Regiony partnerskie

Obwód Lwowski (Ukraina)

Region partnerski województwa mazowieckiego

Porozumienie o współpracy podpisane 8 października 2004 r.

Porozumienie z Obwodem Lwowskim jest pierwszym porozumieniem z Ukrainą. Otwiera możliwości polsko-ukraińskiej współpracy przy realizacji projektów inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Strona internetowa Obwodu Lwowskiego

Charakterystyka regionu
Obwód Lwowski jest jednym z 24 obwodów Ukrainy. Leży w jej zachodniej części, przy granicy z Polską. Zajmuje powierzchnię 21,8 tys. km², Mieszka tu 2,5 mln mieszkańców. Stolicą obwodu jest Lwów (728 tys. mieszkańców) – największy ośrodek oświaty i nauki na Zachodniej Ukrainie. Szczyci się wartościowymi zabytkami, wśród nich najbardziej znanym dla Polaków Cmentarzem Łyczakowskim czy Cmentarzem Obrońców Lwowa (Orląt). Największe miasta: Lwów, Drohobycz, Stryj, Czerwonogród, Borysław, Sambir, Truskawec. Na terytorium obwodu znajdują się duże złoża węgla, nafty, gazu ziemnego, siarki, pokłady torfu, soli potasowej i kuchennej, gliny, piasku i piaskowca. Wyjątkowym bogactwem regionu są znaczne zapasy mineralnych wód leczniczych.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony