Aktualności - Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

 • Na zdjęciu widać trzy siedzące osoby. Od lewej: Jan Przywoźny – Wiceprzewodniczący WRDS, Forum Związków Zawodowych, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Konstanty Radziwiłł – Wojewoda Mazowiecki.

  O Radzie i problemach społeczno-gospodarczych województwa mazowieckiego

  Prezydium WRDS omawiało plany nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego oraz sprawy społeczno-gospodarcze na Mazowszu.
 • wrds polityka migracyjna (3).JPG

  O polityce migracyjnej i zatrudnieniu cudzoziemców

  Polityka migracyjna państwa oraz kwestie ułatwienia pozyskania pozwolenia na pobyt i pracę pracownikom z krajów trzecich – to tematy, które zdominowały posiedzenie zespołu roboczego ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego działającego w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim.
 • Przy stole konferencyjnym siedzą Konstanty Radziwiłł – Wojewoda Mazowiecki, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Krzyżanowski - Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli, Ministerstwo Zdrowia,Rafał Główczyński - zastępca

  Czerwcowe posiedzenia plenarne WRDS

  Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego podczas dwóch czerwcowych posiedzeń omówiła zagadnienia związane z ochroną zdrowia, rynkiem pracy oraz sytuacją uchodźczą.
 • Przy stołach ustawionych w podkowę po zewnętrznej stronie siedzą uczestnicy spotkania. Przed nimi na telebimie wyświetla się prezentacja

  O stanie oświaty na Mazowszu

  Podczas posiedzenia Zespołu roboczego ds. oświaty, działającego w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS), dyskutowano o stanie oświaty w regionie.
 • wrds1.jpg

  Posiedzenie Prezydium WRDS – 12 maja 2022 r.

  Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik minutą ciszy rozpoczął posiedzenie Prezydium WRDS. W ten sposób uczczono pamięć zmarłego 30 kwietnia br. Prezesa Business Centre Club - Marka Goliszewskiego.
 • Zdjęcie zbiorowe, od lewej: pani Katarzyna Dubielak – NSZZ „Solidarność”, pani Beata Jendra – Forum Związków Zawodowych, pani Zofia Czyż - Forum Związków Zawodowych, pan Marek Pyzara – OPZZ

  Finansowanie publicznej ochrony zdrowia w 2022 r.

  Zespół roboczy ds. ochrony zdrowia działający w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego obradował w sprawie finansowania systemu ochrony zdrowia na Mazowszu z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej oraz napływu uchodźców z Ukrainy.
 • Od lewej: Łukasz Łuka,  Jeremi Mordasewicz, Aleksandra Szwed i Katarzyna Kozakowska

  Mazowiecki rynek pracy a uchodźcy z Ukrainy

  Dyskusja na temat sytuacji na mazowieckim rynku pracy w kontekście napływu uchodźców wojennych z Ukrainy była głównym tematem XV posiedzenia Zespołu roboczego ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
 • WRDSkwiecien.png

  Mazowsze pomaga uchodźcom wojennym z Ukrainy

  Kwietniowe plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poświęcone zostało przede wszystkim zrealizowanym do tej pory na Mazowszu działaniom oraz wyzwaniom związanym z niesieniem pomocy uchodźcom oraz mieszkańcom Ukrainy.
Powrót na początek strony