające się uzyskają przystępną informację, w jaki sposób skorzystać z pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej w poszczególnych poradniach specjalistycznych realizujących kontrakt w NFZ.

W punkcie informacyjnym zatrudniona została osoba władającą biegle językiem ukraińskim oraz polskim, uruchomiono również odrębny numer telefonu 664 473 442.

W poradniach przy ulicach: Górczewskiej 89, Pawińskiego 2, Śliskiej 5 i Grochowskiej 278 oraz na stronie internetowej placówki i Facebooku będzie zawieszona informacja w języku ukraińskim, jak skorzystać z porad w danej lokalizacji, jaki jest ich zakres, gdzie i z jakimi dokumentami należy zgłosić się po pomoc.

Centrum ATTIS Sp. z o.o. udostępni także kwestionariusze dwujęzyczne (w części dotyczącej niektórych specjalności), aby osoby posługujące się wyłącznie językiem ukraińskim mogły samodzielnie je wypełnić.

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie

Przygotował wskazówki dla osób przybywających do Polski ze względu na trwające działania wojenne na Ukrainie.

Zasady udzielania pomocy medycznej:

 • w sytuacjach nagłych należy zgłosić się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub do Izby Przyjęć
 • w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia można skorzystać także z Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej 
 • w sytuacjach stabilnych można dokonać zapisu do lekarza POZ lub zgodnie z posiadanym skierowaniem do innych poradni specjalistycznych. 

Zapisy do poradni:

 • mailem w języku ukraińskim rejestracja@brodnowski.pl
 • telefonicznie w języku polskim pn.pt. 8.0015.00, tel.  +48 22 326 53 17 (stały dyżur osoby dwujęzycznej). Zapisy odbywać się będą na zasadach ogólnych.

Świadczenia medyczne realizowane są w języku polskim, w miarę możliwości szpital będzie starał się zapewnić obecność osoby dwujęzycznej.

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Uruchomił punkt informacyjny w języku ukraińskim, z niezbędnymi informacjami na temat funkcjonowania szpitala, wykonywanych badań, czasie oczekiwania i kwestiach formalnych związanych z leczeniem. Kontakt z punktem informacyjnym możliwy jest pod numerem telefonu: +48 22 47 35 486 w godz. 7:00–19:00.

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Wydłużył czas pracy Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w celu udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym.

Umawianie wizyt pod numerem telefonu: 536-158-547

Centrum Rehabilitacyjne STOCER

Umieściło na stronie internetowej informację w języku ukraińskim na temat zakresu oferowanych świadczeń w swoich podmiotach:

 • Szpital Chirurgii Urazowej w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 (chirurgia ogólna i ortopedia)
 • Szpital Kolejowy w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1 (interna, urologia, neurologia)
 • Szpital w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 (ortopedia i neuroortopedia, rehabilitacja)

Kontakt z punktem informacyjnym możliwy jest pod numerem telefonu: +48 603 777 678 (czynny całodobowo).

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Zamieścił w języku ukraińskim informację o zakresie świadczeń i ich dostępności, sposobach rejestrowania i kontaktowania się z ośrodkiem oraz uruchomił telefon +48 535 055 523, który działa od poniedziałku do piątku w godz. 7:0015:00.

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii

Na stronie internetowej  centrum zamieściło informację o udzielanej pomocy mieszkańcom Ukrainy wraz z numerami telefonów. 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)

Data wytworzenia: 04.03.2022

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 04.03.2022 13:06

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 30.03.2022 12:33

Liczba wyświetleń: 841


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony