Aktualności - Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

 • Tomasz Sieradz Dyrektor WUP w Warszawie oraz Waldemar Dubiński Przewodniczący Zespołu

  O rozwoju OZE na Mazowszu

  Podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) dyskutowano o możliwościach wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na Mazowszu.
 • XXXIV plenarne posiedzenie WRDS

  Sprawozdanie z Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia (RPDZ) za rok 2021 z pozytywną opinią strony społecznej WRDS.
 • Przewodniczący zespołu Waldemar Dubiński

  Możliwości energetyczne Mazowsza

  Podczas grudniowego posiedzenia Zespołu roboczego ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego, działającego w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim, rozmawiano o potencjale energetycznym województwa.
 • Marszałek przemawia. Obok siedzi Dubiński

  Priorytetowe inwestycje kolejowe

  Organizacja transportu kolejowego na Mazowszu była głównym tematem listopadowego posiedzenia prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
 • Jerzy Wiśniewski i Urszula Woźniak siedzą obok siebie przy stole podczas obrad

  Quo vadis polska edukacjo

  O aktualnej sytuacji w mazowieckiej oświacie dyskutowano podczas XVIII posiedzenia Zespołu roboczego ds. oświaty, działającego w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
 • Posiedzenie rady. Za stołami siedzą członkowie rady. Przy najważniejszym stole siedzi marszałek oraz wojewoda

  XXXIII plenarne posiedzenie WRDS

  Wzrost cen energii, fundusze europejskie oraz sytuacja zatrudnieniowa – to tematy poruszane podczas październikowego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na Mazowszu.
 • Przy stole trzy osoby. Od lewej: Jan Przywoźny – Wiceprzewodniczący WRDS, Forum Związków Zawodowych, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Konstanty Radziwiłł – Wojewoda Mazowiecki.

  O Radzie i problemach społeczno-gospodarczych województwa mazowieckiego

  Prezydium WRDS omawiało plany nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego oraz sprawy społeczno-gospodarcze na Mazowszu.
 • wrds polityka migracyjna (3).JPG

  O polityce migracyjnej i zatrudnieniu cudzoziemców

  Polityka migracyjna państwa oraz kwestie ułatwienia pozyskania pozwolenia na pobyt i pracę pracownikom z krajów trzecich – to tematy, które zdominowały posiedzenie zespołu roboczego ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego działającego w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim.
Powrót na początek strony