Współpraca zagraniczna

Rada ds. Unii Europejskiej przy marszałku województwa mazowieckiego

Rada ds. Unii Europejskiej na Mazowszu została powołana 13 sierpnia 2020 r.

Powołanie Rady ds. Unii Europejskiej przy marszałku województwa mazowieckiego to wynik porozumienia podpisanego 13 sierpnia 2020 r. między Samorządem Województwa Mazowieckiego a Fundacją MY OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego.

Do zadań Rady należą m.in.: budowa społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie tożsamości regionalnej, zwłaszcza w obszarze edukacji i promowania postaw proeuropejskich, wypracowywania silnej pozycji Polski w strukturach unijnych, wzmacniania świadomości mieszkańców Mazowsza dotyczącej korzyści płynących z członkostwa Polski w UE oraz popularyzowanie wiedzy na temat integracji europejskiej.

Zadaniem każdego członka Rady ds. UE jest promocja europejskich wartości, swobód, praw podstawowych, idei równości i sprawiedliwości społecznej poprzez aktywne uczestnictwo w inicjatywach podejmowanych przez Radę ds. UE na terenie Mazowsza.

Takie cele są zbieżne z założeniami Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r., w szczególności w działaniu dotyczącym budowy  społeczeństwa obywatelskiego i kształtowaniu tożsamości regionalnej.

W skład Rady, powołanej zarządzeniem nr 284/20 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 1 września 2020 r., weszło wiele autorytetów oraz liderów różnych środowisk – ambasadorzy, profesorowie, nauczyciele, artyści, autorzy, dziennikarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także samorządowcy.

Utworzenie Rady ds. UE przy marszałku województwa mazowieckiego to odpowiedź na apel Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej zawarty w Uchwała Senatu RP z 18 czerwca 2020 r. o znaczeniu edukacji europejskiej.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony