Szkolenia

Mazowieckie Forum Dziedzictwa – I edycja

Plakat promujący wydarzenie Autor: grafika: arch. UMWM

Zaproszenie na webinarium „Mazowieckie Forum Dziedzictwa”, którego celem jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń ekspertów z osobami zajmującymi się szeroko rozumianym dziedzictwem. Webinarium odbędzie się 29–30 listopada br.

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w webinarium „Mazowieckie Forum Dziedzictwa”, które odbędzie się 29–30 listopada br. Głównym celem Forum jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń ekspertów z osobami zajmującymi się szeroko rozumianym dziedzictwem, budowanie świadomości o wartościach lokalnego dziedzictwa i podnoszenie wiedzy z zakresu zrównoważonej opieki nad zabytkami.

Wydarzenie skierowane jest do osób zajmujących się m.in. gminnymi ewidencjami zabytków, gminnymi programami opieki nad zabytkami, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacją, dotacjami na zabytki czy rozwojem strategicznym gminy, jak również do wszystkich zainteresowanych dziedzictwem materialnym i niematerialnym.

Głównym tematem tegorocznej edycji jest zagadnienie rewitalizacji w kontekście dziedzictwa. Dodatkowo program wydarzenia poruszy także kwestie współpracy NGO z administracją w zakresie prowadzenia renowacji, a także możliwości rozwoju kulturowego i turystycznego gminy w oparciu o lokalne muzea i zabytki. Prelegentami Forum będą m. in. eksperci Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM, przedstawiciele Miasta Żyrardowa i Miasta Marki oraz historycy architektury.

Wydarzenie odbywa się w formie zdalnej w aplikacji MS Teams. Aby wziąć w nim udział wystarczy kliknąć poniższe linki w odpowiednim dniu. Nie ma konieczności wcześniejszej rejestracji, ani instalacji oprogramowania na Państwa urządzeniach. Liczba uczestników jest nieograniczona. Prelekcje w obu dniach odbywają się w godzinach 10.00-14.30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 59 79 161 lub adresem mailowym: dziedzictwo@mazovia.pl.

Program wydarzenia zamieszczono w pliku poniżej.

Wydarzenie organizowane jest pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony