Aktualności - Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

 • wrds1.jpg

  Posiedzenie Prezydium WRDS – 12 maja 2022 r.

  Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik minutą ciszy rozpoczął posiedzenie Prezydium WRDS. W ten sposób uczczono pamięć zmarłego 30 kwietnia br. Prezesa Business Centre Club - Marka Goliszewskiego.
 • Zdjęcie zbiorowe, od lewej: pani Katarzyna Dubielak – NSZZ „Solidarność”, pani Beata Jendra – Forum Związków Zawodowych, pani Zofia Czyż - Forum Związków Zawodowych, pan Marek Pyzara – OPZZ

  Finansowanie publicznej ochrony zdrowia w 2022 r.

  Zespół roboczy ds. ochrony zdrowia działający w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego obradował w sprawie finansowania systemu ochrony zdrowia na Mazowszu z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej oraz napływu uchodźców z Ukrainy.
 • Od lewej: Łukasz Łuka,  Jeremi Mordasewicz, Aleksandra Szwed i Katarzyna Kozakowska

  Mazowiecki rynek pracy a uchodźcy z Ukrainy

  Dyskusja na temat sytuacji na mazowieckim rynku pracy w kontekście napływu uchodźców wojennych z Ukrainy była głównym tematem XV posiedzenia Zespołu roboczego ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
 • WRDSkwiecien.png

  Mazowsze pomaga uchodźcom wojennym z Ukrainy

  Kwietniowe plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poświęcone zostało przede wszystkim zrealizowanym do tej pory na Mazowszu działaniom oraz wyzwaniom związanym z niesieniem pomocy uchodźcom oraz mieszkańcom Ukrainy.
 • Posiedzenie Prezydium WRDS

  Posiedzenie Prezydium WRDS

  W dniu 28 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS w formule wideokonferencji.
 • Burzliwa dyskusja o Polskim Ładzie

  Zagadnienia ekonomiczne zdominowały obrady XXIX posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w województwie mazowieckim.
 • Wieża kontroli ruchu lotniczego

  O trwającym sporze w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

  Podczas posiedzenia Zespołu roboczego ds. rozwoju dialogu dyskutowano o sposobie prowadzenia dialogu społecznego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP).
 • Dwie dłonie starszej osoby, złożone razem na kolanie. Trzecia dłoń przytrzymuje je w geście pomocy i opieki

  WRDS o sytuacji w domach pomocy społecznej

  Dialog społeczny pomiędzy organem tworzącym a pracownikami domów pomocy społecznej w Górze Kalwarii oraz Konstancinie-Jeziornie był tematem obrad połączonych zespołów roboczych funkcjonujących w ramach WRDS – Zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia oraz Zespołu roboczego ds. rozwoju dialogu.
Powrót na początek strony