Szkolenia

Forum Samorządów „Woda dla Polski”

Woda dla Polski.png Autor: mat. organizatora

Marszałek Województwa Mazowieckiego i Green Light Media Sp. z o.o. – wydawca „Gospodarza – Poradnika samorządowego”, serdecznie zapraszają do uczestnictwa w Forum Samorządowym „Woda dla Polski”, które odbędzie się 27 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w Warszawie przy alei Solidarności 62 (Muzeum Niepodległości).

Udział w forum jest bezpłatny i limitowany.

Rejestracja trwa do 23 czerwca br. poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: redakcja@gospodarz-samorzadowy.pl .

Wydarzenie można śledzić na Facebooku

Szczegółowy program wydarzenia

10:00 - 10:15

Otwarcie Forum i powitanie uczestników – Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Jerzy Janczak, wydawca miesięcznika "Gospodarz - Poradnik Samorządowy"

10:15 - 11:00

Zasoby wodne w Polsce

 •  Susza rolnicza w Polsce

Przedstawiciel Centrum Wodnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

 • System Monitoringu Suszy Rolniczej

Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

11:00 - 11:45

Jak spowolnić spływ wody opadowej do Bałtyku?

 • Aktualna sytuacja zarządzania wodą w kraju
  Przedstawiciel Komisji Środowiska Senatu RP
 • Zobowiązania Polski do Unii Europejskiej w obszarze gospodarki wodnej
  Adam Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego (Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności)
 • Polityka wodna i strategie ochrony wód
  Przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

11:45 - 12:00

Przerwa kawowa

12:00 - 12:45

Jakie zmiany w prawie powinny być wprowadzone, by udostępnić wodę dla celów rolniczych?

Marek Sawicki, poseł do Sejmu RP, członek Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, przewodniczący Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Stanisław Jastrzębski, Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP

Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich

Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, sekretarz Związku Miast Polskich

12:45 - 14:00

W jaki sposób zwielokrotnić zużycie wód komunalnych, użytkowych, przemysłowych? Czy grożą nam kary za łamanie unijnej dyrektywy ściekowej?

Marek Sawicki, poseł do Sejmu RP, członek Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, przewodniczący Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Stanisław Jastrzębski, Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP

Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich

Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, sekretarz Związku Miast Polskich

14:00

Podsumowanie spotkania – wnioski dla samorządów

Serdecznie zapraszamy!!!

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony